1. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá được cấp khi nào?

Khi nào được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá là một vấn đề quan trọng được quy định rõ trong Điều 21 của Thông tư 204/2014/TT-BTC về Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá. Theo quy định này, học viên tham gia khóa học thẩm định giá phải đạt được kết quả bài kiểm tra từ 5 (năm) điểm trở lên để được coi là đạt yêu cầu khóa học. Người học có thành tích tốt, đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

Chứng chỉ này sẽ được cấp bởi thủ trưởng đơn vị tổ chức bồi dưỡng, hoặc cấp phó được ủy quyền bởi thủ trưởng. Quy trình này đòi hỏi sự chấp nhận và chữ ký của người có thẩm quyền, đồng thời Chứng chỉ sẽ được đóng dấu giáp lai ảnh của học viên để đảm bảo tính chính xác và xác thực. Mẫu Chứng chỉ này được quy định chi tiết trong Phụ lục số 6 kèm theo Thông tư, giúp đảm bảo tính chuẩn xác và đồng nhất trong quá trình cấp phát Chứng chỉ.

Nếu Chứng chỉ bị mất, rách, cháy hoặc hủy hoại do thiên tai, địch họa, hoặc lý do bất khả kháng khác, đơn vị tổ chức bồi dưỡng sẽ xem xét và quyết định cấp lại. Trong trường hợp này, cần ghi rõ lý do cấp lại và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định này.

Điều quan trọng cần lưu ý là những người đã có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá, cũng như những người có Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp và những cán bộ, công chức đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá sẽ được tham gia Hội đồng thẩm định giá theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ. Điều này nhằm đảm bảo rằng những người có chứng chỉ này sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, quy định về cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá không chỉ tập trung vào việc đảm bảo chất lượng đào tạo mà còn quan tâm đến quy trình cấp phát, xác thực và tái cấp phát để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chính xác trong lĩnh vực thẩm định giá

 

2. Thời hạn xem xét, chấp thuận cho đơn vị được tổ chức đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá là bao lâu?

Thời hạn xem xét và chấp thuận cho đơn vị được tổ chức đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá là một quá trình quan trọng và được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 12 của Thông tư 204/2014/TT-BTC. Quy định này đặt ra các bước cụ thể và thời gian nhất định để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc xác nhận và chấp thuận các đơn vị đào tạo trong lĩnh vực thẩm định giá.

Theo quy định, đơn vị đăng ký đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký chính xác và đầy đủ thông tin. Bộ hồ sơ này bao gồm các tài liệu như Bản sao chứng thực Điều lệ của đơn vị, chứng chỉ đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động, kế hoạch và chương trình đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá được Thủ trưởng đơn vị đào tạo phê duyệt, danh sách giảng viên và mẫu Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá theo quy định tại Phụ lục số 6 kèm theo Thông tư.

Thủ trưởng đơn vị tổ chức đào tạo chịu trách nhiệm đối với tính chính xác và đầy đủ của thông tin trong hồ sơ đăng ký. Điều này đảm bảo rằng Bộ Tài chính nhận được thông tin chính xác và đủ để đưa ra quyết định về việc chấp thuận hoặc từ chối đơn vị đào tạo.

Trong quá trình xem xét, Bộ Tài chính có thời hạn cụ thể để hoàn thành quá trình này. Thời hạn là 15 (mười lăm) ngày làm việc, được tính từ ngày nhận đủ 1 (một) bộ hồ sơ đăng ký. Trong khoảng thời gian này, Bộ Tài chính sẽ xem xét tất cả các thông tin trong hồ sơ và đưa ra quyết định chấp thuận hoặc từ chối.

Nếu đơn vị đào tạo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và tiêu chuẩn được đề ra, Bộ Tài chính sẽ có văn bản chấp thuận cho đơn vị này. Ngược lại, nếu có bất kỳ lý do nào đó mà Bộ Tài chính phát hiện không đạt yêu cầu, họ sẽ trả lời bằng văn bản và rõ ràng nêu rõ lý do từ chối.

 Như vậy, theo quy định, trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 1 (một) bộ hồ sơ đăng ký theo quy định, Bộ Tài chính xem xét, có văn bản chấp thuận cho đơn vị được tổ chức đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá. Trường hợp từ chối, Bộ Tài chính trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Quy trình này không chỉ giúp đảm bảo chất lượng của các đơn vị đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá mà còn tạo ra sự minh bạch và công bằng trong quá trình xét duyệt. Nó cũng là một cơ hội để các đơn vị có thể cải thiện và đáp ứng các tiêu chuẩn được đề ra để có thể hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực thẩm định giá

 

3. Trình tự tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được quy định khi nào?

Quy định về việc thông báo trước ngày mở khóa đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá, nhằm đảm bảo tính chất lượng và tranh chấp trong quá trình đào tạo, được chi tiết rõ trong khoản 1 Điều 8 của Thông tư 204/2014/TT-BTC, đã được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 của Thông tư 11/2019/TT-BTC. Theo quy định này, đơn vị tổ chức đào tạo phải thực hiện các bước cụ thể và chính xác để thông báo mở khóa học/ lớp học đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá).

Trước ngày mở khóa học/ lớp học ít nhất 03 ngày làm việc, đơn vị tổ chức đào tạo phải gửi văn bản thông báo mở khóa học/ lớp học đến Bộ Tài chính. Trong văn bản thông báo này, cần kèm theo một số tài liệu và thông tin quan trọng. Trước hết, quyết định mở khóa học/ lớp học của Thủ trưởng đơn vị phải được đính kèm để xác nhận sự chấp thuận và trách nhiệm của đơn vị tổ chức.

Ngoài ra, danh sách giảng viên cũng là một phần quan trọng của văn bản thông báo. Đơn vị phải cung cấp danh sách này theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1, điều này giúp đảm bảo rằng các giảng viên đều có đủ chuyên môn và kinh nghiệm để chia sẻ kiến thức với học viên. Danh sách Ban quản lý khóa học/ lớp học cũng cần được bổ sung để xác định đội ngũ quản lý và hỗ trợ chất lượng cho khóa học.

Thông tin liên quan đến nội dung, chương trình, tài liệu và lịch học của khóa học/ lớp học cũng phải được đưa vào văn bản thông báo. Điều này giúp học viên có cái nhìn tổng quan và chi tiết về nội dung cụ thể mà họ sẽ học và thực hiện trong thời gian đào tạo. Đồng thời, đơn vị tổ chức cũng cần chú ý đến thời gian và địa điểm tổ chức khóa học để đảm bảo sự thuận tiện cho học viên.

Đối với việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá, đơn vị tổ chức cần thực hiện việc gửi tài liệu cập nhật kiến thức chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày mở khóa học/ lớp học đầu tiên của năm. Điều này đảm bảo rằng kiến thức được truyền đạt là mới nhất và đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực thẩm định giá.

Kết thúc mỗi khóa học/ lớp học, đơn vị tổ chức đào tạo cần lấy ý kiến đánh giá của học viên và ghi vào Phiếu đánh giá chất lượng khóa học. Điều này giúp đánh giá hiệu quả của khóa học và đưa ra các điều chỉnh cần thiết để cải thiện chất lượng đào tạo trong tương lai.

Cuối cùng, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa học/ lớp học, đơn vị tổ chức đào tạo phải gửi cho Bộ Tài chính báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng. Báo cáo này cần đi kèm với quyết định công nhận kết quả đạt yêu cầu khóa học/ lớp học, là cơ sở để Bộ Tài chính xem xét và đánh giá kết quả đào tạo. Tất cả những quy định này nhằm đảm bảo rằng quá trình đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá được diễn ra hiệu quả và chất lượng, đồng thời đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường và xã hội

Bài viết liên quan: Để trở thành thẩm định viên về giá cần đáp ứng tiêu chuẩn gì? Quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên về giá

Liên hệ hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật