1/ Thời hạn để Uỷ ban kiểm tra huyện giải quyết đơn khiếu nại đó là bao lâu ạ?

2/ Nếu Uỷ ban kiểm tra kết luận ngược lại là đảng viên đó không có quan hệ ngoài hôn nhân với tôi, thì tôi có được làm đơn khiếu nại đòi quyền lợi lại cho mình không và bằng cách thức nào?

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Công ty Luật Minh Khuê. Chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Quy định 30-QĐ/TW thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác giám sát, kiếm tra, kỷ luật Đảng

2. Luật sư tư vấn

Căn cứ tại Điểm 5.2 Điều 32 Quyết định 30/QĐ - TW thì:

"5.2- Giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng

5.2.1- Thẩm quyền, nguyên tắc trong khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

- Ủy ban kiểm tra có thẩm quyền, nhiệm vụ giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

Khi nhận được khiếu nại kỷ luật đảng phải báo cho người khiếu nại biết; hướng dẫn người khiếu nại thực hiện đúng quy định của Đảng. Chậm nhất là 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, thành, huyện, quận và tương đương trở xuống; 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại (gửi trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện chuyển đến) phải xem xét, giải quyết, trả lời cho người khiếu nại. Nghiêm cấm các hành vi cản trở, dìm bỏ, không xem xét, giải quyết khiếu nại. Trường hợp hết thời hạn mà chưa giải quyết xong phải thông báo cho người khiếu nại biết.

- Đảng viên bị kỷ luật không đồng ý với quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật được khiếu nại lên các tổ chức đảng có thẩm quyền giải quyết cấp trên. Thời hạn khiếu nại trong vòng 30 ngày làm việc, tính từ ngày đảng viên vi phạm được tổ chức đảng có thẩm quyền công bố quyết định kỷ luật hoặc quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (căn cứ biên bản công bố) đến ngày đảng viên bị kỷ luật gửi đơn khiếu nại trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện.

...

- Không giải quyết những trường hợp khiếu nại sau: quá thời hạn khiếu nại theo quy định; đang được cấp trên có thẩm quyền giải quyết; đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận, quyết định; bị tòa án quyết định hình phạt từ cải tạo không giam giữ trở lên chưa được tòa án có thẩm quyền quyết định hủy bỏ bản án; khiếu nại hộ, khiếu nại khi chưa nhận được quyết định kỷ luật bằng văn bản của tổ chức đảng có thẩm quyền."

Theo đó, trong trường hợp này, thời hạn giải quyết khiếu nại là chậm nhất 90 ngày kể từ khi nhận được đơn khiếu nại, ủy ban kiểm tra có nhiệm vụ phải xem xét, giải quyết, trả lời cho người khiếu nại. 

Trong thời gian từ ngày 22/01/2017 đến ngày 21/2/2017 trừ đi ngày nghỉ hàng tuần và nghỉ tết nguyên đán nên khi gửi đơn khiếu nại, người có quan hệ hôn nhân trái pháp luật với anh vẫn có thể gửi đơn khiếu nại vì vẫn trong thời hạn khiếu nại. Còn đối với trường hợp của anh, vì đã quá thời hạn để gửi đơn khiếu nại là 30 ngày làm việc, tính từ ngày đảng viên vi phạm được tổ chức đảng có thẩm quyền công bố quyết định kỷ luật nên nếu Uỷ ban kiểm tra kết luận ngược lại là đảng viên đó không có quan hệ ngoài hôn nhân với anh nên sẽ không được giải quyết đơn khiếu nại. 

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê.