Chi nhánh không hạch toán kế toán. Em đọc trong thông tư có qui định như sau: Cách 1: Lập hóa đơn. Cách 2: Lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và lệnh điều động nội bộ. Khi chi nhánh bán hàng thì xuất hóa đơn kèm bảng kê gởi về công ty để công ty xuất hóa đơn bán ra.

Có thể theo cách 1: Nếu công ty xuất hóa đơn cho chi nhánh, chi nhánh bán hàng xuất hóa đơn cho khách hàng, thì kê khai thuế gía trị gia tăng theo tỉ lệ hay khấu trừ? Nếu công ty xuất hóa đơn cho chi nhánh chịu thuế nhưng chi nhánh xuất hóa đơn bán ra ko chịu thuế (do nằm trong khu cách ly trong sân bay) thì chi nhánh có được hoàn thuế hay không? Hoặc đầu vào nhiều hơn đầu ra thì có được hoàn không? Khi công ty xuất hóa đơn chi nhánh thì hạch toán như thế nào? Chi nhánh xuất hóa đơn khách hàng thì có hạch toán hay không? Nếu có thì cách hạch toán như thế nào?

Theo cách 2: +Khi công ty xuất hàng cho chi nhánh thì lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Khi chi nhánh bán hàng thì xuất hóa đơn kèm bảng kê gởi công ty để công ty xuất hóa đơn ra. Như vậy chi nhánh xuất bán cho công ty, rồi công ty xuất cho khách hàng đúng ko hay như thế nào? +Cách khai thuế của chi nhánh là theo tỷ lệ hay khấu trừ? + Cách hạch toán của công ty và chi nhánh? Nếu khi công ty xuất hàng cho chi nhánh lập phiếu xuất kho vận chuyển nội bộ và khi chi nhánh bán hàng không xuất hóa đơn mà chỉ lập bảng kê gởi về công ty để xuất hóa đơn trực tiếp cho khách hàng thì có được hay không? Nếu được thì cách kê khai thuế giá trị gia tăng như thế nào?

Rất mong nhận được hỗ trợ sớm của Luật sư, Trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê.

 

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn,cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế,luật sửa đổ bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và NĐ 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. 

Nội dung tư vấn:

Theo TT 156/2013/TT-BTC quy định

Cách kê khai thuế của chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh:

-Kê khai thuế giá trị gia tăng: Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh thì kê khai thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh. Nếu những chi nhánh này không trực tiếp bán hàng,không phát sinh doanh thu thì kê khai tại trụ sở chính. ( theo điều 11 của TT 156/2013)

-Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp:

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Kê khai thuế doanh nghiệp tập trung ở trụ sở chính. Chi nhánh không phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ kê khai thuế giá trị gia tăng,thuế thu nhập cá nhân và môn bài tại cơ quan thuế của chi nhánh đó. (Theo điều 12 TT 156/2013/TT-BTC)

Theo điểm 2.6 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

- Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc là chi nhánh, cửa hàng ... ở khác tỉnh, khi điều chuyển hàng hoá cho những chi nhánh này để bán thì DN có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:

a) Lập hoá đơn giá trị gia tăng

b) Lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ. Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hoá gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng. Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho.

Theo TT 156/2013/TT-BTC  tại điểm c,d,khoản 1, điều 11 quy định về krr khai thuế giá trị gia tăng:

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Đối với trường hợp người nộp thuế có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, có thành lập đơn vị trực thuộc (chi nhánh, Ban quản lý dự án…) thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản.

Trường hợp các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.

d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

Như vậy,nếu công ty xuất hóa đơn cho chi nhánh, chi nhánh bán hàng xuất hóa đơn cho khách hàng, thì kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về, luật thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT THUẾ.