Luat Minh Khue

tổ chức hành nghề công chứng

tổ chức hành nghề công chứng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tổ chức hành nghề công chứng

Công chứng hợp đồng thuê nhà ở đâu ?

Công chứng hợp đồng thuê nhà ở đâu ?
Xin chào luật sư, cho tôi hỏi hợp đồng thuê nhà muốn công chứng thi đi công chứng ở đâu, tại UBND hay tại các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương? Tôi xin cảm ơn!