Luật sư tư vấn về chủ đề "yêu cầu kỹ thuật"

yêu cầu kỹ thuật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề yêu cầu kỹ thuật.

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường như thế nào?

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường như thế nào?
Chất thải rắn sinh hoạt (còn gọi là rác thải sinh hoạt) là chất thải rắn phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người. Việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường như thế nào? Luật Minh Khuê giải đáp trên cơ sở quy định pháp luật mới nhất.

Yêu cầu kỹ thuật chung đối với thiết bị đấu nối vào lưới điện truyền tải

Yêu cầu kỹ thuật chung đối với thiết bị đấu nối vào lưới điện truyền tải
Theo quy định tại Nghị định 137/2014/NĐ-CP, Công trình điện lực đấu nối vào hệ thống điện quốc gia phải đáp ứng các điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật và có Thỏa thuận đấu nối với đơn vị quản lý lưới điện. Một trong những điều kiện kỹ thuật cần đáp ứng đó là yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đấu nối.

Lưới điện phân phối là gì? Yêu cầu kỹ thuật chung khi đấu nối vào lưới điện phân phối

Lưới điện phân phối là gì? Yêu cầu kỹ thuật chung khi đấu nối vào lưới điện phân phối
Đấu nối vào lưới điện phân phối là trường hợp khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trạm điện riêng để đấu nối các trang thiết bị điện của khách hàng vào lưới điện phân phối. Để đảm bảo an toàn điện khi thực hiện việc đấu nối này cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chung như sau: