Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:luật cư

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Nội dung tư vấn: 

Mình viết cho luatsu để xin tư vấn về việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để làm khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Nếu được xin luatsu tư vấn giúp! Mình tên là Võ Văn Tám, quê ở thôn Tây Sơn Tây, Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam. Năm 2014 đến nay xã Duy Hải, Duy Nghĩa, của quê mình tiến hành giải tỏa, đền bù, thu hồi đất để làm khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Nam Hội An ( khu du lịch do Tập đoàn VinaCapital làm chủ đầu tư); UBND tỉnh Quảng Nam ra bảng giá đền bù đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc cây trồng; Công ty phát triển Kỳ Hà - Chu Lai thực hiện giải tỏa đền bù. Vậy Xin hỏi: - Chúng tôi có quyền thương lượng giá cả đền bù không, nếu cảm thấy giá cả và đền bù không phù hợp? - Hay chúng tôi chỉ có quyền yêu cầu UBND tỉnh xem xét nâng giá. Nếu UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá, hoặc tăng giá nhưng vẫn chưa thấy xứng đáng với giá trị tài sản, thì chúng tôi sẽ khiếu nại như thế nào? Xin luatsu tư vấn để mình được hiểu rõ! Chân thành cảm ơn luatsu!

Về trường hợp bồi thường thu hồi đất, giá bồi thường thu hồi đất sẽ căn cứ vào thời điểm bồi thường, loại đất và bảng giá đất. Do đó, bạn có thể căn cứ vào những yếu tố trên xem xét giá đất bồi thường trong trường hợp của bạn có đúng hay không. Nếu như không đúng hoặc không đồng ý với mức giá bồi thường bạn có thể thực hiện quyền khiếu nại lên Chủ tịch UBND huyện để được giải quyết hoặc khởi kiện ra Tòa án.

Quyết định thu hồi đất số 29/QĐ-UBND ngày 10/02/2010 của ubnd tỉnh Quảng Ngãi về việc thu hồi đất tổng thể ở thị trấn Sơn Tịnh để giao cho công ty 577 xây dựng khu dân cư.Nhưng quyết định này không đăng trên công báo.Vậy xin hỏi luật sư: quyết định này có hiệu lực thi hành không? Xin cảm ơn!

Theo quy định tại Điều 67 Luật đất đai 2013 về trình tự thu hồi đất thì việc đăng công báo về việc thu hồi đất trên phương tiện thông tin đại chúng là thủ tục bắt buộc. Việc UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện như vậy là chưa đúng quy định của pháp luật về trình tự thu hồi đất. Do đó, bạn có thể thực hiệ thủ tục khiếu nại về hành vi này lên chính UBND tỉnh để giải quyết, nếu không đồng ý vơi quyết định giải quyết của UBND tỉnh thì bạn có thể thực hiện khởi kiện ra tòa án nơi có đất để giải quyết.

Thưa luật sư,tôi muốn hỏi : Gia đình tôi có một mảnh đất khoảng 200m2 là đất khai hoang ven sông đất được ông nội tôi khai hoang trước năm 1986.Nay mảnh đất đó được gia đình tôi trồng cây lâu năm(bạch đàn,tràm...) và đất không có tranh chấp với ai.Thưa luật sư với mảnh đất như trên gia đình tôi có được cấp sổ đỏ hay không,nếu không được cấp sổ đỏ mà khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình khác trên mảnh đất đó thì gia đình tôi có được bồi thường hay không? Trân trọng cám ơn luật sư!

Điều 101 Luật đất đai 2013 có quy định về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

>> Xem thêm:  Giám định tỷ lệ thương tật khi bị tai nạn giao thông ? Bồi thường thiệt hại khi bị tai nạn

Theo đó, nếu gia đình bạn đã sử dụng ổn định mảnh đất này từ đó tới nay, không vi phạm pháp luật về đất đai, được UBND xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy định chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dưng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì mảnh đất này sẽ đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Bên cạnh đó, đối với việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thì trường hơp này gia đình bạn sẽ được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi theo quy định tại Điều 76 Luật đất đai 2013.

Bên minh có một doanh nghiệp te nhân thuê đất từ nam 2008 đến 2014 hiện nay hết thời hạn thuê đất và không được gia hạn thêm đối với doanh nghiệp nhưng hiện nay doanh nghiệp trên vân không chịu bàn giao mặt băng. Xin hỏi bạn thủ tục về trình tự thời gian thi hành kể từ khi UBND quận ra quyết định thu hồi đất và các bước tiếp theo phaải làm. Cảm ơn banl !

 Trình tự thu hồi đất sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 69 Luật đất đai 2013 như sau:

Điều 69. Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được quy định như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất.

Thông báo thu hồi đất được gửi đến từng người có đất thu hồi, họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;

c) Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

d) Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện.

>> Xem thêm:  Hành vi hủy hoại tài sản của người khác thì cấu thành tội gì ?

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Người có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Điều 70 của Luật này.

2. Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau:

a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện những người có đất thu hồi.

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền;

b) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất.

3. Việc quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 66 của Luật này quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày;

b) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu hồi, trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

c) Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt;

>> Xem thêm:  Gây ra tai nạn giao thông trong năm 2020 thì phải bồi thường những gì ?

d) Trường hợp người có đất thu hồi không bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi thực hiện.

Trường hợp người có đất thu hồi đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành việc bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định tại Điều 71 của Luật này.

4. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng.

Xin chào Luật Minh Khuê Em đang có 1 số thắc mắc liên quan đến vấn đề về đền bù đất đai mong luật minh khuê có thể tư vấn giùm em. Gia đình em có 1 mảnh đất bị thu hồi. Sau nhiều lần thoả thuận vẫn ko đi đến thống nhất về mức đền bù. Nhưng nay chủ tịch ubnd huyện lại ra quyết định thu hồi đất. Và mức đền bù vẫn ko thay đổi như ban đầu đã đưa ra. Vậy gia đình em có thể khiếu nại lên cấp cao hơn về những vấn đề liên quan đến đền bù đc ko ạ. Vì họ áp giá đất cho gia đình chỉ có 120.000d/m2 và ko hỗ trợ chuyển đổi nghề sau khi thu hồi đất. Gia đình em ko có nhà cửa trên đất đó mà đang ở nhờ trên đất của bố mẹ thì có đc hỗ trợ tái định cư ko ạ. Luật minh khuê giúp em với ạ. Em xin chân thành cám ơn Đã gửi từ iPhone của tôi

Giá đất bồi thường thu hồi đất sẽ phụ thuộc vào thời điểm bồi thường, loại đất và bảng giá đất. Do đó, bạn cần căn cứ vào những yếu tố trên để xem giá đất mà cơ quan nhà nước bồi thường cho bạn có hợp lý hay không. Nếu không phù hợp bạn có thể khiếu nại lên chủ tịch UBND huyện để giải quyết quyền lợi cho mình.

Đối với trường hợp hỗ trợ tái định cư, theo quy định Điều 79 Luật đất đai 2013, nếu đất của gia đình bạn bị thu hồi là đất ở thì sẽ được bồi thường như sau:

Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

>> Xem thêm:  Thời hạn của loại đất quy định trong bảng giá đất ? Quy định về mua bán các loại đất

3. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về đất.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật, về luật dân sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua qua email: để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

 Bộ phận Tư vấn Pháp luật Đất đai - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Trách nhiệm bồi thường khi nhà xe làm mất hành lý của khách hàng ?