Luật sư tư vấn về chủ đề "sở giao dịch"

sở giao dịch | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề sở giao dịch.

Sở giao dịch chứng khoán là gì? Tìm hiểu về Sở giao dịch chứng khoán

Sở giao dịch chứng khoán là gì? Tìm hiểu về Sở giao dịch chứng khoán
Thị trường chứng khoán là một thi trường đặc biệt, lưu hàng một loại hàng hóa đặc biệt - chứng khoán mà hạt nhân của nó là Sở giao dịch chứng khoán. Vì vậy việc nghiên cứu về tổ chức và hoat dộng của Sở giao dịch chứng khoán - nơi diễn ra việc mua, bán các chứng khoán tập chung rất quan trọng.

Khái niệm về mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Khái niệm về mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa
Mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa là một phương thức mua bán hàng hóa đặc biệt. Theo đó, các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua sở giao dịch hàng hóa theo những tiêu chuẩn của sở giao dịch hàng hóa.

Hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa
Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó, các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua sở giao dịch hàng hóa theo những tiêu chuẩn của sở giao dịch hàng hóa.

Sở giao dịch chứng khoán là gì ? Quy định về Sở giao dịch chứng khoán theo Luật Chứng khoán

Sở giao dịch chứng khoán là gì ? Quy định về Sở giao dịch chứng khoán theo Luật Chứng khoán
Thị trường giao dịch chứng khoán là tập hợp các hoạt động phân phối lại các nguồn từ chủ thể này sang chủ thể khác, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. Sở giao dịch chứng khoán là thị trường chứng khoán là nơi giao dịch các tài sản tài chính. Bài viết xoay quanh vấn đề về Sở giao dịch chứng khoán.

Hỏi đáp quy định pháp luật về sở giao dịch hàng hóa ?

Hỏi đáp quy định pháp luật về sở giao dịch hàng hóa ?
Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Sở giao dịch hàng hóa có phải là thương nhân không ? Vì sao ? Theo pháp luật VN, sở giao dịch hàng hóa được tổ chức hoạt động dưới những loại hình doanh nghiệp nào ? Em xin chân thành cảm ơn! Người gửi: P.T.T

Niêm yết chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán

Niêm yết chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán
Tìm hiểu về việc niêm yết chứng khoán để biết thêm về các lựa chọn của Sở giao dịch với các chứngkhoán chất lượng cao đưa vào giao dịch, bảo vệ lợi ích, tạo lòng tin của công chúng đối với Sở giao dịch.

Các loại hợp đồng mua bán thông qua sở giao dịch hàng hóa

Các loại hợp đồng mua bán thông qua sở giao dịch hàng hóa
Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa là một phương thức mua bán đặc biệt, mới được quy định trong Luật Thương mại năm 2005. Tùa vào tính chất, đặc điểm của hợp đồng mà có thể phân loại các hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Các loại giao dịch ở Sở giao dịch hàng hóa ?

Các loại giao dịch ở Sở giao dịch hàng hóa ?
Khách hàng: "Các loại giao dịch ở Sở giao dịch hàng hóa? Tại sao lại áp dụng giao dịch khống (còn gọi là giao dịch kỳ hạn)? Những nghiệp vụ cần thực hiện khi áp dụng giao dịch khống? Khi nào áp dụng giao dịch hợp đồng về quyền chọn?..."