Em thôi việc từ ngày 26 tháng 02 công ty hẹn ngày 21 tháng 4 nhận BHTN nhưng em không đến được và nhận sổ trễ hơn ba tháng nên không nhận được trợ cấp thất nghiệp. Vậy em phải làm sao ạ ? nếu trong thời gian em đợi ký hợp đồng với công ty khác nhưng phải đợi một năm sao ? vậy trong thời gian đó thì sổ  BHTN của em có bị mất hiệu lực không và em có cần tiếp tục đóng BHTN đó cho đến khi kí hợp đồng mới không ạ ?

Người hỏi: L.N.T T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn về thời gian đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

 

Căn cứ pháp lý

Luật việc làm 2013;

Nội dung

Căn cứ vào điều 49 luật việc làm 2013 quy định về điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

"Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

>> Xem thêm:  Thời hạn báo giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc ?

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

>> Xem thêm:  Xử lý người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

e) Chết".

Khi đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì người lao động sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nhưng do trường hợp của bạn là đã quá ba tháng nhưng bạn lại không thực hiện làm các thủ tục để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn sẽ không được hưởng số tiền bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 điều 46 Luật việc làm 2013.

"Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập".

Nếu như lần này bạn không được hưởng số tiền bảo hiểm thất nghiệp thì số tiền đấy sẽ được cộng dồn lại cho lần tiếp theo để tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà không phụ thuộc vào việc bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hay gián đoạn theo như quy định tại điều 45 luật việc làm 2013

"Điều 45. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho lần hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp theo được tính lại từ đầu, trừ trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều 53 của Luật này.

3. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về viên chức".

Từ các phân tích trên và các căn cứ pháp lý thì vấn đề bạn không hưởng bảo hiểm thất nghiệp lần này cũng như tiếp tục tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà bị gián đoạn một năm thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn sau này. Và khi tiến hành làm việc ở công ty mới thì bạn sẽ thông báo với người sử dụng lao động về việc là bạn đã có sổ bảo hiểm và yêu cầu phía người sử dụng lao động tiến hành đóng tiếp bảo hiểm xã hội cho bạn. Như vậy thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn sẽ được đóng tính nối tiếp vào mà không phải tính lại từ đầu.

>> Xem thêm:  Một người có hai sổ bảo hiểm xã hội thì giải quyết thế nào ?

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về lao động và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách tính trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp ?