1/ Ông Nguyễn Văn A - Vốn cổ đông : 6 tỷ =>: đã góp vốn  100tr - ngày 05/01/2012- Chủ tịch hội đồng quản trị
2/ Ông Nguyễn Văn B:  Vốn cổ đông : 1tỷ =>: đã Góp vốn  100tr - ngày 01/04/2011
3/ Ông Nguyễn Văn C : Vốn cổ đông : 1tỷ =>: đã Góp vốn  120tr - ngày 01/04/2011 và ngày 26/08/2011
4/ Ông Nguyễn Văn D : Vốn cổ đông : 1tỷ =>: đã Góp vốn  350tr - ngày 01/04/2011 và ngày 19/04/2011- Tổng Giám Đốc
5/ Ông Nguyễn Văn E : Vốn cổ đông : 1tỷ =>: đã Góp vốn  150tr - ngày 01/04/2011 và ngày 16/08/2011
 
Vậy đến thời điểm này các cổ đông chỉ mói góp vốn tổng cộng : 820tr đồng.
Công ty tôi là công ty Xây Dựng, trong thời gian vừa qua, do khủng hoảng kinh tế,đã ảnh hưởng đến công ty. Nay Tổng Giám đốc muốn tôi làm thủ tục giảm vốn điều lệ xuống 5 tỷ . Việc này tôi cũng chưa làm bao giờ.
Nay tôi muốn hỏi, Nếu tôi muốn giảm vốn điều lệ xuống theo ý Tổng giám đốc như vậy có được không? Hay phải giảm theo vốn đã góp là 820tr ?Giảm như thế nào là đúng nguyên tắc?Và cho tôi hỏi: tỷ lệ góp vốn như trên có đúng không ? Hay ai muốn góp như thế nào thì góp, miễn sao đủ số tiền góp vốn trên. 
Một điều nữa, Tôi thắc mắc về thời hạn góp vốn, theo tôi được biết thì trong thời gian 90 ngày kể từ ngày thành lập thì phải góp vốn đủ, vậy như trên thì không đúng phải không?. Hay có luật nào mới ra.

>> Xem thêm:  Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần làm như thế nào ? Hồ sơ, thủ tục tăng vốn

Hồ sơ giảm vốn điều lệ gồm những gì? quy trình ra sao? Thôi thật sự rất rối, vì chưa làm việc này bao giờ, rất mong Luật sư hướng dẫn giúp, để tôi làm sớm. Rất chân thành cảm ơn.
Trân trọng !
Người gửi: Đỗ Cẩm Nhị

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Trả lời:

Công ty luật Minh Khuê trả lời bạn như sau:

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2005/QH11

- Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về thi hành một số điều Luật doanh nghiệp

1. Giảm vốn điều lệ công ty cần Đại hội đồng cổ đông quyết định.

2. Nguyên tắc giảm vốn điều lệ công ty cổ phần như sau:

>> Xem thêm:  Trách nhiệm pháp lý của cổ đông công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ ?

“4. Trường hợp các cổ đông sáng lập không đăng ký mua hết số cổ phần được quyền chào bán thì số cổ phần còn lại phải được chào bán và bán hết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký  kinh doanh.”

“9. Sau 03 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, nếu số cổ phần được quyền phát hành quy định tại khoản 4 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp không được bán hết, công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm số vốn được quyền phát hành ngang bằng với số cổ phần đã phát hành. Công ty cổ phần không được tăng số cổ phần được quyền phát hành khi số cổ phần hiện có chưa được bán hết.”

3. Về tỷ lệ góp vốn và thời gian

Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phẩn phổ thông được chào bán và  thanh toán cổ phần đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trong trường hợp cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong 90 ngày thì xử lý phần cổ phần chưa mua xử lý theo khoản 3 Điều 84 Luật doanh nghiệp.

4. Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ công ty:

- Thông báo giảm vốn điều lệ

- Quyết định giảm vốn điều lệ của: Đại hội đồng cổ đông

- Biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ: Đại hội đồng cổ đông

- Báo cáo tài chính thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ

>> Xem thêm:  Quy định về tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên ?

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư

Công ty cổ phần giảm vốn điều lệ là rất khó thực hiện trên thực tế vì số cổ phẩn mà cổ đông sáng lập không mua hết được chào bán ra theo khoản 4 Luật doanh nghiệp, công ty đã bán cổ phiếu ra công chúng thì lại rất khó quản lý cho việc giảm vốn, tính chất cổ đông hết sức đa dạng, chuyển đổi khi mua bán cổ phiếu.

Trân trọng./.

PHÒNG DOANH NGHIỆP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn thành lập tập đoàn kinh tế;

2. Tư vấn thành lập công ty chứng khoán;

3. Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp;

>> Xem thêm:  Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 (hai) thành viên trở lên

4. Tư vấn thành lập Công ty cổ phần tại Hà Nội;

5. Tư vấn thành lập doanh nghiệp dược phẩm, y tế;

6. Tư vấn thành lập Công ty kinh doanh bất động sản;

>> Xem thêm:  Mẫu điều lệ công ty cổ phần bản cập nhật mới nhất năm 2020