Luật sư tư vấn về chủ đề "trung học phổ thông"

trung học phổ thông | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trung học phổ thông.

Tiêu chuẩn về trình độ của giáo viên Trung học phổ thông công lập theo quy định mới nhất hiện nay

Tiêu chuẩn về trình độ của giáo viên Trung học phổ thông công lập theo quy định mới nhất hiện nay
Năm 2021 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo của Giáo viên cấp trung học phổ thông công lập. Cụ thể để được tuyển dụng vào giảng dạy tại các khối trường này thì giáo viên cần đạt những tiêu chuẩn gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Công văn 2584/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức chi lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) và kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

Công văn 2584/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức chi lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) và kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
Công văn 2584/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức chi lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) và kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia