1. Thầu sơ tuyển đối với dự án PPP được hiểu như nào?

Thầu sơ tuyển là quá trình thầu cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Thầu sơ tuyển là quá trình lựa chọn các nhà cung cấp tiềm năng để tham gia vào một quá trình cạnh tranh để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể. Các nhà cung cấp sẽ nộp đơn thầu sơ tuyển, cung cấp thông tin cơ bản về khả năng cung cấp và kinh nghiệm của họ. Sau đó, các nhà cung cấp có thể được lựa chọn để tiếp tục vào giai đoạn thầu tiếp theo.

Dự án PPP được hiểu là một hình thức hợp tác giữa tư nhân và công sectơ công, trong đó các bên hợp tác để thực hiện một dự án cụ thể, thường là một dự án hạ tầng công cộng hoặc dự án phát triển có lợi cho cộng đồng. Mục tiêu chính của PPP là kết hợp sự chuyên môn, tài chính và kinh nghiệm quản lý của tư nhân với sự khả năng tài chính và quyền lực của tổ chức công cộng để thực hiện các dự án quan trọng mà thường không thể thực hiện bởi một bên duy nhất.

Trong một dự án PPP, tư nhân và công sectơ công thường chia sẻ rủi ro và lợi ích từ dự án theo một cách thức được thỏa thuận trước. Các hợp đồng PPP có thể có nhiều hình thức khác nhau, nhưng thông thường chúng sẽ liên quan đến việc tư nhân thực hiện thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì dự án trong một thời gian xác định, sau đó thu phí hoặc nhận lợi nhuận từ hoạt động của dự án trong thời kỳ hợp đồng.

Các dự án PPP có thể bao gồm các lĩnh vực như giao thông vận tải (cầu, đường, sân bay), năng lượng, y tế, giáo dục, nước và môi trường. PPP thường được áp dụng khi nguồn tài chính công cộng có hạn và khi cần sự đa dạng về nguồn lực và kinh nghiệm quản lý để đảm bảo sự thành công của dự án. Tổ chức và quản lý một dự án PPP đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa tư nhân và công sectơ công, cũng như việc thiết lập các khung pháp lý, tài chính và quản lý rõ ràng để đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả và bền vững.

Như vậy, thầu sơ tuyển đối với dự án PPP là bước quan trọng để chọn ra các nhà đầu tư hoặc các nhà cung cấp tiềm năng có khả năng và kinh nghiệm để tham gia vào giai đoạn sau của dự án PPP. Quá trình thầu sơ tuyển thường xảy ra ở giai đoạn đầu của dự án, trước khi các nhà đầu tư hoặc nhà cung cấp chính thức nộp hồ sơ thầu. Trong giai đoạn thầu sơ tuyển, các tổ chức hoặc cá nhân quan tâm đến dự án sẽ được yêu cầu nộp một hồ sơ chứng minh khả năng và kinh nghiệm của họ để thực hiện dự án PPP cụ thể. Các yêu cầu trong hồ sơ thường bao gồm thông tin về tài chính, kinh nghiệm, quản lý dự án, và khả năng kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực cụ thể của dự án.

Các hồ sơ thầu sơ tuyển được đánh giá bởi các cơ quan quản lý dự án hoặc nhà đầu tư chính phủ dựa trên các tiêu chí đã được xác định trước. Các ứng viên tiềm năng được lựa chọn từ quá trình thầu sơ tuyển sẽ được mời tham gia vào giai đoạn sau, gọi là "Giai đoạn thầu chính" hoặc "Giai đoạn chào thầu chính". Mục tiêu của giai đoạn thầu sơ tuyển là thu hẹp danh sách các ứng viên tiềm năng để đảm bảo rằng chỉ có những nhà đầu tư hoặc nhà cung cấp có khả năng và kinh nghiệm thực sự tham gia vào các giai đoạn tiếp theo của dự án. Điều này giúp tăng tính cạnh tranh và đảm bảo chất lượng của các ứng viên tham gia vào dự án PPP.

2. Thời gian mở thầu sơ tuyển đối với dự án PPP

Từ Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT, nội dung liên quan đến việc mở thầu và quy trình sơ tuyển dự án PPP đề cập đến các quy định và thủ tục liên quan đến việc chọn lọc và xác định những ứng viên tiềm năng để tham gia vào giai đoạn chào thầu chính của dự án được hướng dẫn như sau:

Mở thầu đối với dự án PPP áp dụng sơ tuyển được quy định là bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mời thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu

Điều này yêu cầu bên mời thầu (tổ chức hoặc cá nhân tổ chức dự án PPP) thực hiện quá trình mở thầu cho các ứng viên đã được chọn qua giai đoạn sơ tuyển. Biên bản mời thầu phải được công khai trên Hệ thống (chắc chắn là một hệ thống trực tuyến hoặc nền tảng công khai). Thời hạn mở thầu không được vượt quá 02 giờ, tính từ thời điểm đóng thầu, để đảm bảo quá trình chào thầu diễn ra một cách minh bạch và hiệu quả.

Bên mời thầu cần gửi kết quả sơ tuyển cho cơ quan có thẩm quyền và cùng lúc gửi cho đơn vị thẩm định (có thể là một cơ quan riêng biệt) để đảm bảo tính khách quan và đánh giá chất lượng. Cơ quan có thẩm quyền sẽ phê duyệt kết quả sơ tuyển dựa trên các báo cáo và tờ trình như báo cáo đánh giá E-HSDST (có thể liên quan đến đánh giá kinh tế, môi trường, xã hội và kỹ thuật), cũng như báo cáo thẩm định kết quả sơ tuyển.

Tổng quan, nội dung trên cung cấp một cái nhìn về quá trình mở thầu và sơ tuyển dự án PPP theo các quy định của Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT. Cụ thể, thời gian mở thầu sơ tuyển đối với dự án PPP là không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Điều này nhấn mạnh tính minh bạch, quy trình xác thực và khả năng đánh giá cẩn thận của các ứng viên tiềm năng để đảm bảo rằng chỉ những đối tác thực sự có khả năng tham gia vào giai đoạn chào thầu chính của dự án.

3. Thông báo mời sơ tuyển đối với đấu thầu dự án PPP có cần gửi đến nhà đầu tư đã đăng ký quan tâm không?

Từ Nghị định 35/2021/NĐ-CP liên quan đến việc gửi thông báo mời sơ tuyển và quy trình đăng ký tham gia dự án PPP được mô tả trong nội dung dưới đây để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia vào giai đoạn sơ tuyển và thể hiện minh bạch, khách quan trong việc tìm kiểm và lựa chọn đối tác phù hợp, cụ thể:

Bên mời thầu gửi thông báo mời sơ tuyển đến các nhà đầu tư đã đăng ký quan tâm thực hiện dự án theo quy định tại Điều 25 Nghị định 35/2021/NĐ-CP. Điều này yêu cầu bên mời thầu (tổ chức hoặc cá nhân tổ chức dự án PPP) gửi thông báo mời sơ tuyển đến các nhà đầu tư đã đăng ký quan tâm tham gia dự án. Điều 25 của Nghị định cung cấp quy định về việc đăng ký quan tâm và đăng tải thông báo khảo sát.

Khi cơ quan có thẩm quyền đăng tải thông báo khảo sát bằng tiếng Anh và tiếng Việt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trang thông tin điện tử (nếu có) thì nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Điều này quy định rằng cơ quan có thẩm quyền phải đăng tải thông báo khảo sát dự án bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt trên các nền tảng trực tuyến, bao gồm Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trang thông tin điện tử liên quan. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và sự tham gia của các nhà đầu tư quan tâm từ cả trong và ngoài nước.

Trong thời hạn đăng ký quan tâm thực hiện dự án, cơ quan có thẩm quyền có thể tổ chức hội nghị giới thiệu, trao đổi với các nhà đầu tư về các nội dung liên quan đến dự án. Lúc này bên mời thầu có trách nhiệm gửi thông báo mời sơ tuyển đến các nhà đầu tư đã đăng ký quan tâm thực hiện dự án. Điều này cho phép cơ quan có thẩm quyền tổ chức các cuộc họp, hội nghị để giới thiệu và trao đổi thông tin về dự án với các nhà đầu tư quan tâm trong thời hạn đăng ký. Bên mời thầu sau đó có trách nhiệm gửi thông báo mời sơ tuyển đến các nhà đầu tư đã đăng ký quan tâm để mời họ tham gia vào giai đoạn sơ tuyển.

Tổng quan, nội dung trên đã tạo ra một khung thời gian, quy trình và trách nhiệm rõ ràng cho việc gửi thông báo mời sơ tuyển và đăng ký tham gia dự án PPP, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình tìm kiếm đối tác tham gia vào dự án.

Xem thêm: Thời gian lựa chọn nhà thầu theo quy định mới nhất năm 2023

Luật Minh Khuê sẽ giải đáp các thắc mắc liên quan qua tổng đài 1900.6162 hoặc qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn ./.