1. Thanh toán tiền bảo hiểm y tế đối với chế độ thai sản như thế nào ?

Xin chào luật sư! Tôi là công chức cấp xã có thời gian tham gia BHYT và BHXH trên 3 năm. Tháng 6/2016 vừa qua tôi sinh em bé nên nghỉ thai sản, khi đó tôi được BHXH chi trả tiền cho 6 tháng thai sản là 16.238.000đ.
Ngoài ra tôi không được hưởng tiền lương hàng tháng, như vậy chế độ thai sản dành cho tôi có đúng không? Trong 6 tháng trước khi nghĩ thai sản tôi hưởng 2 mức lương khác nhau (4 tháng hưởng hệ số 1,86; 2 tháng hưởng hệ số 2,34). Thêm 1 vấn đề nữa là khi tôi nằm bệnh viện tuyến huyện để sinh bé chi phí là 1.653.000đ, nhưng tôi phải thanh toán gần 700.000đ, phòng tôi nằm là phòng thường, không phải phòng dịch vụ, tôi đi đúng tuyến.Như vậy cách tính thanh toán của BHYT có đúng với mức mà tôi được hưởng không ?
Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi để tôi hiểu rõ hơn. Xin chân thành cảm ơn.

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật Lao động năm 2019

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 2 và Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, thì trường hợp của bạn thuộc đối tượng được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Như bạn cung cấp thông tin thì ngoài BHXH bạn được hưởng thì bạn không được hưởng tiền lương hàng tháng. Như vậy là đúng so với quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Điều 137 Bộ Luật lao động năm 2019 về nghĩa vụ của bảo vệ thai sản đối với lao động nữ của người sử dụng lao động như sau:

Điều 137. Bảo vệ thai sản

1. Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

2. Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

3. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới.

4. Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Ngoài ra, căn cứ vào Điều 38, 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

" Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội"

Theo đó thì pháp luật hiện hành chỉ quy định lao động nữ trong thời gian nghỉ thai sản được hưởng các chế độ theo luật bảo hiểm xã hội mà không quy định người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động trong thời gian nghỉ thai sản. Như vậy, ngoài khoản tiền bảo hiểm xã hội chi trả bạn không được nhận thêm một khoản nào khác nữa hay nói cách khác là bạn không được hỗ trợ lương hàng tháng trong thời gian nghỉ thai sản (Trừ khi công ty bạn đang làm việc có chính sách hỗ trợ hoặc trả lương cho trường hợp này).

Căn cứ Điều 39 Luật BHXH năm 2014:

"Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.".

Như vậy, mức bạn được hưởng là:

[( 2,34 * 4 + 1,86 * 2 )* 1.210.000 ] * 6 Tháng= 14.665.000 đồng.

Vấn đề bạn sinh bé chi phí là 1.6 3.000đ, và phải phải thanh toán gần 700.000đ thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như bệnh viện bạn nằm thuộc loại nào, dịch vụ của bệnh viện đó, cơ sở vật chất của viện đó, dịch vụ mà bệnh viện đó cung cấp,...nên không có quy định cụ thể về viện phí này.

2. Chế độ thai sản như thế nào để được hưởng ?

Thưa Luật sư, em bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu vào ngày 1 tháng 5 năm 2015, ngày 18 tháng 10 năm 2015 em sinh em bé. Như vậy em có được hưởng chế độ thai sản không ạ ? Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Do đó, bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH năm 2016. Bạn có đủ 06 tháng tham gia BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi sinh, nên bạn được hưởng chế độ thai sản.

>> Xem thêm: Hưởng chế độ thai sản khi thai bị chết lưu mới nhất 2020 ?

>> Xem thêm:  Hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi ?

3. Quy định điều kiện được hưởng chế độ thai sản là gì ?

Thưa Luật sư, em xin vào làm cơ quan nhà nước bắt đầu từ tháng 1/2015 vẫn đang làm hợp đồng lao động với mức lương 2 triệu/tháng,em đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 03/2015. Hiện nay cơ quan đang làm thủ tục xét tuyển viên chức cho em, theo dự tính thì khoảng tháng 10/2015 này em có quyết định vào ngạch viên chức. Nhưng hiện tại em mới biết mình đã có thai, và em cũng chưa dám nói với cơ quan.

Vậy cho em hỏi,theo dự tính thì đến lúc sinh em mới tập sự được 5 tháng,vậy em có bị đuổi việc hay không? Có được hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội hay không?

Em rất mong được luật sư tư vấn sớm, em xin chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản :

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Căn cứ vào quy định này chỉ cần bạn đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh thì sẽ bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Còn trường hợp của bạn thì sẽ không bị đuổi việc theo quy định của pháp luật vì quyền mang thai là quyền tự do của cá nhân, không ai có thể can thiệp được. Bên cạnh đấy tại khoản 3 điều 137Bộ luật lao động 2019

3. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới.

Căn cứ vào quy định này thì người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ mang thai.

Nếu như công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị thì chị có quyền làm đơn khiếu nại. Nếu công ty không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng thì chị gửi đơn đến Phòng lao động thương binh xã hội hoặc Tòa án nhân dân cấp quận/huyện nơi công ty đặt trụ sở chính yêu cầu giải quyết.

>> Xem thêm: Năm 2020, Sinh con khi đã nghỉ việc tại công ty có được hưởng bảo hiểm thai sản không ?

>> Xem thêm:  Giải quyết chế độ thai sản mất bao lâu thời gian?

4. Chế độ bảo hiểm thai sản tính thế nào ?

Thưa Luật sư, bên em có một chị đang mang thai, dự kiến tháng 8 sang năm mới sinh. Em muốn đóng mới bảo hiểm cho chị ấy từ tháng 01 thì đến lúc sinh có được hưởng chế độ thai sản không ạ. Chị ấy giờ mới bắt đầu tham gia, trước kia chưa từng tham gia ạ. Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Theo điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản khi sinh là trong vòng 12 tháng trước khi sinh, người lao động phải có đủ ít nhất 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Vậy nếu bạn đóng bảo hiểm cho người lao động này từ tháng 1.2016 thì chị này sẽ có 8 tháng đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 12 tháng trước khi sinh, vì vậy chị này hoàn toàn đủ điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này"

>> Xem thêm: Có thể tự đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ thai sản không?

>> Xem thêm:  Ngừng đóng bảo hiểm xã hội trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản không?

5. Giải đáp vướng mắc về chế độ thai sản ?

Tôi có cô em gái đi công tác từ năm 2013 và đã đóng bảo hiểm xã hôi bắt buộc liên tục từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 02 năm 2016. em tôi có thai bị dọa xẩy thai nhiều lần phải điều trị tại bệnh viện từ đầu tháng 3 năm 2016 đến 30 tháng 6 năm 2016 và đã được hưởng chế độ bảo hiểm ốm đau là 30 ngày Sau 30/6/2016 do sức khỏe không đảm bảo em tôi xin cơ quan cho nghỉ tự túc không lương từ 01/7/2016 đến 30/9/2016. đến ngày 18/9/2016 em tôi sinh con. tôi xin hỏi em tôi có được hưởng chế đọ thai sản không. xin luật minh khuê giúp tôi cho tôi rõ với. tôi xin chân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Theo như bạn trình bày thì em bạn sinh vào 18/9/2016 do đó trường hợp của bạn sẽ áp dụng Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Theo khoản 3 điều 31 thì lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Em bạn sinh cháu vào 18/9/2016, vậy 12 tháng trước sinh sẽ là tháng 10/2015 tới tháng 9/2016. Từ thông tin bạn cung cấp, em bạn tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 8/2013 tới tháng 2/2016. Vậy trong 12 tháng trước sinh, em bạn tham gia bảo hiểm xã hội được 5 tháng. Nếu em bạn nghỉ theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh do sức khỏe không đảm bảo phải nghỉ dưỡng thai thì em bạn vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

>> Xem thêm:  Sinh trước và sau ngày 15 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản?

Trên đây là nôi dung tư vấn công ty Minh Khuê đối với thắc mắc của bạn liên quan đến thanh toán tiền bảo hiểm y tế đối với chế độ thai sản. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật Bảo hiểm Xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thử việc bao lâu thì phải ký hợp đồng lao động ? Các chế độ được hưởng khi thử việc

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Trợ cấp một lần khi sinh con là bao nhiêu?

Trả lời:

Căn cứ vào Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

" Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Câu hỏi: Mức hưởng chế độ thai sản khi nuôi con nuôi?

Trả lời:

Căn cứ vào Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội"

Câu hỏi: Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai?

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 138 Luật lao động 2019 thì:

Điều 138. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai

1. Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thì phải thông báo cho người sử dụng lao động kèm theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

2. Trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thời gian tạm hoãn do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động nhưng tối thiểu phải bằng thời gian do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định tạm nghỉ. Trường hợp không có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ thì hai bên thỏa thuận về thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.