1. Khi nào được cung cấp kết luận điều tra?

Kính gửi luật sư công ty Luật Minh Khuê. Tôi có người em họ bị giết, gia đình đã nhận được thông báo của cơ quan điều tra là: đã kết thúc điều tra và đã chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát. Trước khi xét xử gia đình rất muốn biết kết luận điều tra và bản cáo trạng.Tôi có nhờ vài người có chuyên môn tư vấn nhưng người thì nói trước khi xử 1 tháng viện kiểm sát sẻ gửi kết luận điều tra và bản cáo trạng cho gia đình nạn nhân, người thì nói họ không gửi mà gia đình muốn biết thì đến viện kiểm sát xin photo.
Nhưng gia đình đã đến viện kiểm sát xin photo nhưng viện kiểm sát không cho, họ nói bí mật nhà nước. Vậy xin luật sư cho biết viện kiểm sát trả lời như thế có đúng không? Trước khi xử gia đình nạn nhân có được phép yêu cầu VKS, tòa án cho biết kết luận điều tra và bản cáo trạng không? Hay phải chờ đến khi xét xử. Tôi có đọc Bộ luật Hình sự thấy Điều 54 có nói quyền của người bị hại là được cung cấp kết luận điều tra, tôi không hiểu được cung cấp trong trường hợp nào?
Xin cảm ơn luật sư!

>> Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 184 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 của Quốc Hội quy định:

"Điều 184. Biên bản hỏi cung bị can

1. Mỗi lần hỏi cung bị can đều phải lập biên bản.

Biên bản hỏi cung bị can được lập theo quy định tại Điều 178 của Bộ luật này; phải ghi đầy đủ lời trình bày của bị can, các câu hỏi và câu trả lời. Nghiêm cấm Điều tra viên, Cán bộ điều tra tự mình thêm, bớt hoặc sửa chữa lời khai của bị can.

2. Sau khi hỏi cung, Điều tra viên, Cán bộ điều tra phải đọc biên bản cho bị can nghe hoặc để bị can tự đọc. Trường hợp bổ sung, sửa chữa biên bản thì Điều tra viên, Cán bộ điều tra và bị can cùng ký xác nhận. Nếu biên bản có nhiều trang thì bị can ký vào từng trang biên bản. Trường hợp bị can viết bản tự khai thì Điều tra viên, Cán bộ điều tra và bị can cùng ký xác nhận vào bản tự khai đó.

3. Trường hợp hỏi cung bị can có người phiên dịch thì Điều tra viên, Cán bộ điều tra phải giải thích quyền và nghĩa vụ của người phiên dịch, đồng thời giải thích cho bị can biết quyền yêu cầu thay đổi người phiên dịch; người phiên dịch phải ký vào từng trang của biên bản hỏi cung.

Trường hợp hỏi cung bị can có mặt người bào chữa, người đại diện của bị can thì Điều tra viên, Cán bộ điều tra phải giải thích cho những người này biết quyền và nghĩa vụ của họ trong khi hỏi cung bị can. Bị can, người bào chữa, người đại diện cùng ký vào biên bản hỏi cung. Trường hợp người bào chữa được hỏi bị can thì biên bản phải ghi đầy đủ câu hỏi của người bào chữa và trả lời của bị can.

4. Trường hợp Kiểm sát viên hỏi cung bị can thì biên bản được thực hiện theo quy định của Điều này. Biên bản hỏi cung bị can được chuyển ngay cho Điều tra viên để đưa vào hồ sơ vụ án".

Và điểm c khoản 2 Điều 60 quy định:

"Nhận quyết định khởi tố bị can; quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can; quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; bản kết luận điều tra; quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra; quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án; bản cáo trạng, quyết định truy tố và các quyết định tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này;"

Thì khi Kiểm sát viên điều tra, lập biên bản hỏi cung thì bị can mới có quyền được nhận bản cáo trạng, quyết định, thông tin...

Điều 243 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định:

"Điều 243. Quyết định truy tố bị can

Viện kiểm sát quyết định truy tố bị can trước Tòa án bằng bản cáo trạng.

Bản cáo trạng ghi rõ diễn biến hành vi phạm tội; những chứng cứ xác định hành vi phạm tội của bị can, thủ đoạn, động cơ, mục đích phạm tội, tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra; việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đặc điểm nhân thân của bị can; việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và việc xử lý vật chứng; nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội và tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án.

Phần kết luận của bản cáo trạng ghi rõ tội danh và điều, khoản, điểm của Bộ luật hình sự được áp dụng.

Bản cáo trạng phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra cáo trạng; họ tên, chức vụ và chữ ký của người ra bản cáo trạng."

Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày ra quyết định truy tố bị can bằng bản cáo trạng thì Viện kiểm sát phải thông báo cho bị can, người bào chữa biết; giao bản cáo trạng đồng thời gửi hồ sơ vụ án và bản cáo trạng đến Tòa án.

Vậy trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày ra quyết định truy tố bị can bằng bản cáo trạng. Viện kiểm sát sẽ cung cấp thông tin và gửi hồ sơ vụ án và bản cáo trạng đến Tòa án.

2. Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung do tòa án ban hành để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

------------------------------------------

>> Tải ngay: Mẫu quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung

Toà án.......................... (1)

Số:.../.../HSST-QĐ (2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày..... tháng...... năm....

QUYẾT ĐỊNH

TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

TOÀ ÁN....................................

Căn cứ vào các điều 45, 277 và 280 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số..../..../HSST ngày...... tháng...... năm......;

Xét thấy (3)

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự đối với bị can: (4).......................................................

Bị truy tố về tội (các tội)..................................................................................

Cho Viện kiểm sát............................................................................................

Để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây: (5).................................................

Nơi nhận:

- VKS (kèm hồ sơ vụ án);

- Hồ sơ vụ án;

- Lưu Toà án.

TOÀ ÁN..............................

Thẩm phán

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 04a:

(1) Ghi tên Toà án xét xử sơ thẩm; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Toà án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Toà án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Toà án quân sự khu vực 1, quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (ví dụ: Số: 147/2004/HSST-QĐ).

(3) Khi thuộc trường hợp nào quy định tại khoản 1 Điều 179 của BLTTHS thì ghi theo trường hợp đó (ví dụ: Xét thấy cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà không thể bổ sung tại phiên toà được).

(4) Ghi họ tên, ngày... tháng... năm... sinh, nơi sinh, nơi cư trú (nơi thường trú và nơi tạm trú), nghề nghiệp của bị can đầu vụ; nếu có nhiều bị can thì ghi thêm “và đồng bọn”.

(5) Ghi đầy đủ, cụ thể những vấn đề cần điều tra bổ sung

Mẫu số 04a: Dùng cho Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2004
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

----------------------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5.Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

8. Dịch vụ luật sư tư vấn trực tuyến qua tổng đài 1900.6162

3. Công an không cho rút đơn yêu cầu khởi tố là đúng hay sai ?

Xin chào văn phòng luật sư! Anh trai tôi và nhóm bạn ngồi uống nước và có gây sự đánh nhau với 2 thanh niên. 2 thanh niên dùng hung khí thì anh trai và nhóm bạn cướp được hung khí và chống trả, đánh bị thương 1 thanh niên thương tích, đi giám định thương tích là 28%. xin chào văn phòng luật sư !anh trai tôi và nhóm bạn ngồi uống nước và có gây sự đánh nhau với 2 thanh niên.
Gia đình bị hại đã nộp đơn khởi kiện nhưng do gia đình chúng tôi đã tập chung đền bù tiền thuốc thang và gia đình bị hại có xin rút đơn kiện. Nhưng công an huyện không cho rút đơn và bắt chúng tôi phải nộp lệ phí cho án phạt là 300 triệu đồng nếu không sẽ khởi tố vụ án.
Vậy cho tôi hỏi, gia đình bị hại xin rút đơn rồi thì công an có quyền giữ lại đơn không cho rút để khởi tố vụ án không ?
Cảm ơn!

Luật sư tư vấn pháp luật Hình sự trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Khoản Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định:

"Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên;

b) Dùng a-xít sunfuric (H2SO4) hoặc hóa chất nguy hiểm khác gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

c) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Phạm tội đối với 02 người trở lên;

e) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

g) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng mình, thầy giáo, cô giáo của mình;

h) Có tổ chức;

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

k) Phạm tội trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

l) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe do được thuê;

m) Có tính chất côn đồ;

n) Tái phạm nguy hiểm;

o) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

3. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù từ 04 năm đến 07 năm.

4. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.

5. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 6 Điều này hoặc dẫn đến chết người, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

6. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Làm chết 02 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

c) Gây thương tích vào vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

7. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm."

Theo như bạn cung cấp thông tin, anh trai bạn và nhóm bạn ngồi uống nước và có gây sự đánh nhau với 2 thanh niên. 2 thanh niên dùng hung khí thì anh trai bạn và nhóm bạn cướp được hung khí và chống trả, đánh bị thương 1 thanh niên thương tích 28% nên anh bạn phạm tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Điều 155 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại:

"1. Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.

2. Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

3. Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức."

4. Thời gian giải quyết đơn khởi kiện của Công an cấp quận/huyện ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi có vấn đề mong luật sư giải đáp tôi đã làm đơn kiện hơn 5 tháng mà công an huyện vẫn chưa giải quyết cho tôi ?
Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Căn cứ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, việc bạn làm đơn lên Công an cấp quận/huyện thì giải quyết theo thủ tục đơn tố cáo, còn đơn khởi kiện thì bạn sẽ gửi lên Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Nên chúng tôi áp dụng Luật tố cáo năm 2018 phân tích như sau:

Điều 23. Tiếp nhận tố cáo

1. Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ tên, địa chỉ của người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; người bị tố cáo và các thông tin khác có liên quan. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì trong đơn tố cáo còn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, cách thức liên hệ với từng người tố cáo; họ tên của người đại diện cho những người tố cáo.

Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo.

2. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu những người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận tố cáo. Người tố cáo có trách nhiệm tố cáo đến đúng địa chỉ tiếp nhận tố cáo mà cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo đã công bố.

Điều 24. Xử lý ban đầu thông tin tố cáo

1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm vào sổ, phân loại, xử lý ban đầu thông tin tố cáo, kiểm tra, xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm hoặc phải ủy quyền cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, xác minh thì thời hạn này có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Trường hợp đủ điều kiện thụ lý thì ra quyết định thụ lý tố cáo theo quy định tại Điều 29 của Luật này; trường hợp không đủ điều kiện thụ lý thì không thụ lý tố cáo và thông báo ngay cho người tố cáo biết lý do không thụ lý tố cáo.

2. Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, phải chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

3. Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và được gửi đồng thời cho nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong đó có cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết hoặc trường hợp đã hướng dẫn nhưng người tố cáo vẫn gửi tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền giải quyết thì cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được tố cáo không xử lý.

Điều 30. Thời hạn giải quyết tố cáo

1. Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo.

2. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày.

3. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

4. Người giải quyết tố cáo quyết định bằng văn bản việc gia hạn giải quyết tố cáo và thông báo đến người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Như vậy, dựa theo thời gian trên thì Công an cấp quận/huyện không giải quyết cho bạn trong thời gian 6 tháng nên sẽ làm đơn Khiếu nại về hành vi hành chính theo Luật khiếu nại năm 2011Thông tư 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo.

>> Tham khảo ngay:Mẫu đơn khiếu nại

>> Bài viết tham khảo thêm: Có đơn xin bãi nại thì có bị truy tố trách nhiệm hình sự không?

5. Bị công an bắt vì lấy dây cáp điện không còn giá trị sử dụng của công ty?

Kính chào công ty luật Minh Khuê! Vào chiều ngày 03/06/2016 H và em làm nhân viên cty điện của cty A, quá trình làm tại công trường VBL, trong lúc đấu nối điện thì có dư 1 số đoạn dây cáp điện ngắn từ 5cm tới 80cm không còn giá trị sử dụng.
Quy định của công ty A chúng em là phải bổ bỏ số dây dư đó vào bãi rác của công trình, không được phép mang ra ngoài nhưng Hùng đã dủ e mang số dây dư đó ra ngoài, em nói em không tham gia rồi hùng nói em cứ ra khỏi công trường đi uống nước khi nào H chuyển qua (tường rào) an toàn thì tới đó xem trừng kẻo người khác họ lấy mất, vì đi qua cổng bảo vệ phải chia 50% cho mấy người bảo vệ thế rồi H vừa mang ra ngoài rồi bị bảo vệ họ phát hiện, trình báo lên cơ quan công an.
Bây giờ công an khởi tố chúng em về tội trộm cắp tài sản điều 138, em xin nói rõ về số dây cáp điện lõi đồng như sau: giám đốc công ty A ( là cty em) xác nhận quy định của cty thì dây điện dư đó phải đổ bỏ, không được mang ra khỏi công trường, được xem là rác, không có giá trị về tài sản và không mang số dây đó về cty để bán lấy tiền. Công ty cũng không có thống kê về rác nên không thất thoát thiệt hại gì cũng ko kiện gì và còn yêu cầu phía công an miễn truy cứu hình sự với chúng em, vì tụi em chỉ vi phạm nội quy công ty "số lượng dây cáp đồng là 55kg phía công an mang rác đi định giá là 4 triệu đồng và nói đó là tài sản".
Trong khi đó em và H tự tới công an trình báo và khai rõ và còn bị tạm giam 2 ngày rồi cho về, em và hùng chưa tiền án tiền sự gì. Xin công ty luật trả lời cho em là phía công an họ khởi tố đúng hay sai? Giả xử đúng thì có thể xem xét miễn truy cứu hình sự được hay không? 3 tháng nay công an giữ chứng minh của em, nên em đã thất nghiệp và giờ họ còn kêu khởi tố ?
Xin luật sư cho em câu trả lời ạ. Em xin cảm ơn!

Trả lời:

Dấu hiệu của tội phạm được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 như sau:

"Điều 8. Khái niệm tội phạm

1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

2. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác."

Tội phạm thì trước hết là một hành vi, vì chỉ có hành vi mới có thể gây ra thiệt hại, hoặc gây ra các thiệt hại cho các quan hệ xã hội, được Luật hình sự bảo vệ.Để một hành vi bị coi là tội phạm và phác với hành vi không phải là tội phạm thì phải có các dấu hiệu:
Tính nguy hiểm cho xã hội,Tính có lỗi, Tính trái pháp luật hình sự, và tính phải chịu hình phạt.

Trong trường hợp của bạn, việc bạn lấy dây điện của công ty (quy định là phải tiêu hủy những loại dây điện này) không gây ra thiệt hại cho chủ doanh nghiệp đó, không có dấu hiệu gây nguy hiểm cho xã hội. Đây mới chỉ là hành vi vi phạm quy định của công ty.

Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định như sau:

"Điều 143. Căn cứ khởi tố vụ án hình sự

Chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm. Việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa trên những căn cứ:

1. Tố giác của cá nhân;

2. Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

3. Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

4. Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước;

5. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm;

6. Người phạm tội tự thú."

Như vậy, dấu hiệu tội phạm là căn cứ duy nhất để khởi tố vụ án hình sư và cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm dựa trên các căn cứ mà pháp luật quy định để tiến hành khởi tố vụ án hình sự.

Trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017

Điều 29. Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự

1. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong những căn cứ sau đây:

a) Khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa;

b) Khi có quyết định đại xá.

2. Người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa;

b) Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa;

c) Người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận.

3.Người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác và được người bị hại hoặc người đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Hình sự - Công ty luật Minh Khuê