1. Các nguồn thông tin thu thập cho thẩm định giá

1.1. Thông tin về tài sản

Thông tin pháp lý:

Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu: Đây là tài liệu quan trọng nhất xác định quyền sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu đối với tài sản. Cần lưu ý tính chính xác và đầy đủ của thông tin trên giấy tờ, bao gồm:

- Tên chủ sở hữu.

- Vị trí và diện tích tài sản.

- Loại hình bất động sản (nhà ở, đất đai,...).

- Hình thức sở hữu (chủ sở hữu chung, sở hữu riêng,...).

- Thời hạn sử dụng đất (đối với đất đai).

- Sổ đỏ, sổ hồng: Là những tài liệu bổ sung cho Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, thể hiện tình trạng pháp lý của tài sản theo thời gian. Cần kiểm tra kỹ các thông tin thay đổi, cập nhật trên sổ đỏ, sổ hồng.

- Bản đồ địa chính: Giúp xác định vị trí chính xác của tài sản trên bản đồ, ranh giới tiếp giáp, các công trình xung quanh,...

- Các giấy tờ pháp lý khác: Hợp đồng mua bán, giấy phép xây dựng, giấy tờ chứng nhận về sửa chữa, cải tạo,... (nếu có).

Thông tin về hiện trạng tài sản:

- Vị trí: Vị trí địa lý của tài sản ảnh hưởng σημαντικό đến giá trị, cần xác định vị trí chính xác, thuận tiện giao thông, gần các tiện ích hay không.

- Diện tích: Diện tích sử dụng thực tế và diện tích sổ đỏ/sổ hồng có thể khác nhau, cần so sánh và đối chiếu kỹ lưỡng.

- Kết cấu: Bao gồm số tầng, số phòng, diện tích từng phòng, vật liệu xây dựng, bố cục công năng,... ảnh hưởng đến giá trị sử dụng và giá trị thẩm định của tài sản.

- Vật liệu xây dựng: Chất lượng vật liệu xây dựng, độ bền, tính thẩm mỹ ảnh hưởng đến giá trị tài sản.

- Tình trạng sử dụng: Mức độ hao mòn, xuống cấp của tài sản, cần khảo sát thực tế để đánh giá chính xác.

Thông tin về thị trường:

- Giá mua bán của các tài sản tương tự trong khu vực: Tham khảo giá giao dịch gần đây của các tài sản có đặc điểm tương đồng về vị trí, diện tích, kết cấu,... để so sánh và định giá.

- Xu hướng giá thị trường: Phân tích biến động giá bất động sản trong khu vực theo thời gian, dự báo xu hướng giá tương lai để đưa ra mức giá thẩm định phù hợp.

1.2. Thông tin về các bên liên quan

Thông tin về chủ sở hữu tài sản:

- Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email: Cần thu thập đầy đủ thông tin để liên hệ, xác minh thông tin về tài sản và quá trình sử dụng.

- Mục đích sử dụng tài sản: Mục đích sử dụng (ở, kinh doanh, cho thuê,... ) ảnh hưởng đến giá trị khai thác và giá trị thẩm định.

- Khả năng tài chính: Khả năng tài chính của chủ sở hữu có thể ảnh hưởng đến giá bán mong muốn và khả năng thanh toán.

Thông tin về người yêu cầu thẩm định giá:

- Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email: Cần thu thập đầy đủ thông tin để liên hệ, trao đổi về yêu cầu thẩm định và mục đích sử dụng kết quả thẩm định.

- Mối quan hệ với chủ sở hữu tài sản: Mối quan hệ giữa người yêu cầu và chủ sở hữu có thể ảnh hưởng đến tính khách quan của kết quả thẩm định.

- Mục đích thẩm định giá: Xác định mục đích thẩm định (mua bán, thế chấp, bảo hiểm,... ) để áp dụng phương pháp và cách thức phù hợp.

 Thông tin về các bên liên quan khác (nếu có):

- Ngân hàng: Thông tin về khoản vay thế chấp (nếu có), lãi suất, điều kiện thanh toán,...

- Công ty bảo hiểm: Thông tin về hợp đồng bảo hiểm tài sản, giá trị bảo hiểm,...

- Các bên liên quan khác: Có thể bao gồm người thuê nhà, chủ nợ,...

2. Một số cách thức thu thập thông tin về tài sản thẩm định giá

Ngày 16/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 31/2024/TT-BTC quy định về Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam, tập trung vào việc thu thập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá. Theo đó, có nhiều phương thức thu thập thông tin về tài sản cần thẩm định giá, bao gồm: yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ và kịp thời các hồ sơ, tài liệu liên quan; khảo sát hiện trạng tài sản; và sử dụng ý kiến tư vấn từ các chuyên gia và tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan.

Một ví dụ cụ thể là phương thức "khảo sát hiện trạng tài sản thẩm định giá". Theo hướng dẫn, người thu thập thông tin sẽ trực tiếp tiến hành khảo sát và ghi chép chi tiết các đặc điểm và hiện trạng của tài sản, bao gồm các yếu tố có ảnh hưởng lớn đến giá trị của tài sản. Ngoài ra, cần chụp ảnh và lập biên bản khảo sát hiện trạng tài sản, biên bản này phải có chữ ký của người thu thập thông tin và tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định giá.

Đối với các loại tài sản như doanh nghiệp, tài sản vô hình, tài sản tài chính, dịch vụ, và tài sản hình thành trong tương lai, người thu thập thông tin sẽ khảo sát hiện trạng các tài sản hoặc bộ phận cấu thành tài sản mà có thể thực hiện được việc khảo sát trực tiếp.

Có những trường hợp không cần thực hiện khảo sát hiện trạng tài sản nếu người thu thập thông tin có thể nêu rõ lý do không thể thực hiện việc khảo sát, chẳng hạn như:

- Tài sản là máy móc, thiết bị, dụng cụ mới hoặc dịch vụ mà trên danh mục đề nghị thẩm định giá hoặc trên nhãn mác, tài liệu đính kèm đã ghi đầy đủ thông tin về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, và có các tài sản tương tự đang giao dịch trên thị trường.

- Tài sản bị mất, thất lạc hoặc bị hủy hoại hoàn toàn.

- Tài sản không thể tiếp cận trực tiếp do lý do khách quan hoặc bất khả kháng.

Trong trường hợp không thể khảo sát trực tiếp, người thực hiện thẩm định giá cần nêu rõ khả năng ảnh hưởng đến việc ước tính giá trị của tài sản trong báo cáo và chứng thư thẩm định giá hoặc thông báo kết quả thẩm định giá.

3. Quy trình thu thập thông tin thẩm định giá

Để thực hiện thu thập thông tin thẩm định giá một cách hiệu quả, cần tuân thủ quy trình gồm các bước sau:

Bước 1: Xác định mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Trước tiên, cần xác định rõ mục đích của việc thẩm định giá là gì, chẳng hạn như để mua bán, định giá tài sản thế chấp, đánh giá tài sản trong quá trình kiểm toán, hoặc các mục đích khác. Sau đó, xác định phạm vi thu thập thông tin bao gồm loại tài sản cần thẩm định, khu vực địa lý, và thời gian thu thập thông tin.

Bước 2: Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin phù hợp

Dựa trên mục đích và phạm vi đã xác định, lựa chọn các phương pháp thu thập thông tin phù hợp. Các phương pháp có thể bao gồm khảo sát trực tiếp, phỏng vấn, sử dụng dữ liệu thứ cấp từ các nguồn có sẵn, hoặc các phương pháp khác như phân tích thị trường, sử dụng công nghệ thông tin để thu thập và xử lý dữ liệu.

Bước 3: Thu thập thông tin từ các nguồn đã xác định

Thực hiện thu thập thông tin từ các nguồn đã xác định. Điều này có thể bao gồm việc yêu cầu cung cấp hồ sơ và tài liệu từ các tổ chức và cá nhân liên quan, tiến hành khảo sát hiện trạng tài sản, sử dụng ý kiến tư vấn từ các chuyên gia, và thu thập dữ liệu từ các nguồn công khai hoặc tư nhân khác.

Bước 4: Kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của thông tin

Sau khi thu thập thông tin, cần kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của các thông tin đã thu thập được. Điều này có thể bao gồm việc xác minh lại các dữ liệu, đối chiếu với các nguồn thông tin khác, và loại bỏ những thông tin không chính xác hoặc không liên quan.

Bước 5: Phân tích và tổng hợp thông tin thu thập được

Cuối cùng, phân tích và tổng hợp thông tin đã thu thập được để tạo ra báo cáo thẩm định giá. Việc phân tích này có thể bao gồm việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật thống kê, phân tích tài chính, và các phương pháp khác để đưa ra đánh giá chính xác về giá trị của tài sản. Kết quả phân tích cần được trình bày một cách rõ ràng và chi tiết trong báo cáo thẩm định giá để đảm bảo tính minh bạch và khả năng sử dụng của thông tin.

Xem thêm: Quy trình thẩm định giá tài sản được thực hiện như thế nào?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về mà Thu thập thông tin thẩm định giá: Hướng dẫn chi tiết Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất. Xin trân trọng cảm ơn!