Luat Minh Khue

ủy nhiệm thu

ủy nhiệm thu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ủy nhiệm thu

Xử lý những biến động của hộ kinh doanh khi thực hiện ủy nhiệm thu ?

Xử lý những biến động của hộ kinh doanh khi thực hiện ủy nhiệm thu ?
UBND xã M ký hợp đồng ủy nhiệm thu với Chi cục Thuế huyện N. Theo đó, UBND xã chịu trách nhiệm thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà, đất và thuế công thương nghiệp dịch vụ của các hộ kinh doanh khoán ổn định 06 tháng, 01 năm. UBND xã đã bàn bạc khá kỹ trong các cuộc họp Uỷ ban để tìm nhân sự thực hiện hợp đồng ủy nhiệm thu với Chi cục Thuế huyện. Tiêu chí đặt ra là cán bộ ủy nhiệm thu phải có khả năng chuyên môn phù hợp và phải có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, đã từng kinh