Luat Minh Khue

tư tưởng chính trị

tư tưởng chính trị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư tưởng chính trị.

Công tác tư tưởng của là gì? Nguyên tắc thực hiện công tác tư tưởng?

Công tác tư tưởng của là gì? Nguyên tắc thực hiện công tác tư tưởng?
Công tác tư tưởng là hoạt động có mục đích của một giai cấp, chính đảng nhằm xây dựng, phát triển, hoàn thiện tư tưởng, phổ biến, truyền bá hệ tư tưởng vào quần chúng, cổ vũ, động viên, lôi cuốn, thúc đẩy quần chúng có hành động tích cực và sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng

Tư tưởng chính trị pháp lý ở Trung Quốc cổ đại?

Tư tưởng chính trị pháp lý ở Trung Quốc cổ đại?
Nền văn minh Trung Quốc bắt nguồn tại các khu vực thung lũng dọc theo Hoàng Hà và Trường Giang trong Thời đại đồ đá mới, nhưng cái nôi của nền văn minh dân tộc của quốc gia Trung Hoa đầu tiên được cho là tại trung và hạ lưu của sông Hoàng Hà trước tiên (Đồng bằng Hoa Bắc).

Tìm hiểu về tư tưởng chính trị của John Locke

Tìm hiểu về tư tưởng chính trị của John Locke
John Locke (1632 - 1704), nhà triết học duy vật người Anh, có những cống hiến to lớn trong các lĩnh vực chính trị và pháp luật. Từ phương diện này, ông được xem là một nhà tư tưởng khởi nguồn cho cách mạng dân chủ tư sản.

Tư tưởng chính trị pháp lý ở Ấn Độ cổ đại ?

Tư tưởng chính trị pháp lý ở Ấn Độ cổ đại ?
Bán đảo Ấn Độ thuộc Nam Á gần như hình tam giác. Ở phía bắc, bán đảo bị chắn bởi dãy núi Hymalaya. Từ bên ngoài vào Ấn Độ rất khó khăn, chỉ có thể qua các con đèo nhỏ ở tây-bắc Ấn. Đông nam và tây nam Ấn Độ giáp Ấn Độ dương.

Tư tưởng chính trị pháp lý trong “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”?

 Tư tưởng chính trị pháp lý trong “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”?
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản tóm tắt lý thuyết của Marx và Engels về bản chất của xã hội và chính trị, cụ thể rằng:lịch sử của tất cả xã hội từ trước tới này là lịch sử của đấu tranh giai cấp.Tư tưởng của họ đã làm sáng tỏ những lí luận mà chưa từng một ai biết đến.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng