Luật sư tư vấn về chủ đề "Thi hành pháp luật"

Thi hành pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thi hành pháp luật.

Cơ quan hành pháp là gì ? Đặc điểm cơ bản của cơ quan hành pháp

Cơ quan hành pháp là gì ? Đặc điểm cơ bản của cơ quan hành pháp
Cơ quan hành pháp là cơ quan hi hành Hiến pháp và các đạo luật do Quốc hội ban hành. Cơ quan hành pháp là một bộ phận cơ bản cấu thành nhà nước, bao gồm số lượng người nhất định, được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, nhân danh nhà nước thực hiện quyền lực nhà nước

Thi hành pháp luật là gì ? Tổ chức thi hành pháp luật

Thi hành pháp luật là gì ? Tổ chức thi hành pháp luật
Thi hành pháp luật vốn là hành vi thực tế và thực hiện một cách hợp pháp mang theo mục đích nào đó của các chủ thể pháp luật để hiện thực hóa mọi quy định mà pháp luật ban hành, đưa chúng vào đời sống hàng ngày, trở thành những hành vi chuẩn mực được công nhận hợp pháp.

Một số bất cập trong thi hành pháp luật về Bảo hiểm thất nghiệp

Một số bất cập trong thi hành pháp luật về Bảo hiểm thất nghiệp
Trong công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách để tạo việc làm và bảo đảm việc làm cho người lao động như đẩy mạnh, tạo điều kiện thu hút đầu tư trong và ngoài nước; xây dựng các đề án, các chương trình giáo dục đào tạo nghề nghiệp cho người lao động; đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài…
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook