Nếu NSDLĐ không ký hợp đồng mới thì nếu là trường hợp trước đó NLĐ và NSDLĐ đã ký kết hợp đồng có thời hạn thì hợp đồng này chuyển thành hợp đồng không xác định thời hạn. Nếu trước đó giữa họ ký hợp đồng theo mùa vụ hoặc hợp đồng cho công việc cụ thể dưới 12 tháng thì hợp đồng này sẽ chuyển thành hợp đồng xác định thời hạn 24 tháng" vậy ý thứ 1 cho em hỏi như thế nào là người lao động tiếp tục làm việc ạ ,việc tiếp tục làm việc ở đây là làm lại công việc cũ hay sao ạ ,hay chỉ cần tiếp tục làm việc cho công ty không quan tâm đến công việc mới có phải là làm giống công việc cũ không ạ ý thứ 2 em muốn hỏi hợp đồng mới ở đây là "mới " về cái gì ạ ý thứ 3 em thắc mắc ở chỗ em có tìm hiểu sơ qua về cách hiều điều 22 BLLĐ thì có 2 ý kiến.

Ý kiến thứ 1 là hiều theo nghĩa "thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng hết thời hạn thì NSDLĐ phải ký hợp đồng lao động mới với NLĐ. Nếu NSDLĐ không ký hợp đông mới thì nếu là trường hợp trước đó NLĐ và NSDLĐ đã ký kết hợp đồng có thời hạn thì hợp đồng này chuyển thành hợp đồng không xác định thời hạn. Nếu trước đó giữa họ ký hợp đồng theo mùa vụ hoặc hợp đồng cho công việc cụ thể dưới 12 tháng thì hợp đồng này sẽ chuyển thành hợp đồng xác định thời hạn 24 tháng " ý kiến thứ 2 là sau 30 ngày người lao động mới tiến hành ký hợp đồng vậy cho em hỏi ý kiến nào hiểu đúng ạ.

Mong luật sư trả lời giúp em. Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Vinh

Câu hỏi được biên tập tư chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

Thắc mắc về bộ luật lao động ?

Luật sư tư vấn lao động, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

>> Xem thêm:  Điều kiện được đặc cách xét vào biên chế của viên chức?

Bộ luật lao động 2012

2. Nội dung tư vấn:

Điều 22 Bộ luật lao động quy định như sau:

"Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác."

Thứ nhất, về vấn đề thế nào là người lao động tiếp tục làm việc?

Việc tiếp tục làm việc ở Khoản 2 Điều 22 được hiểu là tiếp tục làm công việc theo như trong hợp đồng đã ký trước. Bởi lẽ, bạn thấy rằng Khoản 2 Điều 22 có nói " khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b,c khoản 1 điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc..." việc tiếp tục làm việc này là hệ quả phía sau của hợp đồng lao động, gắn liền với hợp đồng lao động chứ không phải là một công việc mới vì nếu là công việc mới thì nó sẽ phát sinh một hợp đồng lao động mới theo định nghĩa về hợp đồng lao động tại điều 15, bộ luật lao động: "Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động."

Thứ hai, bạn muốn hỏi về việc ký "hợp đồng lao động mới" thì luật quy định rõ ràng và được hiểu cụ thể như sau:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết thời hạn hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi cho bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Người lao động xin nghỉ việc có phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty không ?

>> Xem thêm:  Người lao động phải bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?