1. Quy định về mẫu quyết định tiến hành giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa thế nào?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL, khi muốn tiến hành giám định tư pháp đối với các sản phẩm văn hóa, chúng ta phải tuân theo quy trình theo Mẫu số 01 được nêu chi tiết trong Phụ lục đi kèm Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL.

Quy định này đã được ban hành nhằm tạo ra một cơ chế quản lý chặt chẽ và minh bạch đối với các sản phẩm văn hóa, nhằm đảm bảo tính pháp lý và chất lượng của chúng. Việc áp dụng quy trình giám định tư pháp sẽ giúp kiểm soát và đánh giá một cách chính xác các yếu tố liên quan đến pháp lý của sản phẩm văn hóa, từ đó đảm bảo sự công bằng và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Theo Mẫu số 01 trong Phụ lục, quy trình giám định tư pháp bao gồm các bước cụ thể. Đầu tiên, người đề nghị giám định phải điền thông tin chi tiết về sản phẩm văn hóa, bao gồm tên, mô tả, nguồn gốc, và mục đích sử dụng của sản phẩm. Sau đó, người đề nghị cần cung cấp các tài liệu, tư liệu, hoặc bằng chứng cần thiết để xác minh tính pháp lý của sản phẩm.

Tiếp theo, quy trình yêu cầu một cuộc họp giữa người đề nghị giám định và ban giám định tư pháp để thảo luận và trao đổi thông tin liên quan đến sản phẩm. Cuộc họp này sẽ giúp ban giám định tư pháp có cái nhìn tổng quan về sản phẩm và đưa ra đánh giá chính xác hơn.

Sau cuộc họp, ban giám định tư pháp sẽ tiến hành đánh giá chi tiết về tính pháp lý của sản phẩm văn hóa. Quy trình đánh giá này bao gồm việc xem xét các văn bản pháp luật liên quan, kiểm tra các yếu tố pháp lý, và đánh giá tính phù hợp với quy định của pháp luật.

Cuối cùng, ban giám định tư pháp sẽ lập biên bản giám định tư pháp, trong đó đưa ra kết luận về tính pháp lý của sản phẩm văn hóa. Biên bản này sẽ được gửi cho người đề nghị giám định và các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các biện pháp quản lý và kiểm soát sản phẩm văn hóa theo quy định.

Tổng quan, quy trình giám định tư pháp theo Mẫu số 01 trong Phụ lục của Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL đã tạo ra một cơ chế quản lý rõ ràng và minh bạch đối với các sản phẩm văn hóa. Việc tuân thủ quy trình này không chỉ đảm bảo tính pháp lý và chất lượng của sản phẩm, mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và đảm bảo sự công bằng trong việc xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến sản phẩm văn hóa.

Qua việc áp dụng Mẫu số 01, các tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp có thể yêu cầu giám định tư pháp cho sản phẩm văn hóa của mình. Quy trình giám định tư pháp này giúp họ có được một cái nhìn tổng quan về tính pháp lý của sản phẩm và đồng thời cung cấp cơ sở cho các quyết định quản lý, kinh doanh và tiếp thị sản phẩm.

Đồng thời, quy trình này cũng đảm bảo sự nhất quán và thống nhất trong việc áp dụng các quy định pháp luật liên quan đến sản phẩm văn hóa. Nhờ vào việc kiểm tra và đánh giá tính pháp lý, các sản phẩm văn hóa được đảm bảo tuân thủ các quy định về bản quyền, quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và các quy định khác liên quan đến văn hóa.

Ngoài ra, quy trình giám định tư pháp còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người tiêu dùng. Khi một sản phẩm văn hóa đã được giám định tư pháp và chứng nhận tính pháp lý, người tiêu dùng có thể yên tâm về chất lượng và nguồn gốc của sản phẩm mà họ đang mua. Điều này giúp xây dựng lòng tin và tăng cường quan hệ giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quy trình giám định tư pháp chỉ đánh giá tính pháp lý của sản phẩm văn hóa, không đánh giá về mặt nghệ thuật, giá trị văn hóa hay chất lượng nghệ thuật của sản phẩm. Điều này cần được phân biệt rõ ràng để không gây nhầm lẫn trong việc đánh giá và quản lý sản phẩm văn hóa.

Tổng kết, việc thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 5 của Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL về giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa theo Mẫu số 01 trong Phụ lục là một bước quan trọng trong việc đảm bảo tính pháp lý và chất lượng của các sản phẩm văn hóa. Quy trình giám định tư pháp này không chỉ tạo ra sự minh bạch và công bằng, mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và xây dựng lòng tin trong việc tiếp thị và sử dụng sản phẩm văn hóa.

Mẫu quyết định tiến hành giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa

 

2. Số lượng người giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa trong trường hợp giám định bằng hình thức giám định tập thể 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL, tổ chức giám định tư pháp thực hiện việc giám định tư pháp thông qua hình thức giám định tập thể. Theo đó:  Tổ chức giám định tư pháp tiến hành giám định tư pháp đối với đối tượng giám định bằng hình thức giám định tập thể. Số lượng người giám định tư pháp phải từ 03 người trở lên. Quyết định tiến hành giám định tư pháp thực hiện theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo quy định hiện hành, khi tiến hành giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa bằng hình thức giám định tập thể, số lượng người tham gia giám định tư pháp phải từ 03 người trở lên. Điều này mang ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng, khách quan và đáng tin cậy của quyết định giám định.

Việc yêu cầu số lượng người giám định tư pháp từ 03 người trở lên được áp dụng đối với các sản phẩm văn hóa nhằm tạo ra sự đa dạng và sự khách quan trong quá trình giám định. Khi có một nhóm người tham gia giám định, các quan điểm, quan sát và đánh giá từ các thành viên sẽ mang tính đa chiều và đa nguyên, từ đó tăng cường độ tin cậy của kết quả giám định.

Việc sử dụng hình thức giám định tập thể cũng giúp đảm bảo tính công bằng trong quá trình giám định tư pháp. Trong một nhóm giám định tư pháp, các thành viên có thể thảo luận, trao đổi ý kiến và nhận xét với nhau, từ đó giúp cân nhắc và khách quan hơn trong việc đưa ra quyết định.

Đồng thời, số lượng người giám định tư pháp từ 03 người trở lên cũng đảm bảo tính đáng tin cậy của kết quả giám định. Bằng việc có nhiều người độc lập tham gia vào quy trình giám định, sự khách quan và tính chính xác của quyết định giám định sẽ được tăng cường.

Quy định này không chỉ hướng đến việc đảm bảo tính công bằng và đáng tin cậy của quyết định giám định mà còn hỗ trợ các tổ chức giám định tư pháp trong việc xử lý các trường hợp phức tạp và đa dạng. Sự góp mặt của nhiều người giám định tư pháp sẽ mang lại sự chuyên môn và sự đa sắc mà một người đơn lẻ khó có thể đạt được.

Tóm lại, quy định yêu cầu số lượng người giám định tư pháp từ 03 người trở lên đối với sản phẩm văn hóa giám định bằng hình thức giám định tập thể là một bước quan trọng để đảm bảo tính công bằng, khách quan và đáng tin cậy trong quy trình giám định. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tăng cường sự đa chiều và đa nguyên trong quyết định giám định, cũng như đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả giám định.

 

3. Thời hạn giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa là bao lâu?

Thời hạn giám định tư pháp cho sản phẩm văn hóa đã được quy định chi tiết tại Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL (được sửa đổi bởi Thông tư 03/2021/TT-BVHTTDL).

- Theo quy định này, thời hạn giám định tối đa là 02 tháng, tính từ ngày nộp đơn giám định, theo quy định tại khoản 1 Điều 26a của Luật Giám định tư pháp (được điều chỉnh bởi khoản 16 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp).

- Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, thời hạn giám định có thể được gia hạn theo quyết định của cơ quan trưng cầu giám định. Tuy nhiên, thời gian gia hạn không được vượt quá một nửa thời hạn giám định tối đa quy định tại khoản 1 trên.

- Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và tiện lợi cho các bên liên quan, người trưng cầu giám định và tổ chức, cá nhân được trưng cầu giám định có thể thống nhất về thời hạn giám định trước khi tiến hành đăng ký giám định. Tuy nhiên, thời gian này không được vượt quá thời hạn quy định tại khoản 1 và 2 nêu trên.

- Nếu trong quá trình giám định phát sinh vấn đề hoặc có cơ sở để cho rằng việc hoàn thành giám định không thể đúng thời hạn, cá nhân hoặc tổ chức thực hiện giám định phải thông báo kịp thời bằng văn bản cho người trưng cầu giám định. Thông báo này phải nêu rõ lý do và thời gian dự kiến hoàn thành giám định và đưa ra kết luận giám định.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26a của Luật Giám định tư pháp năm 2012 (được bổ sung bởi khoản 16 Điều 1 của Luật Giám định tư pháp sửa đổi năm 2020). Theo đó: Thời hạn giám định tư pháp được tính từ ngày cá nhân, tổ chức được trưng cầu giám định nhận được quyết định trưng cầu giám định và kèm theo đầy đủ hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật cần thiết cho việc giám định.
Trong quá trình thực hiện giám định, trường hợp cần phải bổ sung thêm hồ sơ, tài liệu làm cơ sở cho việc giám định thì cá nhân, tổ chức được trưng cầu có văn bản đề nghị người đã trưng cầu giám định bổ sung hồ sơ, tài liệu. Thời gian từ khi cá nhân, tổ chức được trưng cầu giám định có văn bản đề nghị đến khi nhận được hồ sơ, tài liệu bổ sung không tính vào thời hạn giám định.

Theo quy định hiện hành, thời hạn giám định tư pháp cho sản phẩm văn hóa là tối đa 02 tháng, tính từ ngày cá nhân hoặc tổ chức được trưng cầu giám định nhận được quyết định trưng cầu giám định và đủ hồ sơ, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật cần thiết cho quá trình giám định.

Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, thời hạn giám định có thể được gia hạn theo quyết định của cơ quan trưng cầu giám định. Tuyệt đối không được vượt quá một nửa thời hạn giám định tối đa đã được quy định.

Việc cho phép gia hạn thời hạn giám định nhằm đảm bảo tính linh hoạt và khả năng thích ứng trong quá trình giám định. Điều này có thể xảy ra trong trường hợp có yếu tố bất khả kháng, hoặc khi cần thêm thời gian để tiến hành các thủ tục, thu thập thông tin hoặc phân tích dữ liệu liên quan đến việc giám định.

Tuy nhiên, việc gia hạn thời hạn giám định cần được thực hiện một cách cân nhắc và có lý do chính đáng. Cơ quan trưng cầu giám định phải đưa ra quyết định gia hạn dựa trên cơ sở lập luận và có trách nhiệm thông báo cho các bên liên quan về lý do và thời gian dự kiến hoàn thành giám định.

Qua đó, việc quy định thời hạn giám định tối đa và cho phép gia hạn thời hạn giám định là để đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả của quá trình giám định tư pháp. Đồng thời, điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi để các bên liên quan thực hiện các thủ tục, chuẩn bị tư liệu và tham gia vào quá trình giám định một cách hợp lý và công bằng.

Xem thêm >> Thẩm quyền, thủ tục trưng cầu giám định tư pháp và bảo đảm sự vô tư, khách quan

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!