Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thành tựu"

thành tựu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thành tựu.

Nguyên nhân và thành tựu của những cuộc cải cách hệ thống toà án Anh điển hình từ thế kỷ XV đến nay

Nguyên nhân và thành tựu của những cuộc cải cách hệ thống toà án Anh điển hình từ thế kỷ XV đến nay
Trong suốt chiều dài lịch sử, nước Anh đã thực hiện rất nhiều những cuộc cải cách hệ thống tòa án để có thể có được một hệ thống tòa án hoàn thiện như ngày nay. Trong đó, những cuộc cải cách từ thế kỉ XV đến nay có ảnh hưởng sâu sắc tới hệ thống tòa án hiện nay tại Anh

Bốn Hạng Người Có Khả Năng Thành Tựu Con Ðường Giác Ngộ

Bốn Hạng Người Có Khả Năng Thành Tựu Con Ðường Giác Ngộ
Trong bộ Puggala-Pannatti, Nhân Thi Thuyết (sách phân hạng những cá tính, 160, của Tạng Luận, Abhidhamma Pitaka) và trong Anguttara Nikàya, Tăng Nhứt A Hàm (Những Con Số Bốn, số 133) có lời dạy rằng trong số những chúng sanh được gặp "Giáo Huấn của Ðức Phật" (Buddha Sàsana),có thể phân làm bốn hạng:

Quyền về sức khoẻ và quyền được tham gia vào đời sống văn hóa và được hưởng các thành tựu của khoa học

Quyền về sức khoẻ và quyền được tham gia vào đời sống văn hóa và được hưởng các thành tựu của khoa học
Quyền này nằm trong nội hàm của quyền được có mức sống thích đáng nêu ở Điều 25 UDHR, theo đó, mọi người có quyền được hưởng một mức sống thích đáng, đủ để bảo đảm sức khỏe và phúc lợi của bản thân và gia đình, về các khía cạnh ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế và các dịch vụ xã hội cần thiết...
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng