tổ hợp tác

Bài tư vấn về chủ đề tổ hợp tác

Sự khác nhau giữa công ty hợp danh và tổ hợp tác ?

Sự khác nhau giữa công ty hợp danh và tổ hợp tác ?
Hiện nay có rất nhiều người băn khoăn về việc lựa chọn loại hình kinh doanh là thành lập công ty hợp danh và tổ hợp tác. Phần lớn những người mới bắt đầu có ý tưởng kinh doanh đều quan tâm đến những vấn đề pháp lý khi lựa chọn hai loại hình này. Công ty Luật Minh Khuê sẽ khái quát sự giống và khác nhau giữa hai loại hình này để khách hàng có sự lựa chọn đúng đắn khi đứng ra kinh doanh.

Cần bao nhiêu thành viên đồng ý để tham gia vào tổ hợp tác?

Cần bao nhiêu thành viên đồng ý để tham gia vào tổ hợp tác?
Tổ hợp tác là chủ thể trong quan hệ dân sự được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của ủy ban nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) giữa ba cá nhân trở lên, cùng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và chịu trách nhiêm. Cần bao nhiêu thành viên đồng ý để tham gia vào tổ hợp tác? là bài viết mà chúng tôi muốn gửi tới bạn đọc trong bài viết dưới đây:
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng