Luật sư tư vấn về chủ đề "thành tựu"

thành tựu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thành tựu.

Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế ở nước ta: Thành tựu, thách thức và giải pháp

Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế ở nước ta: Thành tựu, thách thức và giải pháp
Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội do Nhà nước tổ chức thực hiện, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ nguy cơ bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.