Luật sư tư vấn về chủ đề "thời giờ nghỉ ngơi"

thời giờ nghỉ ngơi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời giờ nghỉ ngơi.

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động hiện nay?

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động hiện nay?
Thời gian làm việc tối đa của người lao động là bao nhiều giờ/tuần ? Mức lương và chế độ người lao động được nhận khi tăng thời gian làm thêm giờ ? và một số vấn đề pháp lý liên quan đến thời gian làm việc của người lao động sẽ được Luật Minh Khuê giải đáp theo quy định của pháp luật lao động:

Thời giờ làm việc của ca đêm được pháp luật quy định như thế nào?

Thời giờ làm việc của ca đêm được pháp luật quy định như thế nào?
Xin chào công ty Luật Minh Khuê, Công ty của tôi là công ty TNHH có giám đốc là người Nhật Bản. Thông thường, người lao động làm việc theo ca sản xuất, 5 ngày làm 2 ngày nghỉ. Ca đêm vào làm 19h55 phút và kết thúc vào 5h sáng ngày hôm sau (trong ca làm việc được nghỉ 65 phút bao gồm thời gian đi ăn và thời gian nghỉ giữa ca) như vậy có đúng không? Xin tư vấn giúp tôi.

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định mới nhất 2022 ?

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định mới nhất 2022 ?
Cách tính thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi theo quy định mới nhất của bộ luật lao động năm 2019 bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2021 sẽ có nhiều thay đổi quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động. Luật Minh Khuê tổng hợp và phân tích cụ thể như sau:

Thời giờ nghỉ ngơi theo quy định pháp luật mới nhất

Thời giờ nghỉ ngơi theo quy định pháp luật mới nhất
Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

Người sử dụng vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động sẽ bị xử phạt như thế nào ?

Người sử dụng vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động sẽ bị xử phạt như thế nào ?
Vấn đề thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động được luật quy định cụ thể nhằm bảo vệ người lao động. Vậy trường hợp người sử dụng vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động sẽ bị xử phạt như thế nào ?

Nghị định số 109/2002/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Nghị định số 109/2002/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi