1. Các tổ chức nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam có phải cung cấp thông tin về cá nhân liên quan tới hoạt động quảng cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật không?

Căn cứ vào Điều 13 của Nghị định 181/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi khoản 1 của Điều 1 Nghị định 70/2021/NĐ-CP về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam, việc quảng cáo trên trang thông tin điện tử đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt từ phía các tổ chức và cá nhân nước ngoài.
Đối tượng và yêu cầu của hoạt động quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới được quy định một cách cụ thể và rõ ràng. Điều 4 của nghị định nêu rõ ràng các yêu cầu mà các tổ chức và cá nhân nước ngoài cần tuân thủ.
Đầu tiên, họ phải cung cấp thông tin chi tiết về tổ chức, bao gồm tên, tên giao dịch (nếu có), và địa chỉ trụ sở chính nơi đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo. Ngoài ra, họ cũng cần cung cấp thông tin về địa điểm đặt hệ thống máy chủ chính cung cấp dịch vụ và hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam (nếu có). Điều này nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc quản lý và giám sát từ phía cơ quan chức năng Việt Nam.
Thứ hai, các tổ chức và cá nhân nước ngoài cần chỉ định một đầu mối liên hệ tại Việt Nam, bao gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại liên hệ. Điều này giúp tạo điều kiện cho việc liên lạc và trao đổi thông tin giữa các bên có liên quan, đặc biệt là trong trường hợp cần thiết để giải quyết các vấn đề phát sinh.
Cuối cùng, các tổ chức và cá nhân nước ngoài phải thực hiện việc thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông trước ít nhất 15 ngày trước khi bắt đầu kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Thông báo này có thể được gửi trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc qua phương tiện điện tử. Bộ Thông tin và Truyền thông sau đó có trách nhiệm xác nhận việc nhận thông báo trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được.
Ngoài các yêu cầu trên, các tổ chức và cá nhân nước ngoài còn phải tuân thủ các quy định khác như không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại Luật An ninh mạng và Luật Sở hữu trí tuệ. Họ cũng phải thực hiện việc ngăn chặn và gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Tổng thể, việc tuân thủ các quy định này không chỉ giúp đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác và phát triển bền vững trong lĩnh vực này.
Tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam không chỉ phải tuân thủ các quy định về thông tin và yêu cầu về việc hoạt động, mà còn phải chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
Trong một xã hội pháp luật, việc tuân thủ và thực thi luật pháp là vô cùng quan trọng để đảm bảo trật tự, an toàn và công bằng cho mọi cá nhân và tổ chức. Trong lĩnh vực quảng cáo xuyên biên giới, nơi mà thông tin được truyền tải qua các phương tiện truyền thông điện tử một cách nhanh chóng và phổ biến, việc quản lý và kiểm soát thông tin trở nên cực kỳ quan trọng.
Do đó, nếu có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào liên quan đến hoạt động quảng cáo xuyên biên giới, tổ chức và cá nhân nước ngoài sẽ phải chịu trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến các đối tượng này cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu.
Việc này không chỉ giúp trong việc xử lý các vi phạm pháp luật một cách nhanh chóng và hiệu quả mà còn góp phần vào việc đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch. Bằng việc cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân liên quan đến các hành vi vi phạm, các cơ quan chức năng có thể thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để đảm bảo tuân thủ luật pháp và ngăn chặn các hành vi vi phạm tiềm ẩn khác.
Tuy nhiên, việc này cũng đặt ra một loạt các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân. Việc cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân có thể ảnh hưởng đến quyền lợi và uy tín của họ. Do đó, cần phải đảm bảo rằng quy trình thu thập và sử dụng thông tin này được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và với sự cân nhắc cẩn thận.
Tóm lại, việc tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải chịu trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến các vi phạm pháp luật là một phần không thể thiếu trong việc đảm bảo tuân thủ luật pháp và tạo điều kiện cho một môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch.
 

2. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận các thông báo về quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật

Căn cứ vào Điều 14 của Nghị định 181/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi khoản 2 của Điều 1 Nghị định 70/2021/NĐ-CP về trách nhiệm quản lý đối với hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới, các bộ, ngành, và địa phương đều được giao trách nhiệm phát hiện và xác định các quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật theo thẩm quyền của mình.
Trách nhiệm này không chỉ giúp trong việc đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong lĩnh vực quảng cáo mà còn đóng góp vào việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh. Bằng cách phát hiện và xử lý các quảng cáo vi phạm pháp luật, các cơ quan này giúp ngăn chặn những hành vi lừa đảo, gian lận, và gây hại đến cộng đồng.
Trong quá trình thực hiện trách nhiệm này, Bộ Thông tin và Truyền thông đóng vai trò quan trọng là cơ quan tiếp nhận các thông báo về quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật từ các bộ, ngành, và địa phương. Họ là đầu mối liên hệ chính và có trách nhiệm gửi yêu cầu xử lý quảng cáo vi phạm pháp luật cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.
Việc này giúp tạo ra một cơ chế quản lý chặt chẽ và hiệu quả trong việc kiểm soát và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo xuyên biên giới. Bằng cách làm rõ trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bộ, ngành, và cơ quan, hệ thống quản lý trở nên minh bạch và có hiệu quả hơn, từ đó nâng cao được sự tin cậy và trách nhiệm của chính phủ trong việc bảo vệ lợi ích cộng đồng và người tiêu dùng.
Tóm lại, việc phân công trách nhiệm và quản lý đối với hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới là một phần quan trọng trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch. Bằng cách hợp tác và tương tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chúng ta có thể đạt được mục tiêu làm cho lĩnh vực quảng cáo trở nên công bằng, minh bạch và đáng tin cậy hơn.
 

3. Các tổ chức cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải gỡ bỏ các quảng cáo vi phạm trong thời hạn nào?

Trách nhiệm quản lý đối với hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới là một phần không thể thiếu trong việc duy trì trật tự và tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực này. Căn cứ vào Điều 14 của Nghị định 181/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 của Nghị định 70/2021/NĐ-CP, các quy định chi tiết về trách nhiệm quản lý đã được đề ra nhằm đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến quảng cáo xuyên biên giới.
Theo đó, các bộ, ngành, và địa phương có trách nhiệm phát hiện và xác định các quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật theo thẩm quyền được phân công tại các quy định pháp luật về quản lý và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo. Bộ Thông tin và Truyền thông được uỷ quyền là cơ quan tiếp nhận các thông báo về quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật từ các bộ, ngành, địa phương và là đầu mối liên hệ chính thức để gửi yêu cầu xử lý quảng cáo vi phạm pháp luật cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.
Quá trình xử lý các vi phạm được quy định cụ thể như sau: khi Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận bằng chứng về quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật, họ sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra nội dung vi phạm trong vòng 5 ngày và gửi yêu cầu xử lý bằng văn bản hoặc qua phương tiện điện tử cho tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan. Thông tin về các quảng cáo vi phạm sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, giúp tăng cường minh bạch và trách nhiệm của các bên liên quan.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới sau khi nhận được yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, phải thực hiện xử lý quảng cáo vi phạm trong vòng 24 giờ. Nếu không thực hiện xử lý hoặc không có lý do chính đáng, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn quảng cáo vi phạm pháp luật. Trong trường hợp quảng cáo xuyên biên giới vi phạm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Việt Nam, các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn.
Từ các quy định này, có thể thấy rằng việc quản lý và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo xuyên biên giới được đặc biệt chú trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia và đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và minh bạch.
 

Xem thêm bài viết: Quy định mới về kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam theo Nghị định 70/2021/NĐ-CP

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, vui lòng liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn