1. Giới thiệu chung về thẩm quyền thu hồi đất

Luật Đất đai 2024, có hiệu lực từ ngày 01/07/2024, mang lại nhiều thay đổi quan trọng về thẩm quyền thu hồi đất. Dưới đây là các điểm cụ thể về thẩm quyền này:

- Thẩm quyền thu hồi đất của Nhà nước: Theo Luật Đất đai 2024, Nhà nước giữ thẩm quyền thu hồi đất từ các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau đây:

+ Đất vàng, đất quốc phòng, an ninh quốc gia, đất có vị trí đặc biệt quan trọng đối với an ninh, phòng thủ, quốc phòng.

+ Đất của cơ quan, tổ chức, địa phương vi phạm quy định của pháp luật về sử dụng đất.

+ Đất không được sử dụng đúng mục đích quy định trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Quy trình thu hồi đất: Luật Đất đai 2024 quy định rõ ràng về quy trình thu hồi đất bao gồm việc thông báo, đền bù và các biện pháp hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức, cá nhân liên quan.

- Quy định về đền bù: Luật Đất đai 2024 cũng có các điều khoản cụ thể về việc đền bù cho các tổ chức, cá nhân khi đất của họ bị thu hồi bởi Nhà nước. Đền bù phải được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tính công bằng và hợp lý cho người bị thu hồi đất.

- Tăng cường quản lý và giám sát: Luật Đất đai 2024 cũng tăng cường quản lý và giám sát việc thu hồi đất, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình này.

- Trách nhiệm của các cơ quan chức năng: Luật này cũng giao cho các cơ quan chức năng nhiều trách nhiệm mới trong việc thu hồi đất, bao gồm việc xác định, thông báo, đánh giá và xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến sử dụng đất.

Tóm lại, Luật Đất đai 2024 mang lại những quy định mới và cụ thể về thẩm quyền thu hồi đất, nhằm mục đích tăng cường quản lý và bảo vệ tài nguyên đất đai của đất nước. Đồng thời, luật cũng nhấn mạnh vào việc đảm bảo quyền lợi của người dân trong quá trình thu hồi đất.

 

2. Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định

Theo Luật Đất đai 2024, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thu hồi đất bao gồm:

- Chính phủ: Đối với đất do Nhà nước quản lý, Chính phủ có thẩm quyền thu hồi đất trong các trường hợp sau:

+ Thu hồi đất để bảo vệ an ninh, quốc phòng.

+ Thu hồi đất để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

+ Thu hồi đất để phát triển kết cấu hạ tầng quốc gia.

+ Thu hồi đất để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng của quốc gia.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Đối với đất do Nhà nước quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền thu hồi đất trong các trường hợp sau:

+ Thu hồi đất để thực hiện quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

+ Thu hồi đất để bảo vệ an ninh, quốc phòng.

+ Thu hồi đất để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

+ Thu hồi đất để phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh.

+ Thu hồi đất để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Đối với đất do Nhà nước quản lý, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền thu hồi đất trong các trường hợp sau:

+ Thu hồi đất để thực hiện quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt của huyện.

+ Thu hồi đất để bảo vệ an ninh, quốc phòng.

+ Thu hồi đất để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

+ Thu hồi đất để phát triển kết cấu hạ tầng của huyện.

+ Thu hồi đất để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Điều này giúp quy định rõ vai trò và thẩm quyền của từng cấp quản lý đối với việc thu hồi đất để đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý đất đai và phát triển kinh tế - xã hội.

 

3. Thủ tục thu hồi đất cập nhật mới nhất

Quy trình thu hồi đất theo Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành được chia thành ba giai đoạn cụ thể như sau:

- Giai đoạn chuẩn bị:

+ Lập dự án thu hồi đất: Các cơ quan chức năng phải lập dự án thu hồi đất, xác định rõ mục đích, phạm vi và quy trình thực hiện thu hồi đất.

+ Thông báo chủ trương thu hồi đất: Các cơ quan chức năng cần thông báo rộng rãi về chủ trương thu hồi đất, đồng thời thu thập ý kiến của cộng đồng và các bên liên quan.

+ Lập, thông báo bảng giá đất: Xác định giá đất để bồi thường và hỗ trợ người dân bị thu hồi đất, sau đó thông báo rõ ràng về bảng giá đất này.

+ Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất.

- Giai đoạn thực hiện:

+ Ra quyết định thu hồi đất: Dựa trên dự án thu hồi đất và thông tin thu thập được, cơ quan chức năng ra quyết định chính thức về việc thu hồi đất.

+ Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất: Trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận, cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

- Giai đoạn sau thu hồi đất:

+ Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Tiếp tục thực hiện quá trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân theo quy định của pháp luật.

+ Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: Sau khi hoàn thành quá trình bồi thường và hỗ trợ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người được giao đất hoặc cho thuê đất.

Qua các giai đoạn trên, quy trình thu hồi đất được thực hiện một cách bảo đảm, minh bạch và công bằng, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người dân và các bên liên quan theo quy định của pháp luật.

 

4. Một số lưu ý về thẩm quyền thu hồi đất

Việc thu hồi đất là một quy trình phức tạp và cần phải được thực hiện một cách cẩn thận, đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Thực hiện đúng mục đích và tiết kiệm đất đai:

+ Việc thu hồi đất phải tuân thủ các quy định về quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

+ Đảm bảo rằng việc thu hồi đất phục vụ cho mục đích công cộng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đầy đủ:

+ Người bị thu hồi đất phải được bồi thường đầy đủ, công bằng và theo đúng quy định của pháp luật.

+ Hỗ trợ và tái định cư phải đảm bảo điều kiện sống không bị suy giảm so với trước khi bị thu hồi đất.

- Công khai, minh bạch:

+ Quá trình thu hồi đất phải được công bố rộng rãi cho cộng đồng biết và tham gia đóng góp ý kiến.

+ Thông tin về quy trình thu hồi đất, các quyết định và kế hoạch tái định cư phải được công khai, minh bạch đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Việc tuân thủ các nguyên tắc này giúp đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong quá trình thu hồi đất, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Trong việc thu hồi đất, việc tuân thủ các nguyên tắc quan trọng như thực hiện đúng mục đích, bồi thường công bằng và đầy đủ, tái định cư hợp lý, cùng với sự công khai, minh bạch là rất quan trọng. Điều này không chỉ giúp đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất mà còn đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thực hiện. Chính sách và quy trình thu hồi đất phải được thiết kế và thực thi một cách cẩn thận, đảm bảo không chỉ tiết kiệm đất đai mà còn tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng và môi trường.

 

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Nhà nước thu hồi đất để làm đường có được đền bù, hỗ trợ không?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.