Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tìm kiếm việc làm"

tìm kiếm việc làm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tìm kiếm việc làm.

Lời khuyên cho những sinh viên mới ra trường chưa tìm được việc làm

Lời khuyên cho những sinh viên mới ra trường chưa tìm được việc làm
Đừng quá căng thẳng nếu bạn vừa mới tốt nghiệp nhưng chưa tìm được việc, bạn không có tiền và sống với bố mẹ. Thực ra bạn đang có một cơ hội tốt. Dưới đây là 5 điều bạn có thể làm vào thời điểm này để cải thiện cuộc sống của bạn mà không đòi hỏi nhiều nỗ lực.

Có việc làm thì có được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Có việc làm thì có được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Chào luật sư, Tôi đã làm để hưởng trợ cấp thất nghiệp và tôi cũng đã có quyết định hưởng trợ cấp trong 4 tháng từ 18/11/2015 - 8/3/2016 với 4 lần phải trình diện trung tâm theo qui định. Tôi đã trình diện làm các thủ tục học nghề vào 27/11/2015 và đã nhận tiền do trung tâm chuyển vào 30/11/2015.

Mẫu thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm (Mẫu số 5)

Mẫu thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm (Mẫu số 5)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu thông tin về việc thông báo tìm kiếm việc làm (Mẫu số 5) ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.