Căn cứ vào khoản 2 Điều 5 Bộ luật Lao động năm 2019 thì người lao động có các nghĩa vụ sau đây:

Một là, thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác.

Hai là, chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.

Ba là, thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

Như vậy, so với quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 (Điều 5), thì Bộ luật Lao động năm 2019 đã bổ sung các nghĩa vụ mổi đối với người lao động, bao gồm:

* Thực hiện thỏa thuận hợp pháp khác; tuân theo sự quản lý, giám sát của người sử dụng lao động.

* Thực hiện quy định của pháp luật về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

Với những quy định mới nêu trên sẽ bảo đảm quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động được gắn kết mật thiết hơn, năng suất lao động sẽ gia tăng và phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến luật lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội. Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)