Luật sư tư vấn về chủ đề "tư tưởng chính trị"

tư tưởng chính trị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư tưởng chính trị.

Tư tưởng chính trị pháp lý ở Trung Quốc cổ đại?

Tư tưởng chính trị pháp lý ở Trung Quốc cổ đại?
Nền văn minh Trung Quốc bắt nguồn tại các khu vực thung lũng dọc theo Hoàng Hà và Trường Giang trong Thời đại đồ đá mới, nhưng cái nôi của nền văn minh dân tộc của quốc gia Trung Hoa đầu tiên được cho là tại trung và hạ lưu của sông Hoàng Hà trước tiên (Đồng bằng Hoa Bắc).

Khái quát nội dung của tư tưởng chính trị Khổng Tử

Khái quát nội dung của tư tưởng chính trị Khổng Tử
Khổng Tử là một nhân vật lớn có ảnh hưởng tới diện mạo và sự phát triển của một số dân tộc. Ở tổ quốc ông, Khổng học có lúc bị đánh giá là hệ tư tưởng bảo thủ của (những người chịu trách nhiệm rất nhiều về sự trì trệ về mặt xã hội của Trung Quốc”.

Tư tưởng chính trị pháp lý ở Ấn Độ cổ đại ?

Tư tưởng chính trị pháp lý ở Ấn Độ cổ đại ?
Bán đảo Ấn Độ thuộc Nam Á gần như hình tam giác. Ở phía bắc, bán đảo bị chắn bởi dãy núi Hymalaya. Từ bên ngoài vào Ấn Độ rất khó khăn, chỉ có thể qua các con đèo nhỏ ở tây-bắc Ấn. Đông nam và tây nam Ấn Độ giáp Ấn Độ dương.

Tư tưởng chính trị pháp lý của Jean Jacques Rousseou (Rútxô) và của Voltaire (Vonte) ở Pháp vào cuối thế kỷ XVIII

Tư tưởng chính trị pháp lý của Jean Jacques Rousseou (Rútxô) và của Voltaire (Vonte) ở Pháp vào cuối thế kỷ XVIII
Nước Pháp là một quốc gia giàu có và phong phú tài nguyên, nhưng về lâu dài, chính quyền Pháp trở nên nghèo khó đi vì những tầng lớp xã hội được thụ hưởng sự thịnh vượng lại không phải trả thuế theo lợi tức của họ. Do áp lực chiến tranh, Vua Louis 14 đã bắt người dân Pháp phải đóng thuế thân.

Tư tưởng chính trị pháp lý trong “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”?

 Tư tưởng chính trị pháp lý trong “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”?
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản tóm tắt lý thuyết của Marx và Engels về bản chất của xã hội và chính trị, cụ thể rằng:lịch sử của tất cả xã hội từ trước tới này là lịch sử của đấu tranh giai cấp.Tư tưởng của họ đã làm sáng tỏ những lí luận mà chưa từng một ai biết đến.

Khái quát tư tưởng chính trị xã hội của Phật giáo

Khái quát tư tưởng chính trị xã hội của Phật giáo
Chính trị là hoạt động trong lĩnh vực quan hệ giữa các giai cấp, cũng như các dân tộc và các quốc gia với vấn đề giành, giữ, tổ chức và sử dụng quyền lực Nhà nước; là sự tham gia của nhân dân vào công việc của Nhà nước và xã hội, là hoạt động chính trị thực tiễn của giai cấp

Phân tích mối quan hệ giữa quân sự với tư tưởng chính trị và pháp luật

Phân tích mối quan hệ giữa quân sự với tư tưởng chính trị và pháp luật
Hiện nay, lợi dụng việc góp ý về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, một số người đã kiến nghị rằng “các lực lượng vũ trang phải duy trì tính trung lập về chính trị, đặt lợi ích của nhân dân lên trước bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào”. Điều đó là trái với mục tiêu phát triển Chủ Nghĩa Xã Hội.

Tư tưởng chính trị pháp lý trong giai đoạn những năm SCN ở La Mã cổ đại?

Tư tưởng chính trị pháp lý trong giai đoạn những năm SCN ở La Mã cổ đại?
Từ trước đến nay chưa có ai phủ nhận giá trị của triết học cổ đại La Mã. La Mã đã chiếm một vị trí không hề nhỏ chút trong lịch sử của nhân loại. Những nhà triết học thiên tài đã phác thảo ra bức tranh triết học toàn cảnh. Những câu hỏi và lời đáp của họ còn vang vọng đến hàng nghìn năm về sau.

Tìm hiểu về tư tưởng chính trị của John Locke

Tìm hiểu về tư tưởng chính trị của John Locke
John Locke (1632 - 1704), nhà triết học duy vật người Anh, có những cống hiến to lớn trong các lĩnh vực chính trị và pháp luật. Từ phương diện này, ông được xem là một nhà tư tưởng khởi nguồn cho cách mạng dân chủ tư sản.