Luật sư tư vấn về chủ đề "ủy nhiệm thu"

ủy nhiệm thu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ủy nhiệm thu.

Hợp đồng gửi giữ,khái niệm, điều kiện ,hậu quả

Hợp đồng gửi giữ,khái niệm, điều kiện ,hậu quả
Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook