Luật sư tư vấn về chủ đề "Thương mại Tự do"

Thương mại Tự do | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thương mại Tự do.

Những khó khăn phải đối mặt của các nước đang phát triển và vấn đề thương mại tự do ?

Những khó khăn phải đối mặt của các nước đang phát triển và vấn đề thương mại tự do ?
Các nhà kinh tế học đều đồng ý rằng thương mại tự do là quyền lợi của các nước đang phát triển, nhưng lãnh đạo các quốc gia này thường né tránh chính sách ấy. Sự mâu thuẫn tư tưởng này đã khuyến khích hình thành các liên minh và những tập hợp lỏng lẻo các quốc gia đang phát triển trong cơ cấu WTO

Thách thức mới trong GATT/WTO và vai trò của thương mại tự do FTA

Thách thức mới trong GATT/WTO và vai trò của thương mại tự do FTA
Rào cản thương mại truyền thống như thuế quan và các rào cản phi thuế quan vẫn còn chiếm một phần quan trọng trong lịch trình WT0, trọng tâm vẫn là tự do hóa hơn nữa thương mại dịch vụ... Chúng ta sẽ tìm hiểu về những thách thức mới trong GATT/WTO và vai trò của thương mại tự do FTA

Việt Nam cảm nhận mặt trái của Thương mại Tự do

Việt Nam cảm nhận mặt trái của Thương mại Tự do
Với việc thực thi Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam – Hoa Kỳ và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nền kinh tế của Việt Nam giờ đã hội nhập vào hệ thống thương mại toàn cầu. Thương mại hàng hoá chiếm hơn 150% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Hiệp định thương mại tự do là gì? Hiệp định này dẫn chiếu những điều khoản của Hiệp định GATT về quy tắc chống phá giá như thế nào?

Hiệp định thương mại tự do là gì? Hiệp định này dẫn chiếu những điều khoản của Hiệp định GATT về quy tắc chống phá giá như thế nào?
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "Thưa Luật sư Minh Khuê, Luật sư hãy phân tích về Hiệp định thương mại tự do là gì? Hiệp định này dẫn chiếu những điều khoản của Hiệp định GATT về quy tắc chống phá giá như thế nào?..."