Luật sư tư vấn về chủ đề "tổ hợp tác"

tổ hợp tác | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổ hợp tác.

Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng hợp tác

Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng hợp tác
Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. Hợp đồng hợp tác phải được lập thành văn bản

Phân tích các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã ?

Phân tích các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã ?
Với lịch sử gần 200 năm hình thành và phát triển của các hợp tác xã, có thể tổng kết và xác định 07 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã là: 1) Thành viên tự nguyện và mở rộng; 2) Kiểm tra dân chủ bởi các thành viên; 3) Sự tham gia kinh tế của xã viên hợp tác xã; 4) Độc lập và tự chủ;

Tăng, giảm vốn điều lệ của hợp tác xã thực hiện thế nào ?

Tăng, giảm vốn điều lệ của hợp tác xã thực hiện thế nào ?
Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tùy thuộc yêu cầu của từng thời điểm, hợp tác xã có thể quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ của hợp tác xã. Vốn điều lệ của hợp tác xã giảm đi, khi hợp tác xã trả lại vốn góp cho các thành viên.

Nghị định số 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác

Nghị định số 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác
Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Chính Phủ ban hành Nghị định số 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 và thay thế Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

Sự khác nhau giữa công ty hợp danh và tổ hợp tác ?

Sự khác nhau giữa công ty hợp danh và tổ hợp tác ?
Hiện nay có rất nhiều người băn khoăn về việc lựa chọn loại hình kinh doanh là thành lập công ty hợp danh và tổ hợp tác. Phần lớn những người mới bắt đầu có ý tưởng kinh doanh đều quan tâm đến những vấn đề pháp lý khi lựa chọn hai loại hình này. Công ty Luật Minh Khuê sẽ khái quát sự giống và khác nhau giữa hai loại hình này để khách hàng có sự lựa chọn đúng đắn khi đứng ra kinh doanh.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook