Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

2. Nội dung phân tích:

Bộ luật dân sự quy định:

"Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

>> Xem thêm:  Thừa kế đất của ông nội có cần phải có giấy khai tử không ? Cháu đích tôn có được thừa kế ?

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."

"Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động."

"Điều 652. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

>> Xem thêm:  Đất thừa kế thì có được chuyển nhượng, cho thuê hay không ? Cách sang tên tài sản thừa kế ?

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. 

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực. "

Gia đình tôi có 3 anh chị em và có 2 căn nhà do cha mẹ đứng tên. Một căn anh trai của tôi ở. Còn căn nhà còn lại chị em và ba mẹ tôi ở. Sau đó anh trai của tôi thiếu nợ người ta buộc ba mẹ tôi phải ký tên bán căn nhà mà ông ta đang ở để trả nợ. Hiện nay ba tôi đã qua đời. Vậy xin hỏi luật sư căn nhà đó có được tính vào tài sản thừa kế của ba tôi không.

 Căn nhà đó đã được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ tài chính nên sẽ không được tính vào tài sản thừa kế.

Gia đình tôi có một mảnh đất ở chưa có sổ đỏ do ông bà nội đứng tên trong hộ khẩu .ông bà có ba người con trai và hai con gái nay ông tôi đã mất chỉ còn bà tôi đứng tên trong hộ khẩu .Hai người con trai của ông bà là con trai thứ hai và ba đã làm nhà trên phần đất được chia .còn phần của tôi do bố tôi đã mất chỉ còn lại ba mẹ con tôi bây giờ bà và các chú đuổi và không cho thừa kế vậy mẹ con tôi có được thừa kế đất mà mẹ con tôi đang ở không xin được tư vấn .tôi xin cảm ơn

Nếu đây là mảnh đất bà có quyền sử dụng thì mẹ bạn không được thừa kế.

Nếu đây là mảnh đất do bà và ông có chung quyền sử dụng hoặc mảnh đất của ông thì ba mẹ con bạn có quyền thừa kế với phần đất mà ba bạn có quyền thừa kế.

Ông bà ngoại tôi có 4 người con, ba người con gái (bao gồm cả mẹ tôi) và một người con trai (tôi gọi bằng bác). Ông ngoại tôi mất vào ngày 1/10/2004, bác tôi mất vào 18/4/2005. Bác tôi có 1 người vợ và hai con. Khi còn sống ông bà ngoại tôi có sở hữu chung một căn nhà. Khi mất ông ngoại tôi không để lại di chúc. Nay bà ngoại tôi muốn bán căn nhà đó. Vậy bà ngoại tôi có tự mình quyết định bán căn nhà đó được không. Nếu bán thì tài sản sẽ được chia như thế nào cho những người thừa kế, và ai là những người được thừa kế theo đúng pháp luật.

 => Vì đây là tài sản chung nên tại thời điểm ông mất 1/2 căn nhà được chia đều cho bà và 4 người con. Hiện nay bà vẫn còn sống nên bà có toàn quyền quyết định vs 1/2 căn nhà còn lại và phần giá trị căn nhà bà thừa kế từ ông.

>> Xem thêm:  Mất sổ đỏ, thừa kế quyền sử dụng đất như thế nào ? Chia căn nhà thừa kế không di chúc ?

Ba mẹ tôi tạo nên một miếng đất là cùng sở hữu. Ba tôi và Mẹ tôi chết để lại miếng đất nói trên không có di chúc và chứng từ khác. chỉ có sổ đỏ là quyền sử dụng đất Ba và Me tôi đứng tên. về phần con ruột thì Ba và Mẹ tôi đẻ 5 người con. cho đến sau 10 năm thì 3 người yều cầu chia di sản thừa kế còn 2 ngưới đang sống và canh tác trên miếng đất nói trên không đồng ý. nên đưa vụ việc ra toà sơ thẩm xử 3 người tôi không đồng ý nên khiếu nại Phúc thẩm, phúc thẩm chỉnh sửa bản án sơ thẩm là chấp nhận một phần đơn yêu cầu cửa 3 người. kết luận là Di sản. để hai người kia tiếp tục đại diện xây dựng và canh tác. nay tôi làm đơn yều cầu chia Di Sản có được không?

 Hiện nay đã quá 10 năm đã hết thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế nên bạn không thể kiện được.

Luật sư cho em hỏi nhà chồng em có 3 anh em bố chồng đã làm di chúc chia đều số ruộng đất cho 3 anh em nhưng chưa tách sổ giờ chồng em đã mất con em mới được 4 tuổi, khi đi.tách sổ đỏ thì em không được thừa kế vậy em phải làm thế nào. Bố chồng em muốn phần đất của em được mang tên em.

 => Con bạn vẫn có quyền thừa kế với phần của chồng bạn vì con bạn là thừa kế thế vị. Vì con bạn mới được 4 tuổi nên bạn có thê làm biên bản thỏa thuận về việc đứng tên thay con cho đến khi con đủ 18 tuổi.

gia đình tôi có 7 anh chị em nay còn 6 ba trai ba gái bố tôi đã qua đời và không có gi chúc và hiện quyền sử dụng đất lại mang tên bố tôi bìa đỏ cấp cho hộ gia đình vì vậy gia đình tôi đã tổ chức họp gia đình và toàn thể anh chị em đều nhất trí cho em út thừa kế toàn bộ số đất theo bìa đỏ mang tên bố tôi vậy xin hỏi chúng tôi cần làm những thủ tục gì và đến cơ quan nào?

 Bạn và những người còn lại ra UBND xã làm biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế hoặc từ chối nhận di sản thừa kể để em út thừa kế toàn bộ phần đất này.

Vấn đề là đất ruộng nhà em là do ông ngoại cho mẹ, hiện tại ông ngoại đã mất và bằng khoán đất là do mẹ em đứng tên. Bây giờ mẹ muốn bán đất, vậy khi bán em có kí tên đồng ý không ạ?

 Tại thời điểm ông ngoại mất mẹ bạn vẫn còn sống vậy mẹ bạn muốn chuyển quyền sử dụng đất không cần bạn phải ký tên.

Nhà tôi ơ DD-GL-HN. sổ đỏ nhà tôi được cấp năm 2004, nhưng chỉ ghi là tổng diện tích 715m đất ở đất vườn.Nay bố tôi đa mất, mẹ tôi làm thu tục sang tên thừa kế nhưng không được vì sổ đỏ không ghi cụ thể là bao nhiêu đất ở và đất vườn Vậy gia đình tôi phảĩ làm như thế nào để hoàn thành thủ tục sang tên thừa kê cho mẹ tôí

Mẹ bạn phải làm thủ tục yêu cầu đo đạc lại thửa đất rồi hoàn thành thủ tục thừa kế.

Hiện nay ông bà nội em có 5 anh em. các cô đã có gia đình và đã được chia ruộng nông nghiệp theo quy định, và hiện nay ông bà em và bố em đã qua đời không để lại di chúc.vì ông bà em có thửa ruộng nay được đền bù.nhưng các cô là em gái của bố em đòi chia đều thửa ruộng đó như vậy có đúng với pháp luật không ạ?

 Ông bà bạn qua đời không có di chúc thì phần ruộng đó được chia đều cho các con là đúng pháp luật.

Năm 1980 ông A và bà B kết hôn .trong quá trình chung sống 2 vợ chồng có 2 người con C sn 1981 D sn 1987.anh C lấy chi E có con lớn là F .2006 ông A ôm nặng trong lúc hấp hối ông trăn trối lai đê hêt tài sản cho đứa con trong bụng E. Tài sản chung của ông A và bà B là 720 triệu. trước khi kết hôn ông A có một ngôi nhà 360 triệu. Hỏi: 1,khi nào lời trăn trối của ông A được coi là di chúc. 2,di sản của ông A là bao nhiêu. 3,ông A chêt 9/12/2006 đến 30/1/2007chi E sinh con trai tên G làm theo lời trăn trối của ông A chia thừa kế trong trường hợp này.

1, Bộ luật dân sự quy định:

" Điều 651. Di chúc miệng

1. Trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

2. Sau ba tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ."

>> Xem thêm:  Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp được thừa kế tài sản ?

"Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực."

2, Tài sản chung của ông A và bà B là 720 triệu, tài sản riêng trước khi kết hôn của ông A là 360 triệu vậy tổng số tài sản khi chia thừa kế tại thời điểm A chết là 720 triệu.

Bà B là người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, theo pháp luật có 3 người thừa kế là B, C, D. 

Vậy bà B được hưởng 2/3 x (720 : 3) = 160 triệu. Vậy B được 160 triệu, E được 560 triệu.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự.

>> Xem thêm:  Việt kiều có được hưởng thừa kế tại Việt Nam Không ? Đòi lại quyền sử dụng đất được thừa kế ?

>> Xem thêm:  Thừa kế quyền sử dụng đất không có di chúc ? Cách phân chia di sản thừa kế là nhà ở ?