1. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật Việt Nam

Bảo hiểm xã hội là một hệ thống được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Mục tiêu của Bảo hiểm xã hội là đảm bảo, thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho các đối tượng tham gia khi họ mất thu nhập do các nguyên nhân như tai nạn lao động, ốm đau, bệnh nghề nghiệp, thai sản, về hưu và tử tuất.

Phần bù đắp thu nhập này được tạo ra dựa trên quỹ Bảo hiểm xã hội, mà các đối tượng tham gia đã đóng góp. Đơn giản, Bảo hiểm xã hội là quá trình rút một phần thu nhập của các đối tượng tham gia hàng tháng để đóng vào quỹ chung, và được sử dụng để chi trả khi họ bị giảm thu nhập hoặc mất thu nhập.

Người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được cấp một cuốn sổ Bảo hiểm xã hội và một mã số Bảo hiểm xã hội định danh duy nhất.

Chế độ Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc áp dụng cho các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Mục đích của Bảo hiểm y tế là đảm bảo chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế sẽ được hỗ trợ chi trả toàn bộ hoặc một phần chi phí khám, chữa bệnh.

Người tham gia Bảo hiểm y tế sẽ được cấp một thẻ Bảo hiểm y tế và mã số thẻ Bảo hiểm y tế định danh duy nhất.

Khi người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, họ sẽ đóng Bảo hiểm y tế từ tiền lương đã đóng Bảo hiểm xã hội, và số tiền này sẽ được trích nộp vào Quỹ Bảo hiểm xã hội và Quỹ Bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, nguyên tắc áp dụng cho hai chế độ này có sự khác biệt.

Người lao động sẽ được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội khi họ mất thu nhập do ốm đau, tai nạn lao động, nghỉ thai sản, về hưu và tử tuất. Để nhận chế độ này, đối tượng phải nộp hồ sơ theo quy định đến cơ quan Bảo hiểm xã hội và sẽ được chi trả theo chế độ tương ứng.

Trong khi đó, chế độ Bảo hiểm y tế áp dụng khi người tham gia sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế theo quy định. Đối tượng sử dụng Bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán toàn bộ hoặc giảm trừ các chi phí khám, chữa bệnh ngay tại thời điểm đó mà không cần phải nộp hồ sơ như với Bảo hiểm xã hội.

 

2. Trình tự thực hiện việc đổi, cấp lại, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm 

Bước 1: Lập hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Người tham gia

+ Người đang làm việc: Nếu bạn đang làm việc, hãy nộp hồ sơ cho đơn vị nơi bạn đang làm việc hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thuộc địa phương.

+ Người tham gia BHXH tự nguyện, tham gia BHYT theo hộ gia đình, người được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: Hãy nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH thuộc địa phương.

+ Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH: Hãy nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH trên toàn quốc.

+ Người tham gia do tổ chức BHXH đóng BHYT: Nộp hồ sơ cho Ủy ban Nhân dân (UBND) xã hoặc cho cơ quan BHXH. Đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi cấp lại, đổi thẻ BHYT: Hãy nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH tỉnh.

+ Người tham gia do ngân sách Nhà nước đóng BHYT: Nộp hồ sơ cho UBND xã. Trường hợp cần điều chỉnh thông tin, hãy nộp hồ sơ cho UBND xã hoặc cho cơ quan BHXH thuộc địa phương. Người đã hiến bộ phận cơ thể: Hãy nộp Giấy ra viện cho cơ quan BHXH thuộc địa phương.

+ Học sinh, sinh viên đóng BHYT theo nhà trường: Hãy nộp hồ sơ cho nhà trường.

- Đơn vị

+ Đơn vị Sở, ngành, địa phương có quản lý về Lao động (SDLĐ): Kê khai hồ sơ liên quan và sau đó nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ Hội chữ thập đỏ (HCC) các cấp.

+ UBND xã; Cơ sở trợ giúp xã hội; Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành Lao động, Thương binh và Xã hội; Đại lý thu; Nhà trường; Phòng/Tổ chế độ BHXH: Kê khai hồ sơ liên quan và sau đó nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.

Bước 3: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết gồm sổ BHXH và thẻ BHYT.

Đối tượng thực hiện

Đơn vị SDLĐ; Cá nhân; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; UBND xã, Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công;  Đại lý thu, Nhà trường, Phòng/Tổ chế độ BHXH

Cách thực thực hiện

- Nộp hồ sơ:

+ Người tham gia:

Cách 1: Bạn có thể nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) hoặc Trung tâm Phục vụ Hội chữ thập đỏ (HCC) các cấp.

Cách 2: Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để gửi hồ sơ hoặc thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH. Trong trường hợp này, bạn cần đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

+ Đơn vị:

Cách 1: Đơn vị có thể nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thực hiện giao dịch điện tử.

Cách 2: Trong trường hợp thực hiện giao dịch điện tử, đơn vị cần lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I-VAN, ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.Nhận kết quả giải quyết:

+ Người tham gia:

Bạn có thể nhận sổ BHXH, thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.

Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả.

+ Đơn vị:

Đơn vị có thể nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.

Đơn vị cũng có thể sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả.

Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới 2023? 

 

3. Thời hạn giải quyết thủ tục đổi, cấp lại, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm

- Cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) trong các trường hợp sau đây:

 Thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch trên sổ BHXH.

Sổ BHXH bị mất, hỏng.

Cộng nối thời gian nhưng không cần đóng BHXH.

Điều chỉnh nghề hoặc công việc từ nhẹ nhàng đến nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm.

Gộp các sổ BHXH khác nhau.

Thời gian cấp lại sổ BHXH không vượt quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc, thời gian xử lý không quá 45 ngày, nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

- Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH phải được hoàn tất trong không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Cấp lại, đổi thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT):Trường hợp thay đổi thông tin trên thẻ: Thời gian xử lý không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.Trường hợp không thay đổi thông tin hoặc người tham gia đang điều trị tại các cơ sở Khám chữa bệnh: Thẻ sẽ được cấp lại trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. Bảo hiểm y tế là gì? Đối tượng, mức đóng bảo hiểm y tế?

Công ty Luật Minh Khuê rất mong muốn chia sẻ những thông tin tư vấn hữu ích đến quý khách hàng. Nếu quý khách đang gặp bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, chúng tôi khuyến khích quý khách hàng liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến thông qua số hotline 1900.6162.

Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và quan tâm của quý khách hàng!