Luật sư tư vấn về chủ đề "Thực hiện hợp đồng lao động"

Thực hiện hợp đồng lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thực hiện hợp đồng lao động.

Bị thay đổi thời gian làm việc khi có cấp trên mới

Bị thay đổi thời gian làm việc khi có cấp trên mới
Thưa luật sư, luật sư có thể cho tôi hỏi : Tôi làm nhân viên bảo vệ trường học theo hợp đồng 68, trong hợp đồng lao động giữa tôi và hiệu trưởng có ghi giờ làm việc theo luật lao động, thời gian trước tôi được ban giám hiệu sắp xếp làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 nghỉ thứ 7 và chủ nhật.