1. Thông tin khách trong báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN thì trong quy trình xử lý giao dịch chuyển tiền điện tử để đảm bảo tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền, báo cáo phải bổ sung thông tin chi tiết về khách hàng cá nhân, bao gồm:

- Họ và tên đầy đủ của khách hàng, bao gồm cả tên đệm và tên.

- Ngày, tháng, năm sinh để xác định độ tuổi, xác thực danh tính và phân tích hồ sơ rủi ro một cách toàn diện.

- Số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, những thông tin này không chỉ xác thực danh tính mà còn giúp đánh giá tính hợp lệ và khả năng rủi ro của giao dịch.

- Số thị thực nhập cảnh (nếu có): Thông tin này sẽ giúp xác định trạng thái hợp pháp của khách hàng trong quá trình nhập cảnh và có thể cung cấp thông tin về quốc gia mà họ đến từ.

- Địa chỉ đăng ký thường trú hoặc nơi ở hiện tại khác (nếu có): Việc thu thập thông tin về địa chỉ đăng ký hoặc nơi ở khác sẽ giúp xác định vị trí thực tế của khách hàng, từ đó đảm bảo tính chính xác trong quá trình xử lý giao dịch.

- Quốc tịch (theo chứng từ giao dịch): Thông tin về quốc tịch sẽ giúp xác định danh tính và vị trí pháp lý của khách hàng, đồng thời hỗ trợ trong việc xác định các yếu tố rủi ro tiềm ẩn liên quan đến quốc gia mà họ đến từ.

 

2. Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị lớn trong phòng chống rửa tiền là mẫu nào?

Theo quy định của Thông tư 09/2023/TT-NHNN, việc báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị lớn, đặc biệt là trong khuôn khổ của chiến dịch phòng chống rửa tiền, là một phần không thể thiếu. Để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý rủi ro tài chính, quy trình này được thực hiện theo hướng dẫn chi tiết được cung cấp trong Phụ lục I của Thông tư. Những hướng dẫn này giúp cung cấp một cơ sở vững chắc cho các tổ chức và cá nhân để áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ đúng đắn các quy định pháp luật liên quan. Đồng thời, việc thực hiện theo quy trình chuẩn này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng phát hiện và ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và tội phạm tài chính khác.

Trong Phụ lục I của Thông tư 09/2023/TT-NHNN, việc hướng dẫn về cách điền mẫu báo cáo giao dịch là một phần không thể thiếu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền. Chi tiết hướng dẫn được trình bày như sau:

- (1) Ký hiệu loại giao dịch:

+ C. Khách hàng thực hiện giao dịch nộp/gửi tiền mặt vào tài khoản hoặc sử dụng tiền mặt để mua hàng hóa, dịch vụ từ đối tượng báo cáo;

+ D. Khách hàng thực hiện giao dịch rút tiền mặt từ tài khoản hoặc nhận tiền mặt từ đối tượng báo cáo.

- (2) Họ và tên (đối với khách hàng là cá nhân), cũng như tên đầy đủ và tên viết tắt (nếu có) (đối với khách hàng là tổ chức), là những yếu tố quan trọng để xác định đầy đủ và chính xác danh tính của các bên liên quan trong giao dịch.

- (3) Địa chỉ thường trú của khách hàng cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính của tổ chức thực hiện giao dịch cung cấp thông tin về vị trí và liên lạc của họ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ và xác thực thông tin.

- (4) Quốc gia/Quốc tịch của khách hàng thực hiện giao dịch được xác định bằng hai ký tự theo chuẩn ISO-3166, giúp định rõ danh tính và nguồn gốc của khách hàng, đồng thời hỗ trợ trong việc phân tích rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật quốc tế.

- (5) Ngày, tháng, năm sinh của khách hàng là cá nhân thực hiện giao dịch, là thông tin quan trọng để xác định độ tuổi và danh tính của họ, đồng thời hỗ trợ trong việc đánh giá rủi ro tài chính và các hoạt động liên quan.

- (6) Số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số định danh cá nhân hoặc hộ chiếu của khách hàng là cá nhân tham gia giao dịch, là những dấu hiệu xác thực quan trọng, giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin cá nhân.

- (7) Mã số doanh nghiệp, mã số thuế, số giấy phép hoặc quyết định thành lập đối với khách hàng là tổ chức tham gia giao dịch, là những thông tin quan trọng để xác định và kiểm tra tính hợp pháp của tổ chức trong quá trình thực hiện giao dịch.

- (8) Loại hàng hóa, dịch vụ được cung cấp bởi đối tác báo cáo cho khách hàng (ví dụ: căn hộ, thửa đất, vàng miếng, vàng trang sức, v.v.), là thông tin cần thiết để hiểu rõ mục đích và tính chất của giao dịch, đồng thời cung cấp cơ sở cho việc đánh giá rủi ro tài chính.

- (9) Số lượng và đơn vị tính của hàng hóa, dịch vụ được cung cấp (ví dụ: 100m2, 10 gram, 05 vé số, đồng tiền quy ước trong hoạt động trò chơi có thưởng, v.v.), là những thông tin cụ thể giúp xác định quy mô và giá trị của giao dịch, từ đó hỗ trợ trong việc phân tích và kiểm tra tính hợp lệ của giao dịch.

- (10) Số tiền mà giao dịch thực hiện, là yếu tố cơ bản để đánh giá quy mô và giá trị của giao dịch, từ đó cung cấp thông tin quan trọng về khối lượng tài chính di chuyển.

- (11) Ký hiệu loại tiền của giao dịch, được biểu diễn bằng ba ký tự theo chuẩn ISO-4217, giúp xác định loại tiền tệ được sử dụng trong giao dịch, tạo nền tảng cho việc quản lý rủi ro và tính minh bạch.

- (12) Trong trường hợp là ngoại tệ, số tiền sẽ được quy đổi về đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán mua và tỷ giá hạch toán bán của đối tác báo cáo, cung cấp thông tin về giá trị tương đương trong tiền địa phương.

- (13) Số tài khoản của khách hàng tham gia giao dịch, cung cấp thông tin về nguồn gốc và điểm đến của số tiền, hỗ trợ trong việc xác định và theo dõi các hoạt động tài chính.

- (14) Ghi rõ địa điểm thực hiện giao dịch của khách hàng với đối tác báo cáo, là thông tin quan trọng để xác định và kiểm tra tính chính xác của các hoạt động giao dịch, đồng thời hỗ trợ trong việc phân tích và đánh giá rủi ro.

- (15) Đưa ra một lý do và mục đích cụ thể mà khách hàng thực hiện giao dịch, đó là bước quan trọng để hiểu rõ hơn về động cơ và mục tiêu của giao dịch. Đối với các giao dịch sử dụng tiền mặt để mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ đối tác báo cáo, lý do và mục đích cụ thể của giao dịch cần được mô tả. Đối với các giao dịch nộp/gửi tiền mặt vào tài khoản, rút tiền mặt từ tài khoản, hoặc nhận tiền mặt từ đối tác báo cáo, thông tin chi tiết về nội dung của giao dịch cần được cung cấp.

- (16) Mã số thực hiện giao dịch, nếu có, hoặc số hợp đồng, số thỏa thuận pháp lý nếu có hợp đồng hoặc thỏa thuận pháp lý giữa các bên. Thông tin này giúp liên kết giao dịch với các tài liệu pháp lý tương ứng và tạo điều kiện cho việc xác minh và kiểm tra tính chính xác của thông tin.

- (17) Bổ sung thông tin về quốc tịch, số giấy tờ nhận dạng khác (nếu có), và bất kỳ thông tin phụ trợ nào khác có thể cung cấp thêm thông tin về danh tính và nguồn gốc của khách hàng, tạo điều kiện cho quá trình xác thực và kiểm tra.

- (18) Xác định người đại diện chính thức của đối tượng báo cáo, có thể là Tổng giám đốc/Giám đốc hoặc người được ủy quyền, đối với tổ chức. Trong trường hợp của cá nhân, thông tin về người đại diện hoặc người được ủy quyền cũng cần được cung cấp, giúp tạo ra sự rõ ràng và chịu trách nhiệm trong quá trình giao dịch.

Việc nhấn mạnh vào việc phân loại các loại giao dịch này không chỉ giúp xác định mục đích và tính chất của các giao dịch mà còn cung cấp cơ sở dữ liệu cần thiết để thực hiện các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa tối ưu hóa. Đồng thời, việc áp dụng hướng dẫn này cũng thể hiện cam kết của tổ chức trong việc thúc đẩy tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền.

Những điều cần lưu ý:

- Báo cáo từng giao dịch của khách hàng nếu tổng giá trị giao dịch (theo từng loại ký hiệu giao dịch C hoặc D như đã nêu) trong một ngày đạt hoặc vượt qua mức quy định.

- Trong trường hợp khách hàng thực hiện giao dịch nộp ngoại tệ tiền mặt để mua đồng Việt Nam hoặc nộp tiền mặt bằng đồng Việt Nam để mua ngoại tệ tiền mặt, chỉ cần báo cáo giao dịch nộp tiền mặt.

- Yêu cầu ghi đầy đủ và chi tiết từng cột trong báo cáo. Trong trường hợp không có thông tin, hãy ghi rõ "Không".

 

3. Những trường hợp nào phải lập báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử?

Các trường hợp mà bắt buộc phải lập báo cáo về giao dịch chuyển tiền điện tử được đề cập tại Điều 9 của Thông tư 09/2023/TT-NHNN rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật trong việc chống lại hoạt động rửa tiền. Đây là một phần của nỗ lực toàn diện nhằm đảm bảo rằng các giao dịch tài chính đều được kiểm soát một cách nghiêm ngặt.

Khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử sau đây, đối tượng báo cáo phải thu thập thông tin và báo cáo cho cơ quan chống rửa tiền:

- Giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước, nơi mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch đều có trụ sở tại Việt Nam. Các giao dịch này có giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương.

- Giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế, khi ít nhất một tổ chức tài chính tham gia giao dịch đó có trụ sở tại các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác ngoài Việt Nam. Trong trường hợp này, giá trị của các giao dịch là từ 1.000 đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc theo dõi và báo cáo các giao dịch đáng chú ý, giúp tăng cường hiệu quả trong việc phát hiện và ngăn chặn các hoạt động gian lận và rửa tiền.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Khi nào áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.