Luật sư tư vấn về chủ đề "quyền riêng tư"

quyền riêng tư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyền riêng tư.

Quyền được bảo vệ đời tư là gì? Quy định của pháp luật quốc tế về quyền riêng tư?

Quyền được bảo vệ đời tư là gì? Quy định của pháp luật quốc tế về quyền riêng tư?
Quyền được bảo vệ đời tư (right to privacy) hoặc Quyền riêng tư, trước hết được đề cập trong Điều 12 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR): "không ai phải chịu sự can thiệp một cách tuỳ tiện vào cuộc sống riêng tư, gia đình, nơi ở hoặc thư tín, cũng như bị xúc phạm danh dự hoặc uy tín cá nhân.

Tư vần quyền riêng tư?

Tư vần quyền riêng tư?
Thưa Luật sư: Đọc trộm nhật kí của người khác có vi phạm pháp luật không? Có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không? Tôi xin cảm ơn!

Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em

Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em
Bài viết chỉ ra những hạn chế cơ bản trong các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em; đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trong thực tiễn.