1. Yêu cầu đối với việc quản lý sức khỏe người lao động

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 19/2016/TT-BYT quy định về yêu cầu đối với việc quản lý sức khỏe người lao động như sau:

- Việc quản lý, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động phải được thực hiện từ thời điểm người lao động được tuyển dụng và trong suốt quá trình làm việc tại cơ sở lao động.

- Việc bố trí, sắp xếp vị trí việc làm phải phù hợp với tình hình sức khỏe của người lao động đồng thời đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Không bố trí người bị bệnh nghề nghiệp vào làm việc tại các vị trí lao động có tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp đó khi chưa kiểm soát hoặc giảm thiểu được việc tiếp xúc với các yếu tố có hại này;

+ Hạn chế bố trí người lao động bị các bệnh mạn tính làm việc tại những vị trí lao động có yếu tố có hại liên quan đến bệnh đang mắc. 

Trường hợp phải bố trí người lao động bị các bệnh mạn tính làm việc tại những vị trí lao động có yếu tố có hại liên quan đến bệnh đang mắc thì người sử dụng lao động phải giải thích đầy đủ các yếu tố có hại đối với sức khỏe của người lao động và chỉ được bố trí làm việc sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động.

2. Tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp

Ngày 19/3/2024, Bộ Y tế ban hành Công văn 1275/BYT-MT về việc tăng cường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người lao động (NLĐ), phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Theo đó, nhằm tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe NLĐ và phòng chống hiệu quả bệnh nghề nghiệp, Bộ Y tế kính đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Bố trí ngân sách để triển khai đạt các mục tiêu và chỉ số đã được giao tại Quyết định 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 và Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 16/02/2022.

- Chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

+ Chủ trì phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao động có nguy cơ cao gây bệnh nghề nghiệp;

Xử lý nghiêm tình trạng người sử dụng lao động vi phạm các quy định, không thực hiện trách nhiệm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động cho NLĐ.

+ Tăng cường đảm bảo chất lượng công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng theo quy định của Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 và các văn bản hướng dẫn.

+ Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn.

- Chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao khu chế xuất, và người sử dụng lao động tại cơ sở lao động tăng cường:

+ Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về các yếu tố có hại, các biện pháp vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc cho NLĐ;

+ Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về vệ sinh lao động; tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đầy đủ cho các nhóm đối tượng; cải thiện điều kiện lao động; chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đặc biệt đối tượng làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

+ Thực hiện tự kiểm tra, đánh giá nguy cơ, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

+ Tăng cường phối hợp với tổ chức công đoàn tuyên truyền, hướng dẫn người lao động chấp hành pháp luật về an loàn vệ sinh lao động và nội quy, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm về an toàn vệ sinh lao động.

3. Thời điểm thực hiện phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 19/2016/TT-BYT có quy định về yêu cầu đối với việc quản lý sức khỏe người lao động như sau:

- Việc quản lý, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động phải được thực hiện từ thời điểm người lao động được tuyển dụng và trong suốt quá trình làm việc tại cơ sở lao động.

- Việc bố trí, sắp xếp vị trí việc làm phải phù hợp với tình hình sức khỏe của người lao động đồng thời đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Không bố trí người bị bệnh nghề nghiệp vào làm việc tại các vị trí lao động có tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp đó khi chưa kiểm soát hoặc giảm thiểu được việc tiếp xúc với các yếu tố có hại này;

+ Hạn chế bố trí người lao động bị các bệnh mạn tính làm việc tại những vị trí lao động có yếu tố có hại liên quan đến bệnh đang mắc. Trường hợp phải bố trí người lao động bị các bệnh mạn tính làm việc tại những vị trí lao động có yếu tố có hại liên quan đến bệnh đang mắc thì người sử dụng lao động phải giải thích đầy đủ các yếu tố có hại đối với sức khỏe của người lao động và chỉ được bố trí làm việc sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động.

Theo đó, việc phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động phải được thực hiện từ thời điểm người lao động được tuyển dụng và trong suốt quá trình làm việc tại cơ sở lao động.

4. Nâng cao năng lực trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, sơ cứu cho người lao động tại nơi làm việc

Để triển khai có hiệu quả công tác phòng chống các bệnh nghề nghiệp tại các ngành, nghề như bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp, bệnh điếc nghề nghiệp, bệnh phổi nghề nghiệp và các bệnh nghề nghiệp khác, cần thực hiện các biện pháp sau:

- Giảm thiểu tiếp xúc với yếu tố có hại: Tổ chức các biện pháp giảm thiểu tiếp xúc với các yếu tố có hại tại các cơ sở lao động, đặc biệt là tại các cơ sở nhỏ và vừa, khu vực nông nghiệp, làng nghề. Các biện pháp này bao gồm cải thiện quy trình làm việc, sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân và cung cấp đào tạo về an toàn lao động.

- Khám sàng lọc và chẩn đoán sớm: Tổ chức các chương trình khám sàng lọc để phát hiện và chẩn đoán sớm các bệnh nghề nghiệp cho người lao động, đặc biệt là tại các cơ sở lao động nhỏ và vừa, khu vực nông nghiệp và làng nghề. Cần lập hồ sơ quản lý sức khỏe và hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp đúng quy định.

- Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế: Cần đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về chẩn đoán, giám định, điều trị và phục hồi chức năng cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.

- Nâng cấp cơ sở vật chất: Đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều trị và phục hồi chức năng để đáp ứng các mục tiêu chăm sóc sức khỏe người lao động trong giai đoạn 2023-2030.

- Triển khai mô hình phòng chống các bệnh: Nhân rộng mô hình phòng chống các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm phổ biến tại nơi làm việc.

- Ban hành hướng dẫn và quản lý sức khỏe: Ban hành hướng dẫn thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người lao động, quản lý yếu tố có hại và hồ sơ sức khỏe cá nhân. Cần nâng cao sức khỏe người lao động tại cơ sở cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề, và cho người lao động không có hợp đồng lao động.

- Huấn luyện và giáo dục: Tổ chức các lớp huấn luyện về vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống các yếu tố tác hại nghề nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng hợp lý, phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người lao động và cán bộ y tế của các doanh nghiệp.

Những biện pháp này cần được triển khai một cách toàn diện và liên tục để bảo vệ sức khỏe của người lao động và nâng cao chất lượng cuộc sống lao động.

Xem thêm: Sử dụng lao động chưa thành niên phải tổ chức khám sức khỏe bao lâu một lần

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!