Để nhằm giải đáp các vướng mắc của khách hàng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động cũng như người sử dụng lao động, công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến về lao động 1900.6162 đặc biệt là tư vấn pháp luật về nội dung chủ yếu bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động, tư vấn về việc thực hiện hợp đồng lao đồng giữa các bên, phương thức xử lý các hành vi vi phạm hợp đồng lao động của các bên.

Tư vấn pháp luật trực tuyến về nội dung hợp đồng lao động, thực hiện hợp đồng lao động

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

1. Tư vấn pháp luật về hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động được xem là một căn cứ pháp lý, là cơ sở để người sử dụng lao động và người lao động cùng căn cứ vào để thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình khi các bên tham gia quan hệ lao động. Công ty luật Minh Khuê hỗ trợ tư vấn cho quý khách hàng các vấn đề pháp lý sau:

- Tư vấn pháp luật về nguyên tắc ký kết hoặc giao kết hợp đồng lao động;

- Tư vấn về quy trình, thủ tục giao kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn pháp luật về việc lựa chọn hình thức giao kết hợp đồng lao động phù hợp: thỏa thuận bằng miệng, lập thành văn bản, các trường hợp ký kết hợp đồng lao động bắt buộc phải lập thành văn bản;

- Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành về các loại hợp đồng lao động, nêu những ưu điểm và hạn chế của từng loại hợp đồng lao động, tư vấn các trường hợp bắt buộc phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng;

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

- Tư vấn quy định của pháp luật về các trường hợp cấm đối với người sử dụng lao động, người lao động khi giao kết hợp đồng lao động như: cấm giữ bản chính giấy tờ tùy thân, bằng cấp của người lao động, phải cung cấp chính xác các thông tin cá nhân khi giao kết hợp đồng lao động;

- Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc giao kết hợp đồng với một trong các chủ thể đặc biệt trong quan hệ lao động: người cao tuổi, người dưới 18 tuổi, người khuyết tật, giúp việc gia đình;

- Tư vấn các nguyên tắc, quyền và lợi ích, nghĩa vụ của người lao động khi giao kết hợp đồng với nhiều người sử dụng lao động, các trường hợp một người lao động được phép ký kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động;

- Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành để có căn cứ xác định hợp đồng lao động đã giao kết có hiệu lực pháp luật, từ đó là cơ sở để giải quyết các tranh chấp có liên quan;

- Tư vấn, giải thích, phân tích và giải quyết các tranh chấp có liên quan đến hợp đồng lao động.

>> Xem thêm: Luật sư tư vấn trực tuyến giải quyết tranh chấp lao động qua điện thoại

2. Tư vấn pháp luật về nội dung của hợp đồng lao động

Để đảm bảo được hợp đồng lao động có hiệu lực pháp luật, đúng theo quy định của pháp luật, đặc biệt là đúng các nội dung mà pháp luật quy định bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động, đội ngũ luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài hotline: 1900.6162 bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Tư vấn, giải thích các quy định của pháp luật hiện hành về việc áp dụng các trường hợp tại sao pháp luật lao động lại bắt buộc phải có trong nội dung của hợp đồng lao động;

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại

- Tư vấn về những lợi ích đạt được khi các bên ký kết hợp đồng lao động đầy đủ, chính xác, chi tiết các nội dung trong hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật, cũng như phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

- Tư vấn pháp luật lao động về cách ghi đầy đủ các thông tin của người sử dụng lao động và người lao động theo đúng hình thức pháp luật, đặc biệt là các thông tin liên quan đến các lao động đặc biệt là người dưới 18 tuổi, người lao động khuyết tật,...;

- Tư vấn về cách thức trình bày các nội dung công việc người lao động cần phải làm khi thực hiện hợp đồng lao động phù hợp với nhu cầu tuyển dụng lao động, phù hợp với vị trí làm việc, địa điểm làm việc của người sử dụng lao động mong muốn người lao động thực hiện;

- Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến việc xác định thời hạn của hợp đồng lao động, cách thức ghi thời hạn hoặc loại hợp đồng lao động ký kết;

- Tư vấn quy định về cách xác định mức tiền lương, tiền phụ cấp, tiền thưởng cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành, phương thức chi trả tiền lương cho người lao động, phương án giải quyết/xử lý các sai phạm liên quan đến tiền lương, tiền công, tiền phụ cấp và tiền thưởng;

- Tư vấn pháp luật về điều kiện, chế độ nâng lương, mức nâng lương tối thiểu, mức lương tối đa có thể nâng theo quy định;

- Tư vấn các quy định của pháp luật lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ phép của người lao động theo quy định;

- Tư vấn về phương thức đóng, mức đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định, cũng như phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

- Tư vấn quy định của pháp luật về chế độ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, chuyên môn cho người lao động theo quy định của pháp luật, theo đúng nội quy lao động, quy chế làm việc của người lao động;

- Tư vấn các quyền, nghĩa vụ khác của các bên trong quan hệ lao động khi giao kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật sao cho đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho các bên;

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

- Tư vấn và giải đáp tất cả các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến nội dung của hợp đồng lao động tương ứng với điều kiện, hoàn cảnh, quy chế, văn hóa làm việc của từng đơn vị sử dụng lao động khác nhau, cũng như phụ thuộc vào nhu cầu làm việc của người lao động.

>> Tham khảo: Tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại tranh chấp lao động, bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động

3. Tư vấn pháp luật về thực hiện hợp đồng lao động

Luật sư công ty luật Minh Khuê tư vấn cho quý khách hàng các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng lao động tương ứng với từng trường hợp cụ thể của khách hàng:

- Tư vấn các quy định của pháp luật về việc thực hiện các công việc theo đúng nội dung đã ký kết trong hợp đồng lao động;

- Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành về việc thực hiện đúng, đủ, chính xác các quyền và nghĩa vụ của từng bên trong việc thực hiện hợp đồng lao động đã ký kết;

- Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc điều chuyển người lao động sang làm một công việc khác so với công việc đã giao kết ban đầu trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động: điều kiện chuyển, thời gian chuyển, quy trình, thủ tục chuyển người lao động theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn trường hợp tạm ngừng, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động;

- Tư vấn các quy định của pháp luật về phương thức xử lý các tranh chấp liên quan đến việc thực hiện hợp đồng lao động, phương thức xử lý các hành vi vi phạm hợp đồng lao động căn cứ theo các quy định của pháp luật, dựa trên các thỏa thuận ban đầu giữa các bên đã được thể hiện trong hợp đồng lao động;

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại

- Tư vấn, giải đáp các vấn đề khác theo yêu cầu của khách hàng.

>> Tham khảo: Tư vấn pháp luật trực tuyến thủ tục khởi kiện các vụ án lao động

4. Tư vấn pháp luật về các trường hợp đặc biệt liên quan đến hợp đồng lao động

- Luật sư tư vấn pháp luật về điều kiện, quy trình thực hiện việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của một trong các bên tham gia ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định;

- Tư vấn phương án giải quyết các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;

- Tư vấn về các rủi ro, các khoản bồi thường theo quy định của pháp luật, theo thỏa thuận của các bên trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật;

- Tư vấn xử lý các trường hợp sai phạm có liên quan đến việc giao kết hợp đồng lao động không đúng với loại hợp đồng lao động theo quy định;

- Tư vấn về mức xử phạt, hình thức xử phạt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ áp dụng đối với những hành vi sai phạm của người lao động, người sử dụng lao động khi tham gia giao kết hợp đồng lao động, thực hiện hợp đồng lao động theo quy định;

- Hướng dẫn soạn thảo các loại hợp đồng lao động theo quy định sao cho phù hợp và để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho các bên tham gia quan hệ lao động;

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại

- Tư vấn các trường hợp liên quan đến mức bồi thường, phương thức bồi thường, trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật lao động, luật an toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn kèm theo;

- Tư vấn, giải đáp các trường hợp đặc biệt khác cho khách hàng, áp dụng cụ thể trong trường hợp của quý khách.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến pháp luật lao động, khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty luật TNHH Minh Khuê địa chỉ tại: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Email: [email protected] Tổng đài hotline: 1900.6162 Website công ty: https://luatminhkhue.vn/

Mong sớm nhận được sự hợp tác của khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình trực tuyến qua tổng đài điện thoại