1. Thời hạn kháng cáo vụ án hình sự ?

Theo quy định điều 333, điều 335 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Trường họp bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên toà, thời hạn kháng cáo đối với họ tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. Thời hạn kháng cáo quyết định sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.

Để xem xét kháng cáo có được thực hiện trong thời hạn luật định hay không cần phải xác định ngày kháng cáo. Trường hợp người kháng cáo nộp đơn kháng cáo tại toà án thì ngày kháng cáo là ngày toà án nhận đơn. Trường hợp người kháng cáo trình bày trực tiếp với toà án thì ngày kháng cáo là ngày toà án lập biên bản về việc kháng cáo. Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo là ngày theo dấu bưu chính nơi gửi. Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua giám thị trại tạm giam, trưởng nhà tạm giữ thì ngày kháng cáo là ngày giám thị trại tạm giam, trưởng nhà tạm giữ nhận được đơn (giám thị trại tạm giam, trưởng nhà tạm giữ phải ghi rõ ngày nhận đơn và kí xác nhận vào đơn).

Kháng cáo quá hạn được chấp nhận nếu có lí do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà người kháng cáo không thể thực hiện được việc kháng cáo trong thời hạn do Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định. Toà án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trình bày lí do và xuất trình chứng cứ, tài liệu, đồ vật (nếu có) để chứng minh lí do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn, toà án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lí do kháng cáo quá hạn và chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo (nếu có) cho toà án cấp phúc thẩm. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn và chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo (nếu có), toà án cấp phúc thẩm thành lập hội đồng gồm 03 thẩm phán để xem xét kháng cáo quá hạn. Trong thời hạn 03 ngày trước ngày xét đơn kháng cáo quá hạn, toà án cấp phúc thẩm phải gửi bản sao đơn kháng cáo quá hạn và chứng cứ, tài liệu kèm theo (nếu có) cho viện kiểm sát cùng cấp. Phiên họp xét kháng cáo quá hạn phải có sự tham gia của kiểm sát viên viện kiểm sát cùng cấp. Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của viện kiểm sát về việc xét kháng cáo quá hạn. về thẩm quyền, hội đồng xét kháng cáo quá hạn ra quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo quá hạn, ghi rõ lí do trong quyết định. Quyết định của hội đồng xét kháng cáo quá hạn được gửi cho người kháng cáo quá hạn, toà án cấp sơ thẩm và viện kiểm sát cùng cấp với toà án cấp phúc thẩm. Trường hợp toà án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo quá hạn thi toà án cấp sơ thẩm phải tiến hành các thủ tục do Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định và gửi hồ sơ vụ án cho toà án cấp phúc thẩm.

2. Thời hạn khảng nghị vụ phúc thẩm án hình sự

Theo quy định tại Điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với bản án sơ thẩm dành cho viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 30 ngày kể từ ngày toà án tuyên án. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với quyết định sơ thẩm dành cho viện kiểm sát cùng cấp là 07 ngày, viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 15 ngày kể từ ngày toà án ra quyết định (Xem: Điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 32 Quy chế thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự (ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-VKSTC ngày 18/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao). Nếu quá thời hạn kháng nghị, viện kiểm sát cùng cấp với tòa án cấp sơ thẩm mới phát hiện vi phạm pháp luật hoặc phát hiện có tình tiết mới thì phải đề nghị viện trưởng viện kiểm sát cấp trên kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm kèm theo các tài liệu có liên quan như bản án, quyết định sơ thẩm, biên bản phiên tòa.

Pháp luật tố tụng hình sự hiện hành không quy định về kháng nghị quá hạn. Việc vi phạm thời hạn của cơ quan tiến hành tố tụng phải bị coi là không hợp pháp. Trong trường hợp hết thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, viện trưởng viện kiểm sát có thẩm quyền có thể kháng nghị bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm nếu có căn cứ và còn thời hạn kháng nghị theo quy định tại Chương XXV hoặc Chương XXVI Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến luật hình sự, luật tố tụng hình sự - Hãy gọi ngay: 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh KHuê