1. Cơ sở pháp lý:

- Luật việc làm 2013

- Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

- Nghị định 28/2015/NĐ-CP

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ tại Điều 52 Luật việc làm 2013, trách nhiệm thông báo tình hình tìm kiếm việc làm của người lao động được quy định như sau:

- Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

+ Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

+ Trường hợp bất khả kháng.

>> Xem thêm:  Tìm được việc làm mới hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào ? Thủ tục đăng ký hưởng thất nghiệp ?

- Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì người lao động có trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, người lao động có trách nhiệm thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi mình đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mặt khác, Khoản 4 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 có hướng dẫn cụ thể về ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau:

- Ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả;

- Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo đó, đối với trường hợp này, bạn nhận được yêu cầu thông báo việc làm vào ngày 27-29/10/2018. Do bận việc vào ngày 29/10, bạn muốn đi thông báo vào ngày 27, 28/10 nhưng lại rơi vào thứ 7 và chủ nhật thì hai ngày này sẽ không được bù vào hai ngày tiếp theo là ngày 30-31/10/2018. Sau ngày 31/10/2018, cơ quan BHXH sẽ không chấp nhận thông báo tình hình tìm kiếm việc làm của bạn nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật việc làm 2013. Khi đó, việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn sẽ bị tạm dừng theo quy định tại Điều 19 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

Ngoài ra, nếu bạn vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và tiếp tục đến thông báo tình hình tìm kiếm việc làm hàng tháng sau đó theo quy định thì bạn sẽ tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo hướng dẫn tại Điều 20 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm thất nghiệp có gián đoạn hay phải liên tục ?

Bùi Thị Điệp - Chuyên viên tư vấn pháp luật

>> Xem thêm:  Hỏi đáp về luật lao động khi bị điều chuyển công việc không đúng chuyên môn ?