1. Khi nào thì sẽ thực hiện áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền ?

Việc áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền là một quy định quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong hoạt động tài chính. Nghị định 19/2023/NĐ-CP chi tiết hóa các trường hợp cụ thể mà biện pháp này sẽ được áp dụng, tạo ra một cơ sở pháp lý vững chắc để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền có thể gây hậu quả nặng nề cho nền kinh tế và an ninh quốc gia.

- Cá nhân, tổ chức thuộc Danh sách đen: Biện pháp trì hoãn giao dịch được kích động khi cá nhân hoặc tổ chức có thông tin giao dịch trùng khớp toàn bộ với thông tin của những đối tượng thuộc Danh sách đen. Đây có thể bao gồm cả cá nhân và tổ chức có liên quan đến tội phạm, khủng bố, tài trợ khủng bố hoặc các hoạt động nguy hiểm đối với an ninh quốc gia. Biện pháp trì hoãn giao dịch trong trường hợp cá nhân hoặc tổ chức thuộc Danh sách đen là một phần quan trọng của chiến lược phòng chống rửa tiền, nhằm đảm bảo rằng hệ thống tài chính không trở thành kênh cho các hoạt động phi pháp và đe dọa đến an ninh quốc gia.

Việc áp dụng biện pháp này đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác trong quá trình kiểm tra thông tin, và nó được kích động khi có bất kỳ trùng khớp nào với thông tin của những đối tượng nằm trong Danh sách đen. Danh sách đen này không chỉ giới hạn đến cá nhân có liên quan đến tội phạm, mà còn bao gồm tổ chức có thể liên quan đến các hoạt động nguy hiểm như khủng bố và tài trợ khủng bố. Các thông tin như tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, mã số thuế, số hộ chiếu, và các thông tin cá nhân khác được sử dụng để kiểm tra đối tượng giao dịch có trùng khớp toàn bộ với thông tin trên Danh sách đen.

- Cá nhân liên quan tới giao dịch với thông tin nhất định: Biện pháp trì hoãn cũng được áp dụng khi cá nhân tham gia giao dịch có thông tin trùng khớp với các nhóm thông tin như họ và tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, số hộ chiếu, số CMND, số căn cước công dân. Điều này giúp ngăn chặn những cá nhân liên quan đến các hoạt động đen tối có thể ẩn mình dưới nhiều hình thức thông tin khác nhau.

Theo đó thi biện pháp trì hoãn giao dịch khi cá nhân tham gia có thông tin trùng khớp với các nhóm thông tin như họ và tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, số hộ chiếu, số CMND, số căn cước công dân là một phần quan trọng của chiến lược phòng chống rửa tiền. Việc này không chỉ là biện pháp ngăn chặn mà còn là một cơ hội để chính quyền xác minh và kiểm tra cẩn thận thông tin của cá nhân để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất.

- Tổ chức liên quan tới giao dịch với thông tin nhất định: Đối với tổ chức, biện pháp trì hoãn được kích động khi thông tin giao dịch trùng khớp với tên giao dịch, số giấy phép thành lập, mã số doanh nghiệp, hoặc mã số thuế. Điều này nhằm ngăn chặn sự tham gia của các tổ chức thuộc danh sách đen, có thể liên quan đến tội phạm, khủng bố, hoặc tài trợ cho những hoạt động nguy hiểm.

Tất cả những trường hợp trên đều được xác định và kiểm tra cẩn thận dựa trên các thông tin thu thập được. Nếu có bất kỳ sự trùng khớp nào, biện pháp trì hoãn giao dịch sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng giao dịch không gây rủi ro cho hệ thống tài chính và an ninh quốc gia. Quy định này không chỉ giúp ngăn chặn rửa tiền mà còn đóng góp vào việc bảo vệ cộng đồng khỏi các hoạt động tội phạm đáng lo ngại.

 

2. Khi bị áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch thì đối tượng báo cáo ngay cho cơ quan nào?

Theo khoản 2 của Điều 12 Nghị định 19/2023/NĐ-CP, việc áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền không chỉ là một quy định về hành động cụ thể mà còn đặt ra trách nhiệm về việc báo cáo ngay lập tức cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc liên kết và hợp tác giữa các cơ quan để đảm bảo hiệu quả cao trong phòng chống tội phạm tài chính và rửa tiền.

- Cơ quan phòng, chống khủng bố và đơn vị liên quan: Khi có căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan đến giao dịch thuộc Danh sách đen, đối tượng báo cáo phải ngay lập tức thông báo cho cơ quan phòng, chống khủng bố có thẩm quyền. Điều này đảm bảo rằng các hoạt động liên quan đến khủng bố và tội phạm nguy hiểm được đánh giá và xử lý một cách kịp thời.

- Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an: Nếu có lý do để tin rằng giao dịch liên quan đến hoạt động phạm tội, đối tượng báo cáo phải thông báo ngay cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an. Điều này đặc biệt quan trọng khi có liên quan đến người bị kết án hoặc tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm tài trợ khủng bố.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã đề nghị trì hoãn giao dịch: Nếu có yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đối tượng báo cáo cũng phải thực hiện báo cáo ngay lập tức. Điều này là một bước quan trọng để đảm bảo rằng các yêu cầu và đề xuất từ cơ quan chức năng được xử lý một cách nhanh chóng và đầy đủ thông tin.

- Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Khi áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, đối tượng báo cáo cũng phải thông báo ngay cho Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều này đảm bảo rằng có sự đồng bộ và liên kết giữa các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý và đánh giá rủi ro rửa tiền.

Mọi sự chia sẻ thông tin và hợp tác giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chìa khóa để tạo nên một hệ thống phòng chống rửa tiền mạnh mẽ và linh hoạt, giúp ngăn chặn hiệu quả các hoạt động tài chính phi pháp và đảm bảo an ninh quốc gia.

 

3. Quy định về thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch về phòng chống rửa tiền

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch là một khía cạnh quan trọng đối với hiệu quả của các biện pháp phòng chống rửa tiền. Điều này nhằm đảm bảo rằng quá trình kiểm soát và xử lý thông tin được thực hiện một cách linh hoạt và hiệu quả, đồng thời giữ cho hệ thống tài chính không bị gián đoạn quá mức.

Thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng.

Việc áp dụng biện pháp trì hoãn trong giao dịch phòng chống rửa tiền mang lại nhiều ý nghĩa và lợi ích quan trọng trong việc bảo vệ hệ thống tài chính, an ninh quốc gia và đảm bảo tính minh bạch của các giao dịch. Biện pháp trì hoãn giúp ngăn chặn và phát hiện các giao dịch liên quan đến rửa tiền và tội phạm tài chính. Thời gian trì hoãn cung cấp cơ hội để kiểm tra và xác minh thông tin liên quan đến các đối tượng có thể liên quan đến hoạt động phi pháp.

Bằng cách trì hoãn giao dịch, hệ thống tài chính được bảo vệ khỏi rủi ro của các giao dịch có thể gây hậu quả nặng nề cho sự ổn định và minh bạch của thị trường tài chính. Điều này giúp duy trì niềm tin từ phía người dùng và đối tác kinh doanh. Bảo vệ an ninh quốc gia là một trong những mục tiêu chính của biện pháp trì hoãn. Nó giúp phòng chống các hoạt động khủng bố, tài trợ khủng bố và các hành vi nguy hiểm khác có thể ảnh hưởng đến sự ổn định và an ninh của quốc gia.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, biện pháp trì hoãn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn và phòng ngừa tội phạm tài chính đa quốc gia. Sự hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các quốc gia có thể ngăn chặn các hoạt động tội phạm có quy mô lớn.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ

Tham khảo thêm bài viết sau: Trì hoãn giao dịch khi nghi ngờ đối tác liên quan phòng chống rửa tiền