1. Thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự

Người có thẩm quyền quyết định về việc áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự được chỉ định rõ trong Điều 20 của Luật Thi hành án dân sự 2008. Cụ thể, các nhiệm vụ và quyền hạn của Chấp hành viên như sau: Tổ chức thi hành án và ra quyết định: Chấp hành viên phải tổ chức thi hành vụ án được giao và ra các quyết định liên quan đến việc thi hành án theo thẩm quyền của mình.

Thi hành chính xác theo nội dung án: Chấp hành viên có trách nhiệm thi hành án một cách chính xác, không sai sót, đồng thời phải tuân theo quy định của pháp luật về thủ tục thi hành án và bảo đảm lợi ích của nhà nước cũng như quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Triệu tập đương sự và liên quan: Chấp hành viên phải mời đương sự và các bên liên quan để tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến thi hành án.

Xác minh tài sản và điều kiện thi hành án: Trước khi thực hiện thi hành án, Chấp hành viên cần kiểm tra tài sản và điều kiện của người bị thi hành án, yêu cầu cung cấp thông tin cần thiết từ các tổ chức hoặc cá nhân liên quan và phối hợp với các cơ quan để thu thập chứng cứ và tài sản cần thi hành án.

Quyết định về biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án: Chấp hành viên có thẩm quyền quyết định việc áp dụng các biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án, cũng như lập kế hoạch thực hiện cưỡng chế và thu giữ tài sản liên quan.

Yêu cầu Công an hỗ trợ: Trong trường hợp cần thiết, Chấp hành viên có thể yêu cầu cơ quan Công an hỗ trợ tạm giữ các đối tượng phản đối thi hành án theo quy định của pháp luật. Lập biên bản và xử lý vi phạm: Chấp hành viên phải lập biên bản về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thi hành án và có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, cũng như đề xuất các biện pháp kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các vi phạm đó.

Áp dụng cưỡng chế thu hồi tài sản: Nếu có vi phạm về việc chi trả tiền hoặc tài sản cho các bên liên quan theo quy định của pháp luật, Chấp hành viên có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi lại các khoản này. Sử dụng công cụ hỗ trợ: Chấp hành viên được quyền sử dụng các công cụ hỗ trợ khi thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của Chính phủ. Thực hiện các nhiệm vụ khác: Chấp hành viên cũng phải thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự.

Khi thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Chấp hành viên phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành án. Họ cũng được bảo vệ bởi pháp luật về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và uy tín. Do đó, Chấp hành viên được xác định là người có quyền quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

 

2. Có những biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự nào theo quy định pháp luật?

Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự là một phần không thể thiếu trong hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo sự công bằng và hiệu quả của quá trình thi hành án. Trong Luật Thi hành án dân sự 2008, Điều 66 đã quy định rõ các biện pháp này, nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thi hành án.

Đầu tiên, một trong những biện pháp quan trọng nhất là việc Chấp hành viên có quyền tự mình hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của đương sự áp dụng ngay các biện pháp bảo đảm. Mục đích của việc này là ngăn chặn các hành vi tẩu tán, huỷ hoại tài sản hoặc trốn tránh việc thi hành án. Điều này cũng có nghĩa là khi cần thiết, Chấp hành viên không cần phải thông báo trước cho đương sự về việc áp dụng các biện pháp này.

Một điều quan trọng cần lưu ý là người yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu của mình. Điều này có nghĩa là nếu yêu cầu không đúng và gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp bảo đảm hoặc người thứ ba, thì người yêu cầu sẽ phải chịu trách nhiệm và bồi thường.

Các biện pháp bảo đảm thi hành án bao gồm:

+ Phong toả tài khoản: Biện pháp này được áp dụng để đóng băng tài khoản ngân hàng của người có nghĩa vụ thi hành án, từ đó ngăn chặn hành vi rút tiền hoặc chuyển khoản trái phép.

+ Tạm giữ tài sản, giấy tờ: Điều này có nghĩa là Chấp hành viên có thể tạm giữ các tài sản hoặc giấy tờ quan trọng liên quan đến việc thi hành án, nhằm đảm bảo rằng chúng không bị tẩu tán hoặc phá hủy.

+ Tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản: Biện pháp này giúp ngăn chặn việc chuyển nhượng hoặc thay đổi tài sản của người có nghĩa vụ thi hành án, nhằm đảm bảo rằng tài sản này vẫn có sẵn để đền bù cho bên được thi hành án khi cần thiết.

Tóm lại, các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của hệ thống pháp luật. Chúng đảm bảo rằng các quyết định của tòa án được thực thi một cách đúng đắn và không gây thiệt hại cho bất kỳ ai trong quá trình thi hành án.

 

3. Quy định về căn cứ để lựa chọn việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự  

Việc lựa chọn việc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự dựa trên những căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 62/2015/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 33/2020/NĐ-CP. Việc quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và căn cứ vào một loạt các yếu tố quan trọng. Đầu tiên, các chấp hành viên phải xem xét nội dung của bản án hoặc quyết định sẽ được thi hành. Việc này đặc biệt quan trọng để xác định rõ ràng các điều khoản và yêu cầu mà người phải thi hành án cần phải tuân theo. Bản án hoặc quyết định cung cấp hướng dẫn cụ thể về những gì cần được thực hiện và những trách nhiệm cụ thể mà các bên phải đảm nhận.

Tiếp theo, các chấp hành viên cũng phải xem xét tính chất và mức độ của việc thi hành án. Việc này bao gồm việc xác định xem liệu có cần thiết phải áp dụng biện pháp bảo đảm để đảm bảo việc thi hành án được thực hiện một cách hiệu quả và đúng đắn hay không. Nếu có sự lo ngại về việc người phải thi hành án có thể không tuân thủ án phí, thì việc áp dụng biện pháp bảo đảm có thể là cần thiết.

Điều quan trọng tiếp theo mà các chấp hành viên cần xem xét là điều kiện của người phải thi hành án. Việc này bao gồm việc xác định khả năng và điều kiện tài chính của họ, cũng như các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến khả năng của họ để tuân thủ án phí. Nếu người phải thi hành án có một lịch sử không đáng tin cậy hoặc có dấu hiệu của việc trốn tránh trách nhiệm, việc áp dụng biện pháp bảo đảm có thể là cần thiết để đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả của việc thi hành án.

Các yêu cầu bằng văn bản của đương sự cũng cần được xem xét. Điều này có thể bao gồm các yêu cầu cụ thể liên quan đến việc áp dụng biện pháp bảo đảm, hoặc những yêu cầu khác mà đương sự đề xuất để đảm bảo rằng việc thi hành án được thực hiện một cách công bằng và hiệu quả.

Cuối cùng, tình hình thực tế của địa phương cũng là một yếu tố quan trọng mà các chấp hành viên cần phải xem xét. Việc này bao gồm việc đánh giá các điều kiện và tình hình cụ thể của địa phương trong đó việc thi hành án sẽ được thực hiện, bao gồm cả các yếu tố về môi trường kinh doanh, tình trạng tài chính và hạ tầng pháp lý. Việc này giúp đảm bảo rằng quá trình thi hành án được thiết kế để phản ứng phù hợp với các điều kiện cụ thể của địa phương và đáp ứng được các yêu cầu và mong muốn của tất cả các bên liên quan.

Tổng hợp lại, việc quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự phụ thuộc vào một loạt các yếu tố, bao gồm nội dung của bản án, tính chất và mức độ của việc thi hành án, điều kiện của người phải thi hành án, yêu cầu bằng văn bản của đương sự và tình hình thực tế của địa phương. Các chấp hành viên phải tiến hành một sự phân tích kỹ lưỡng và cân nhắc cẩn thận để đảm bảo rằng quyết định của họ là hợp lý và phản ánh đầy đủ các yếu tố và điều kiện liên quan.

Xem thêm >>> Người phải thi hành án dân sự là gì ? Quy định về người phải thi hành án dân sự

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc cần được hỗ trợ liên quan đến nội dung bài viết hoặc các vấn đề pháp luật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ đáp ứng nhanh chóng và tận tâm nhằm giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách tốt nhất.