Hiện nay vì điều kiện khó khăn tôi xin chấm dứt hợp đồng lao động vậy tôi xin hỏi thời gian để tính trợ cấp thôi việc của tôi được tính từ năm 1996 hay năm 1998 và cách tinh trợ cấp thôi việc theo mức lương nào. Mức lương trong hợp đồng lao động của tôi là 3,45 .

Xin luật sư giải đáp giúp về chế độ trợ cấp thôi việc của tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.Q.Cường.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

Thời gian và mức lương tính trợ cấp thôi việc?

Tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý

Bộ luật lao động năm 2012 

Nghị định 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động 

Nội dung phân tích

Điều 48 Bộ luật lao động quy định về trợ cấp thôi việc như sau:

"1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc."

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

Trường hợp của bạn do điều kiện bản thân, gia đình khó khăn nên không thể tiếp tục công việc, do đó đây là trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo khoàn 9 điều 36, điều 37 Bộ luật lao động 2012. Bạn có thời gian làm việc thực tế trên 12 tháng nên bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc.

Thời gian và mức lương tính trợ cấp thôi việc được quy định tại khoản 1, khoản 3 điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP như sau:

"1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 Điều 36 và người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Lao động.

3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó:

a) Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội;

b) Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

c) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc."

Trường hợp của bạn : bạn làm việc tại công ty từ năm 1996 theo hợp đồng thời vụ, đến năm 1998 ký hợp đồng xác định thời hạn và được tham gia bảo hiểm xã hội. Cho nên, thời gian hưởng trợ cấp thôi việc tính từ năm 1996 trừ đi thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.
Bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng từ 1/1/2009, bạn làm việc theo hợp đồng lao động trên 3 tháng, nên bạn sẽ phải đóng bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, thời gian tính trợ cấp thôi việc sẽ được tính từ năm 1996 đến hết năm 2008, tức là 12 năm.
Bạn có 12 năm làm việc, cho nên bạn sẽ được 6 tháng tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc. 
 
Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. 
 
Trân trọng./.
 
BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

>> Xem thêm:  Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?