Luat Minh Khue

tổ chức chính trị xã hội

tổ chức chính trị xã hội - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tổ chức chính trị xã hội

Giá trị cá nhân có thể thay đổi hội

Giá <strong>trị</strong> cá nhân có thể thay đổi <strong>xã</strong> <strong>hội</strong>
Việt Nam là một trong số hầu hết các nước ca ngợi sự đồng thuận và tính cộng đồng. Sự đồng thuận đó khiến cho hơn 6 tỉ con người trên quả đất này ở được với nhau. Nhưng, mặt khác, nhờ tồn tại sự khác biệt nên chúng ta thấy cần có nhau và phụ thuộc lẫn nhau.