1. Thời gian nghỉ thai sản có được đóng bảo hiểm không ?

Xin chào luật sư, em có câu hỏi muốn hỏi: Em tham gia đóng bảo hiểm tháng 8/2015 do công ty lúc này mới bắt đầu đóng lần đầu, đến tháng 10/2015 em sinh em bé thì có được hưởng chế độ gì không? Trong thời gian em nghỉ sinh có phải đóng bảo hiểm nữa không. Thẻ bảo hiểm y tế của em có bị thu hồi không? Em xin cảm ơn.

Thời gian nghỉ thai sản có được đóng bảo hiểm không ?

Luật sư tư vấn lao động, bảo hiểm xã hội về chế độ thai sản, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Về chế độ thai sản:

Điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014quy định về điều kiện hưởng thai sản như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Như vậy, tháng 10/2015 bạn sinh em bé. Cho nên khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015, bạn mới có 2 tháng đóng bảo hiểm nên bạn không được hưởng chế độ thai sản.

Về việc đóng bảo hiểm :

Khoản 2 điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội."

Căn cứ vào Nghị định Số: 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

II- CHẾ ĐỘ THAI SẢN

6. Trong thời gian lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nếu không hưởng tiền lương, tiền công tháng thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội."

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì bạn không phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian bạn nghỉ thai sản.

Về vấn đề thu hồi thẻ bảo hiểm y tế :

Căn cứ vào khoản 1, Điều 20 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 về việc thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế thì:

“Thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

a) Gian lận trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế;a

b) Người có tên trong thẻ bảo hiểm y tế không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế.”

Hơn thế nữa, căn cứ vào khoản 2, Điều 54 Quyết định 1111/2011/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định về quản lý mức đóng thì

“Người lao động tăng mới hoặc ngừng việc, nghỉ việc trong tháng, có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương trong tháng, thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị và người lao động như sau:

1. Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương, từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không tính đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó:

- Người lao động tăng mới thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày đầu của tháng tiếp theo tháng chuyển đến làm việc hoặc tháng có hiệu lực của hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng;

- Người lao động ngừng việc, nghỉ việc thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đến ngày cuối cùng của tháng trước liền kề tháng ngừng việc, nghỉ việc.

Trong cả hai trường hợp trên, nếu đơn vị và người lao động đề nghị đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cả tháng mà người lao động có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương, tiền công thì thực hiện theo đề nghị của đơn vị.

2. Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương, dưới 14 ngày trong tháng thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị và người lao động cả tháng đó:

- Người lao động tăng mới thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày đầu của tháng chuyển đến làm việc hoặc tháng có hiệu lực của hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng;

- Người lao động ngừng việc, nghỉ việc thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đến ngày cuối cùng của tháng ngừng việc, nghỉ việc.”

Như vậy, bạn nghỉ sinh tuy nhiên bạn chưa chấm dứt hợp đồng lao động với công ty nên bạn không bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế.

>> Tham khảo bài viết liên quan:Đóng bảo hiểm được 13 tháng có được hưởng chế độ thai sản không ?

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?

2. Đóng bảo hiểm xã hội gián đoạn được hưởng thai sản không ?

Chào luật sư. Luật sư cho em hỏi .Từ thời gian tháng 4-2014 đến cuối tháng 9-2015 em đã làm ở 2 công ty.Hiện nay em có bầu được 4 tháng vì lý do sức khỏe nên em đã nghỉ công ty mới. Theo luật hiện tại thì em biết là chỉ cần đóng 6 tháng BHXH trước khi sinh thì sẽ được hưởng chế độ thai sản.
Nhưng em đóng BHXH bị gián đoạn. Vậy em có được hưởng chế độ thai sản không ?
Mong luật sư giải đáp thắc mắc cho em biết với. Xin chân thành cảm ơn.

Đóng bảo hiểm xã hội gián đoạn được hưởng thai sản không ?

Luật sư tư vấn chế độ bảo hiểm thai sản, gọi:1900.6162

Trả lời:

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng thai sản như sau:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Bạn đóng bảo hiểm từ 4/2014 - 9/2015 bạn làm việc ở 2 công ty, hiện tại đang mang thai được 4 tháng, như vậy pháp luật quy định bạn có đủ 6 tháng tham gia BHXH không cần liên tục trong vòng 12 tháng trước sinh, vậy bạn đủ điều kiện hưởng thai sản.

Những điều cần lưu ý:

Về mức hưởng chế độ bảo hiểm được quy định như sau:

"Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Trợ cấp 1 lần là 2 tháng lương tối thiểu cho mỗi con.

-Thời gian hưởng: 6 tháng

>> Tham khảo bài viết liên quan: Điều kiện hưởng chế độ thai sản và mức lương hưởng trong thời gian nghỉ chế độ thai sản?

>> Xem thêm:  Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi đóng BHXH được 17 tháng thì nghỉ việc ?

3. Mức hưởng thai sản và điều kiện để hưởng thai sản ?

Chào luật sư ! Luật sư cho hỏi mình tham gia BHXH được 3 năm 8 tháng và tháng cuối tham gia bảo hiểm là tháng 2/2015. Tới 4/8/2015 mình sinh con. Vậy luật sư cho hỏi mình có được hưởng chế độ thai sản không ạ ?
Xin cảm ơn!

Chế độ thai sản

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi :1900.6162

Trả lời:

Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định về điều kiện hưởng thai sản như sau:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Bạn đóng bảo hiểm được 3 năm 8 tháng, đến tháng cuối cùng chị tham gia là 2/2015, hiện tại đang mang thai tháng 8/2015 dự sinh, như vậy căn cứ quy định trên, bạn có đủ 6 tháng tham gia BHXH trong vòng 12 tháng trước sinh, vậy bạn đủ điều kiện hưởng thai sản.

Những điều cần lưu ý:

Về mức hưởng chế độ bảo hiểm được quy định như sau:

"Điều 35. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trợ cấp 1 lần là 2 tháng lương tối thiểu cho mỗi con.

-Thời gian hưởng: 6 tháng

>> Tham khảo bài viết liên quan: Hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và mức hưởng thai sản ?

>> Xem thêm:  Tư vấn về hưởng bảo hiểm thai sản và trợ cấp thất nghiệp?

4. Có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theo luật bảo hiểm xã hội ?

Thưa Luật sư, em tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 12/2013 tới tháng 3/2015 thì em dừng không đóng nữa (vì em nghỉ việc ở cơ quan em đang tham gia) cho tới tháng 8/2015 em tiếp tục đóng ( lúc này em mới xin được việc) cho tới nay. Hiện giờ em đang mang bầu 7 tháng. Dự kiến của em sẽ sinh vào ngày 16/01/2016. Vậy theo Luật bảo hiểm xã hội em có được hưởng chế độ thai sản ?

Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.A

Có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theo luật bảo hiểm xã hội ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì điều kiện để được hưởng chế độ thai sản được quy định như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Để được hưởng chế độ thai sản thì trong khoảng thời gian từ tháng 2/2015 đến tháng 1/2016, bạn phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội ít nhất là 6 tháng trở lên. Theo như nội dung thư thì bạn đóng bảo hiểm xã hội hết tháng 2/2015 và đóng tiếp từ tháng 8/2015. Nếu bạn đóng liên tục đến lúc sinh con thì bạn sẽ đủ điều kiện đóng bảo hiểm sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con. Do đó bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Đóng bảo hiểm xã hội không liên tục có được hưởng chế độ thai sản hay không ?

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không ?

5. Điều kiện được hưởng chế độ thai sản năm 2014 ?

Chào luật sư Minh Khuê, Em có một vấn đề mong luật sư hỗ trợ. Em đang có thai được 1 tháng mà muốn đóng bảo hiểm để hưởng chế độ thai sản có được không ạ ?
Em mong nhận được câu trả lời sớm. Em xin chân thành cảm ơn!

Tư vấn nhận tiền bảo hiểm sau khi đóng bảo hiểm 3 năm ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi số:1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn hiện tại có thai 1 tháng, tức là bạn sẽ sinh trong năm 2016. Do đó, Luật áp dụng trong trường hợp này là Luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực vào ngày 1/1/2016.

Điều 31, Luật này quy định như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.".

Bạn hiện tại có thai 1 tháng. Như vậy, bạn cần đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ít nhất 6 tháng trong khoảng thời gian hơn 8 tháng còn lại trước khi sinh thì bạn mới đủ điều kiện hưởng thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Chế độ thai sản cho giáo viên nữ khi trùng với ngày nghỉ hè thì phải làm sao?

>> Xem thêm:  Khi nào được hưởng chế độ thai sản theo Bảo hiểm xã hội ?

6. Hỏi đáp pháp luật về điều kiện hưởng thai sản?

Chào luật sư! Luật sư cho em hỏi: trước đây em chưa đi làm ở đâu và chưa đóng bảo hiểm xã hội. Ngày 9/9/2015 em vào làm ở cơ quan và được đóng bảo hiểm luôn từ đó. Sau một tháng em có thai và dự kiến sinh vào cuối tháng 6/2016. Em không hiểu rõ về luật thai sản lắm vậy thưa luật sư đặt vào trường hợp của em có được hưởng thai sản không?
Mong luật sư sớm hồi dáp cho em Em xin chân thành cảm ơn luật sư!

>> Luật sư tư vấn luật BHXH(24/7) gọi số : 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện được hưởng thai sản như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như vậy để được hưởng chế độ thai sản do bảo hiểm xã hội chi trả, bạn phải đảm bảo 2 điều sau:

Là lao động nữ sinh con, mang thai hoặc nuôi con dưới 4 tháng tuổi

Thời gian đóng bảo hiểm đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước sinh

Với những thông tin bạn cung cấp 9/9/2015 bạn tham gia đóng bảo hiểm, bạn dự sinh vào tháng 6/2016 do đó nếu như bạn vẫn lao động tại công ty thì đến tháng 6/2016 bạn đủ 6 tháng đóng bảo hiểm, do đó bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Những điều cần lưu ý: Bảo hiểm thai sản là chính sách an sinh xã hội, do đó chị đủ điều kiện sẽ được hưởng với mức hưởng như sau, chị có thể tham khảo :

Điều 35. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội."

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 66/2013/NĐ-CP mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác từ ngày 1/7/2013 là 1.150.000 đồng/tháng.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Mức hưởng chế độ thai sản là bao nhiêu?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn luật Bảo hiểm Xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định mới về mức tăng tiền hưởng chế độ thai sản cho người lao động ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Đang mang thai được bác sĩ chỉ đinh nghỉ việc, điều kiện hưởng thai sản như thế nào ?

Trả lời:

Người lao động mang thai đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Câu hỏi: Mức hưởng bảo hiểm thai sản khi nghỉ việc do chỉ định của bác sĩ?

Trả lời:

Trường hợpNgười lao động mang thai đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Câu hỏi: Nghỉ sinh hưởng bảo hiểm xã hội có được tính là thời gian tham gia bảo hiểm ?

Trả lời:

Căn cứ theo Khoản 2 điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội quy định thì Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.