Luật sư tư vấn về chủ đề "tòa án nhân dân tối cao"

tòa án nhân dân tối cao | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tòa án nhân dân tối cao.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu của Tòa án tối cao Hoa Kỳ ?

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu của Tòa án tối cao Hoa Kỳ ?
Toà án tối cao vừa có thẩm quyền xét xử sơ thẩm lẫn phúc thẩm. Nhưng chủ yếu Toà án tối cao làm nhiệm vụ phúc thẩm vì phần lớn thời gian của nó được dành để xem xét lại các phán quyết của toà cấp dưới. Nó là cơ quan xét xử phúc thẩm tối cao ở Hoa Kỳ. Cụ thể nội dung sẽ được nêu phía dưới:

Lịch sử phát triển của Tòa án tối cao Hoa Kỳ ?

Lịch sử phát triển của Tòa án tối cao Hoa Kỳ ?
Sự ra đời của Đạo luật tư pháp năm 1789, thiết lập một hệ thống tư pháp bao gồm một Toà án tối cao (bao gồm một chánh án và năm thấm phán), ba toà lưu động (bao gồm hai thẩm phán của Toà án tối cao và một thấm phán hạt); và 13 toà án hạt (mỗi toà án hạt do một thẩm phán chủ trì).

Tổ chức của toà án được quy định như thế nào trong hiến pháp thế giới và Hiến pháp Việt Nam?

Tổ chức của toà án được quy định như thế nào trong hiến pháp thế giới và Hiến pháp Việt Nam?
Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tòa án quốc tế là gì ? Quy định về tòa án quốc tế

Tòa án quốc tế là gì ? Quy định về tòa án quốc tế
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về Tòa án quốc tế; Quy định về tòa án quốc tế; Chức năng của Tòa án quốc tế; Tòa án công lý quốc tế; Cơ cấu tổ chức của Tòa án Công lý quốc tế....

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC, quy định quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC, quy định quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên
Thông tư 02/2018/TT-TANDTC, quy định quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên. có hiệu lực từ ngày 01/12/2018

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm theo quy định mới nhất của Tòa án tối cao

 Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm theo quy định mới nhất của Tòa án tối cao
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP Danh mục 93 biểu mẫu mới dùng trong tố dụng dân sự. Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2017. Luật Minh Khuê xin gửi đến các bạn mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật hiện hành, Mẫu số 82-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP)

Tòa án nhân dân tối cao chính thức công bố thêm 06 án lệ ?

Tòa án nhân dân tối cao chính thức công bố thêm 06 án lệ ?
Cụ thể hóa nỗ lực xây dựng hệ thống án lệ hiện còn khiêm tốn hiện nay, sau khi đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua, vào ngày 28/12/2017, Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 299/QĐ-CA về việc công bố thêm 06 án lệ. Theo đó, nâng tổng số án lệ được áp dụng, nghiên cứu hiện nay lên 16 án lệ.

Báo cáo số 09/BC-TANDTC ngày 09 tháng 08 năm 2010 của Tòa án Nhân dân Tối cao Tổng kết 5 năm thi hành luật tụng dân sự

Báo cáo số 09/BC-TANDTC ngày 09 tháng 08 năm 2010 của Tòa án Nhân dân Tối cao Tổng kết 5 năm thi hành luật tụng dân sự
Cùng với sự phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung, pháp luật tố tụng dân sự đã có quá trình phát triển từ năm 1945 sau khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập. Đặc biệt là việc ban hành ba Pháp lệnh: Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989, Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế năm 1994, Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động năm 1996.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook