Ngoài ra, công ty muốn chuyển địa điểm kinh doanh và muốn đổi tên người đứng tên hợp pháp trong giấy phép kinh doanh thì phải làm thủ tục gì?

Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.T.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê.

                                                          Thủ tục để doanh nghiệp hoạt động sau thời gian tạm ngừng?

                                                  Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp, gọi 1900.6162 

 

Trả Lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Nội dung tư vấn:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 cũng như nghị định 43/2010/NĐ-CP có quy định cụ thể về điều kiện và thủ tục tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên, pháp luật doanh nghiệp hiện nay chưa quy định về thủ tục phục hồi kinh doanh của doanh nghiệp sau khi tạm ngừng. Tuy nhiên, khi đăng kí tạm ngừng kinh doanh , doanh nghiệp đã phải dự liệu rõ ràng và cụ thể về thời gian tạm ngừng kinh doanh và các thông tin cần thiết khác để cơ quan có thẩm quyền theo dõi hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể theo quy định của Nghị định 43/2010/NĐ-CP:

"Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất mười năm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh.

>> Xem thêm:  Chu kỳ kinh doanh (business cycle) là gì ? Các đặc trưng của chu kỳ kinh doanh

2. Ngành, nghề kinh doanh.

3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.

5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc của đại diện hộ kinh doanh.

Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo của doanh nghiệp, nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để theo dõi.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận thông báo của hộ kinh doanh, lưu vào hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh để theo dõi."

Do đó, khi hết thời gian mà doanh nghiệp đăng kí tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp không tiếp tục gia hạn tạm ngừng kinh doanh thì sẽ được mặc nhiên coi là doanh nghiệp quay lại hoạt động bình thường, cơ quan thuế cũng sẽ tiến hành tính thuế với các hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, sau khi phục hồi sau khi tạm ngừng kinh doanh theo thời hạn đã đăng kí với cơ quan đăng kí kinh doanh , doanh nghiệp của bạn có thể quay trở lại hoạt động bình thường mà không yêu cầu phải thực hiện thêm các thủ tục khác.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ tư vấn của Công ty Luật Minh Khuê!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Hiệp định về khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và quan hệ giữa EFTA và nước thứ ba

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Chế độ kinh tế là gì ? Quy định về chế độ kinh tế