Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tiếp nhận hồ sơ"

tiếp nhận hồ sơ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tiếp nhận hồ sơ.

Luật sư tư vấn về thủ tục hành chính đất đai ? Giám sát của công dân đối với việc quản lý, sử dụng đất ?

Luật sư tư vấn về thủ tục hành chính đất đai ? Giám sát của công dân đối với việc quản lý, sử dụng đất ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Việc công khai thủ tục hành chính về đất đai được quy định như thế nào trong Luật đất đai năm 2013? Hoạt động giám sát của công dân đối với việc quản lý, sử dụng đất đai được thực hiện như thế nào theo quy định của Luật đất đai năm 2013? Cảm ơn!