Luat Minh Khue

tuyển dụng lao động

tuyển dụng lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tuyển dụng lao động

Cung cấp các văn bản pháp luật lĩnh vực lao động, việc làm và doanh nghiệp ?

Cung cấp các văn bản pháp luật lĩnh vực lao động, việc làm và doanh nghiệp ?
Thưa luật sư, Tôi mới được tuyển dụng vào làm việc tại phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tôi được giao phụ trách công tác lao động việc làm, doanh nghiệp trong khi tôi thi tuyển đầu vào với chuyên môn làm chính sách người có công nên trong lĩnh vực mới tôi phải bắt đầu học lại. Tôi muốn hỏi tất cả những công việc và những văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến mảng việc mà tôi phụ trách. Tôi xin chân thành cảm ơn ! Người hỏi: Đoàn Anh Tuấn

Mẫu công văn tuyển lao động Việt Nam

Mẫu công văn tuyển lao động Việt  Nam
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu công văn tuyển lao động Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

Pháp luật quốc tế về tuyển dụng, sử dụng lao động trẻ em

Pháp luật quốc tế về tuyển dụng, sử dụng lao động trẻ em
Theo Báo cáo Toàn cầu lần thứ hai về lao động trẻ em, trong năm 2004, ước tính có 218 triệu trẻ em trên toàn thế giới phải lao động1, trong đó có 126 triệu em phải lao động nặng nhọc, nguy hiểm. Tình trạng đáng buồn này có nguồn gốc sâu xa từ một số yếu tố như văn hóa - xã hội, kinh tế, luật pháp.