Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn pháp luật thuế Công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào các thông tin bạn cung cấp xin tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung phân tích:

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012, HĐLĐ có hiệu lực kể từ ngày được ký kết hoặc do hai bên tự thỏa thuận. Theo đó, trên hợp đồng lao động giữa công ty và trưởng phòng không có thỏa thuận về ngày có hiệu lực nên sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký. Nếu trưởng phòng cũng làm việc từ ngày 13/6 thì công ty cũng phải trả lương cho trưởng phòng từ tháng 6 trừ trường hợp 2 bên có thỏa thuận khác.

Theo điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định:

" Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

1. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

a.2) Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý."

Vậy theo hướng dẫn tại điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC thì không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải kê khai theo tháng.

Nếu doanh nghiệp khai thuế  GTGT theo quý thì khai thuế TNCN theo quý.

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng thì:

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN đã khấu trừ lớn hơn hoặc bằng 50.000.000 đồng thì phải kê khai theo tháng.

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải khấu trừ nhỏ hơn 50.000.000 đồng thì thực hiện kê khai theo quý.

Từ những quy  định nêu trên, nếu trưởng phòng làm việc từ 13/6 và chi nhánh hạch toán phụ thuộc phát sinh số thuế TNCN đã khấu trừ lớn hơn hoặc bằng 50.000.000 đồng thì phải kê khai theo tháng. Nếu phát sinh số thuế TNCN đã khấu trừ nhỏ hơn  50.000.000 đồng thì thực hiện kê khai thuế theo quý.Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vnhoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ.