Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "vai trò của Hiến Pháp"

vai trò của Hiến Pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề vai trò của Hiến Pháp.

Vị trí, vai trò của Hiến Pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Vị trí, vai trò của Hiến Pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
Như vậy, Hiến pháp là đạo luật gốc do Quốc hội ban hành có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam, quy định những vấn đề cơ bản nhất về chủ quyền quốc gia, chế độ chính trị, chính sách kinh tế, xã hội; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Bảo đảm vai trò của Hiến pháp và hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền

Bảo đảm vai trò của Hiến pháp và hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền
Nhà nước pháp quyền là vị thế pháp lý hay một hệ thống thể chế, nơi mỗi người đều phải phục tùng và tôn trọng luật pháp, từ cá nhân đơn lẻ cho tới cơ quan công quyền. Nhà nước pháp quyền như vậy liên hệ chặt chẽ với sự tôn trọng trật tự thứ bậc của các quy phạm, tôn trọng sự phân chia quyền lực

Ủy ban dự thảo Hiến pháp là gì ? Vị trí, vai trò của Hiến pháp trong đời sống xã hội

Ủy ban dự thảo Hiến pháp là gì ? Vị trí, vai trò của Hiến pháp trong đời sống xã hội
Ủy ban dự thảo Hiến pháp là cơ quan đặc biệt của Quốc hội được thành lập để chuẩn bị bản dự thảo Hiến pháp, lấy ý kiến nhân dân và trình Quốc hội thảo luận để thông qua. Uỷ ban dự thảo Hiến pháp gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các uỷ viên do Quốc hội cử ra trong số các đại biểu Quốc hội.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng