Luật sư tư vấn về chủ đề "Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng"

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Phân tích các căn cứ để xác định tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được coi là tội phạm? Trong những căn cứ đó có căn cứ nào là quan trọng nhất không? Vì sao?

Phân tích các căn cứ để xác định tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được coi là tội phạm? Trong những căn cứ đó có căn cứ nào là quan trọng nhất không? Vì sao?
Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội đã được nhà làm luật xác định làm căn cứ phân loại tội phạm và xác định khung hình phạt cho tội phạm. Bài viết sau đây sẽ đề cập đến việc phân tích các căn cứ để xác định tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được coi là tội phạm, trong đó có căn cứ nào là quan trọng nhất hay không?

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là gì ? Quy định về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là gì ? Quy định về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh