Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Nghị định 78/2015/ NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại khỏan 5 Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định: 

Điều 59. Trình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp

1. Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể quy định tại Khoản 1 Điều 202 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo phải có quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

3. Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

5. Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mu con du cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Như vậy, khi nộp hồ sơ giải thể trên Sở kế hoạch đầu tư, sau khi đã hòan tất thủ tục với cơ quan thuế và các thủ tục khác phục vụ cho quá trình giải thể, công ty bạn sẽ làm thủ tục trả dấu Công an.

Trên thực tế, bạn nộp hồ sơ giải thể công ty lần đầu có thể chưa hợp lệ trên Sở kế hoạch đầu tư, cần sửa đổi bổ sung hồ sơ. Vì vậy, bạn cần nộp trước hồ sơ lên Sở kế hoạch đầu tư khi chưa có Giấy chứng nhận đã thu hồi mẫu dấu. Hồ sơ bao gồm:

- Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

- Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy tờ xác nhận hòan tất thủ tục giải thể tại cơ quan thuế;

Đến khi có Thông báo của Sở chỉ yêu cầu bổ sung Giấy chứng nhận mẫu dấu, không có những nội dung cần sửa đổi, bổ sung nào khác. Bạn in Thông báo này, kèm theo các giấy tờ sau:

- Quyết định giải thể; Biên bản họp giải thể (nếu có) (bản gốc)

- Công văn trả dấu;

- Con dấu đã cấp;

- Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu (bản gốc);

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Thông báo chốt thuế của doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Giấy giới thiệu;

>> Xem thêm:  Đã xóa án tích liệu có được coi là vẫn còn tiền án, tiền sự không?

- Chứng minh nhân dân của người được giới thiệu (bản sao)

Hồ sơ này bạn nộp lên Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tỉnh/thành phố nơi bạn được cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. Khi nộp hồ sơ xong, bạn sẽ mang con dấu về.

Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tỉnh/thành phố nơi bạn được cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu sẽ cấp Giấy chứng nhận đã thu hồi mẫu dấu và tiến hành hủy con dấu của bạn. Lưu ý: Khi đi nhận kết quả, bạn cần nộp lại con dấu của Công ty.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi, nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp về thời điểm trả dấu khi giải thể, gọi:  1900.6162  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Chuyên viên: Nguyễn Thị Bích Vân - Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thủ tục thay đổi mẫu dấu, con dấu như thế nào ?