Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Bộ phận tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và đưa ra hướng trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 ;

Thông tư số 111/2013/TT - BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

2. Nội dung tư vấn:

Theo điểm i khoản 1 điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân như sau:

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Theo điểm b khoản 1 điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định cụ thể như sau:

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhântrả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhântrả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Như vậy thì, bạn cũng chưa đề cập rõ cụ thể loại hợp đồng mà bạn ký có phải là hợp đồng lao động hay không nên sẽ chia ra các trường hợp như sau :

- Hợp đồng dịch vụ : thì theo quy định của luật đây không phải là hợp đồng lao động để được áp dụng theo biếu thuế suất lũy tiến. Do đó, bạn sẽ phải tạm nộp theo mức 10% trên thu nhập. Sau đó, đến cuối năm bạn muốn nhận lại số tiền thuế đã tạm nộp này khi xác định tổng thu nhập trong năm chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân bằng thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục cấp sổ hồng và vấn đề xin cấp phép xây dựng ?

- Hợp đồng lao động :

+ Nếu hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng : thì bạn cũng phải tạm nộp 10% trên thu nhập và là thủ tục hoàn thuế tương tự như hợp đồng dịch vụ.

+ Nếu hợp đồng lao động có thời hạn trên 03 tháng/ hoặc hợp đồng không xác định thời hạn: thì bạn sẽ thuộc trường hợp áp dụng theo biểu thuế lũy tiến. Khi đó, với mức thu nhập của bạn nêu ra thì chưa phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, để đảm bảo quyền lợi cho bạn, thì nếu như bạn bị tạm thu tiền thuế thu nhập cá nhân thì bạn yêu cầu phía công ty khấu trừ trả lại cho bạn chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và khi dừng làm việc thì yêu cầu thêm thư xác nhận thu nhập để sau này làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Còn nếu bạn chỉ bị thu 10% trong thời gian bạn thử việc tại công ty sau đó cty ký hợp đồng lâu dài thì bạn thuộc trường hợp để công ty quyết toán thì bạn sẽ nhận được tiền hoàn thuế từ phía công ty thay vì nhận được từ cơ quan thuế khi bạn trực tiếp đi làm thủ tục.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật thuế thu nhập cá nhân trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?